Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja

NN 31/2012 (14.3.2012.), Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja

31 14.03.2012 Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja 31 14.03.2012 Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

760

Na temelju članka 21. stavak 1. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10 i 25/12) i članka 2. stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, broj 65/07) ministar pravosuđa donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI LISTE STEČAJNIH UPRAVITEIJA

1. Lista stečajnih upravitelja utvrđena Rješenjem ministra pravosuđa klasa: 133-04/07-01/3, urbroj: 514-02-01-11-13 od 18. srpnja 2011. godine (»Narodne novine«, broj 88/11, 123/11 i 151/11) dopunjuje se i uvrštavaju se:

Red. br.

Ime i prezime

Odvjetnik MB

Zanimanje

Rješenje (svjedodžba) o položenom ispitu za stečajnog upravitelja

Radno iskustvo

Adresa - telefon

262.

ZDRAVKO KUZMIĆ

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/00-01/195 od 10. svibnja 2001. g.

Zagreb, Horvatovac 13, tel. 091/203-0109

263.

DAŠA PANJAKOVIĆ SENJIĆ

dipl. pravnik

UP/I-133-04/11-01/31 od 9. veljače 2012. g.

Osijek, Gornjodravska obala 89a, tel. 031/200-111

264.

IVAN STANIĆ

dipl. biolog

UP/I-133-04/00-01/299 od 10. svibnja 2001. g.

Stečajni upravitelj

Donja Zelina, Goričica, Zagrebačka cesta 5

265.

MARTIN LUKIN

DA, MB: 80143113

dipl. pravnik

UP/1-133-04/07-01/11 od 12. prosinca 2007. g.

Stečajni upravitelj

Zagreb, Gračanska cesta 145F, tel.01/4646-113

266.

KREŠIMIR
PANJAKOVIĆ

DA, MB: 80146716

dipl. pravnik

UP/I-133-04/11-01/29 od 21. prosinca 2011. g.

Osijek, Kapucinska 27/2, tel. 031/200-111

267.

PAVAO GRIZELJ

dipl. ing. strojarstva

UP/I-133-04/01-01/100 od 6. lipnja 2001. g.

Stečajni upravitelj

Zagreb, Dragutina Golika 34

268.

MIRJANA
TOPALUŠIĆ

DA, MB: 80152953

dipl. pravnik

UP/I-133-04/01-01/98 od 8. lipnja2001. g.

Stečajni upravitelj

Zagreb, Trsatska 2, tel./faks 01/301-5589

269.

DEJAN BODUL

dipl. pravnik

UP/I-133-04/11-01/4 od 21. prosinca 2011. g.

Rijeka, Ulica Antuna Barca 1, tel. 091/5441212

270.

mr. JELENA STANKUS-
TKALEC

magistra prava

UP/I-133-04/11-01/30 od 21. prosinca 2011. g.

Varaždin, Jalkovec, Braće Radić 20, tel. 099/312-4155

271.

KREŠIMIR TOMAC

dipl. pravnik

UP/I-133-04/11-01/26 od 9. veljače 2012. g.

Slavonski Brod, Tome Bakača 35

272.

LIDIJA BALOG

dipl. ekonomist

UP/I-133-04/11-01/27 od 9. veljače 2012. g.

Bilje, Vinogradska 18, tel. 031/751-450, mob. 099/3114-754

273.

mr. sc. ZLATKO HAMARIĆ

dipl. pravnik

UP/I-133-04/11-01/34 od 9. veljače 2012. g.

Zagreb, Bukovačka cesta 192A

274.

ANA PENAVIN

dipl. pravnik

UP/I-133-04/00-01/243 od 10. svibnja 2001. g.

Stečajni upravitelj

Osijek, Naselje Viševica 3

275.

SRĐANA
MORPURGO

dipl. pravnik

UP/I-133-04/00-01/375 od 13. siječnja 2001.g.

Stečajni upravitelj

Split, Trg Mihovila Pavlinovića 2, tel. 098/195-9740

276.

ALMA KLEPAC

dipl. pravnik

UP/I-133-04/11-01/36 od 9. veljače 2012. g.

Zagreb, D. Gervaisa 4, tel. 091/422-2547

277.

JELENA MUSTAPIĆ

DA, MB: 80432760

dipl. pravnik

UP/I-133-04/12-01/1 od 9. veljače 2012.g.

Zagreb, Prilaz Gjure Deželića 74

278.

ZVONKO VRKIĆ

dipl. ing. poljoprivrede

UP/I-133-04/02-01/02 od 30. prosinca 2002. g.

Slatina, Grofa J. Draškovića 30

II. Ovo Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-04/07-01/3

Urbroj: 514-02-03-04/1-12-16

Zagreb, 2. ožujka 2012.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.