Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

NN 26/2012 (29.2.2012.), Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

657

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 6. stavka 1. točke (f) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine donijela

ODLUKU

O IMENOVANJU OSOBA NADLEŽNIH ZA UPRAVLJANJE INSTRUMENTOM PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA)

I.

Ovom Odlukom imenuju se osobe nadležne za upravljanje i provedbu pojedinih komponenti programa IPA i pojedinih prioriteta i mjera u okviru pojedinih komponenti programa IPA, te strateški koordinator za komponente Regionalni razvoj i Razvoj ljudskih potencijala.

Program IPA predstavlja integrirani instrument pomoći u pretpristupnom razdoblju i sastoji se od pet komponenti: Pomoć u tranziciji i jačanje institucija, Prekogranična suradnja, Regionalni razvoj (promet, zaštita okoliša, regionalna konkurentnost), Razvoj ljudskih potencijala i Ruralni razvoj.

II.

Osobom nadležnom za programiranje prve komponente programa IPA Pomoć u tranziciji i jačanje institucija, imenuje se Tomislav Belovari, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu prve komponente programa IPA Pomoć u tranziciji i jačanje institucija, obavlja Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u daljnjem tekstu: Središnja agencija), imenuje se Marija Tufekčić, ravnateljica Središnje agencije.

III.

Osobom nadležnom za upravljanje drugom komponentom programa IPA Prekogranična suradnja, imenuje se Helga Bubanović Devčić, pomoćnica ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu druge komponente programa IPA Prekogranična suradnja, obavlja Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, imenuje se Željka Kovačić, ravnateljica Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

IV.

Osobom nadležnom za upravljanje i provedbu cjelokupne treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – promet, imenuje se mr. sc. Oliver Kumrić, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – promet, obavlja trgovačko društvo HŽ Infrastruktura d.o.o., imenuje se Darko Peričić, HŽ Infrastruktura d.o.o.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – promet, obavlja Središnja agencija, imenuje se Marija Tufekčić, ravnateljica Središnje agencije.

V.

Osobom nadležnom za upravljanje i provedbu cjelokupne treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – zaštita okoliša, imenuje se Hrvoje Dokoza, zamjenik ministrice zaštite okoliša i prirode.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – zaštita okoliša, obavlja Ministarstvo poljoprivrede, imenuje se Dražen Kurečić, pomoćnik ministra poljoprivrede.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – zaštita okoliša, obavlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, imenuje se Zlatko Ivaniš, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – zaštita okoliša, obavljaju Hrvatske vode, imenuje se Siniša Širac, zamjenik direktora Hrvatskih voda.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – zaštita okoliša, obavlja Središnja agencija, imenuje se Marija Tufekčić, ravnateljica Središnje agencije.

VI.

Osobom nadležnom za upravljanje i provedbu cjelokupne treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – regionalna konkurentnost, imenuje se Darko Lorencin, pomoćnik ministra gospodarstva.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – regionalna konkurentnost, obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, imenuje se prof. dr. sc. Saša Zelenika, pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – regionalna konkurentnost, obavlja Ministarstvo poduzetništva i obrta, imenuje se Dijana Bezjak, pomoćnica ministra poduzetništva i obrta.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – regionalna konkurentnost, obavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, imenuje se Venko Ćurlin, pomoćnik ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu cjelokupne treće komponente programa IPA Regionalni razvoj – regionalna konkurentnost, obavlja Središnja agencija, imenuje se Marija Tufekčić, ravnateljica Središnje agencije.

VII.

Osobom nadležnom za upravljanje i provedbu cjelokupne četvrte komponente programa IPA Razvoj ljudskih potencijala, imenuje se Dario Baron, pomoćnik ministra rada i mirovinskoga sustava.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu četvrte komponente programa IPA Razvoj ljudskih potencijala, obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih, imenuje se Maja Sporiš, pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu četvrte komponente programa IPA Razvoj ljudskih potencijala, obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, imenuje se Ankica Nježić, pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu četvrte komponente programa IPA Razvoj ljudskih potencijala, obavlja Hrvatski zavod za zapošljavanje, imenuje se Ankica Paun Jarallah, vršiteljica dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu četvrte komponente programa IPA Razvoj ljudskih potencijala, obavlja Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, imenuje se Ivan Šutalo, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

VIII.

Strateškim koordinatorom programa IPA za komponente Regionalni razvoj i Razvoj ljudskih potencijala, imenuje se Ana Papadopoulos, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

IX.

Osobom nadležnom za upravljanje petom komponentom programa IPA Ruralni razvoj, imenuje se mr. sc. Luka Čuljak, pomoćnik ministra poljoprivrede.

Osobom nadležnom za poslove koje u sklopu pete komponente programa IPA Ruralni razvoj, obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, imenuje se Ante Pezo, vršitelj dužnosti ravnatelja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

X.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine«, br. 34/2008, 125/2008, 6/2009, 83/2009, 105/2009, 140/2009, 153/2009, 14/2010, 77/2010, 113/2010, 72/2011 i 132/2011).

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/12-01/01
Urbroj: 5030125-12-1
Zagreb, 23. veljače 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.