Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republiku Hrvatsku

NN 33/2012 (16.3.2012.), Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republiku Hrvatsku

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

808

Na temelju članka 77. stavka 1. alineje pete Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O POPISU ZEMALJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ ODREĐENIH PROIZVODA OD MESA, OBRAĐENIH ŽELUDACA, MJEHURA I CRIJEVA ZA PREHRANU LJUDI U REPUBLIKU HRVATSKU

I.

Uvoz pošiljaka određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi iz zemalja koje nisu države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku dozvoljen je ukoliko se nalaze na popisu zemalja u prilogu ove Naredbe i ukoliko nije na snazi zabrana uvoza određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi vezana uz zdravlje životinja.

II.

Uvoz pošiljaka iz točke I. ove Naredbe dozvoljen je isključivo iz objekata odobrenih od strane Europske unije ili objekata koje je odobrio ministar.

III.

Popis zemalja iz priloga ove Naredbe ne primjenjuje se na pošiljke crijeva koja su očišćena i sastrugana, a nakon toga bilo soljena ili bijeljena ili sušena pod uvjetom da dolaze iz objekata odobrenih od strane Europske unije i da ih prati propisani veterinarski certifikat.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi (»Narodne novine« broj 35/11).

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/25
Urbroj: 525-11-2-0488/12-1
Zagreb, 23. veljače 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG

POPIS ZEMALJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ ODREĐENIH PROIZVODA OD MESA, OBRAĐENIH ŽELUDACA, MJEHURA I CRIJEVA ZA PREHRANU LJUDI U REPUBLIKU HRVATSKU

ISO kod

Država podrijetla ili njezin dio

1. Domaće govedo

2. Farmski uzgojena divljač dvopapkara (osim svinja)

Domaće ovce/koze

1. Domaće svinje

2. Farmski uzgojena divljač dvopapkara (svinje)

Domaći kopitari

1. Perad

2. Farmski uzgojena pernata divljač (osim bezgrebenki)

Farmski uzgojene bezgrebenke

Domaći kunići i farmski uzgojeni leporidae

Divlji dvopapkari (osim svinja)

Divlje svinje

Divlji kopitari

Divlji leporidi (zečevi i kunići)

Slobodnoživuća pernata divljač

Divlji kopneni sisavci (osim papkara, kopitara i leporidae)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2

A(1)

A(1)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australija

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahrein

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brazil

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazil BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brazil BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazil BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Bocvana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BA

Bosna i Hercegovina

*

XXX

*

XXX

*

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

BY

Belarus

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Švicarska

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

CL

Čile

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Kina

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

Kina CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Kolumbija

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopija

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grenland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IL

Izrael

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

Indija

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Island

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenija

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Južna Koreja

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroko

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Crna Gora

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Makedonija

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauricijus

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Meksiko

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malezija MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malezija MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibija

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NC

Nova Kaledonija

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NZ

Novi Zeland

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paragvaj

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Srbija

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Rusija

C

C

C

B

A(2)

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapur

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Svaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Tajland

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunis

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turska

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukrajina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Sjedinjene Američke Države

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Urugvaj

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Južna Afrika

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabve

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

(1) Za proizvode od mesa i obrađene želuce, mjehure i crijeva pripremljene od svježeg mesa dobivenog od životinja zaklanih nakon 1. ožujka 2002.

(2) Samo za provoz.

* Samo proizvodi iz objekata i obrađeni na način odobren Odlukom ministra. Za proizvode od mesa goveda samo oni proizvodi podrijetlom od mesa domaćih goveda.

XXX Nije propisan certifikat i nije dozvoljen uvoz proizvoda od mesa i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva koji sadrže meso ovih životinjskih vrsta.

Nespecifična obrada:

A = Vezano uz uvjete zdravlja životinja nije određena najniža temperatura ili drugi način obrade za proizvode od mesa i obrađene želuce, mjehure i crijeva. Međutim, meso tih proizvoda od mesa i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva mora biti obrađeno na način da površina reza pokazuje da ono više nema obilježja svježega mesa.

Specifične obrade navedene silaznim slijedom po stupnju strogosti:

B = Obrada u hermetički zatvorenoj posudi do vrijednosti Fo3 ili višoj.

C = Za vrijeme obrade proizvoda od mesa i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, mora se u svim dijelovima mesa i/ili želudaca, mjehura i crijeva postići temperatura od najmanje 80 °C.

D = Za vrijeme obrade proizvoda od mesa i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, mora se u svim dijelovima mesa i/ili želudaca, mjehura i crijeva postići temperatura od najmanje 70 °C ili za sirovu šunku, obrada koja se sastoji od prirodne fermentacije i zrenja tijekom najmanje devet mjeseci i koja rezultira sljedećim obilježjima:

– vrijednost Aw najviše 0,93

– vrijednost pH najviše 6,0.

Regionalizirana područja zemlja navedena u tablici o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republiku Hrvatsku

Zemlja

ISO kod

Opis područja

Argentina

AR

Cijela zemlja

AR-1

Cijela zemlja, osim provincije Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego

AR-2

Provincije Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego

Brazil

BR

Cijela zemlja

BR-1

Države Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo and Mato Grosso do Sul

BR-2

Dio države Mato Grosso do Sul (osim općina Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso i Corumbá); Država Paraná; Država Sao Paulo; Dio države Minas Gerais (osim regionalnih delegacija Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas and Bambuí); Država Espíritu Santo; Država Rio Grande do Sul; Država Santa Catarina; Država Goias; Dio države Mato Grosso koji uključuje: Regionalnu jedinicu Cuiaba (osim općina San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone i Barão de Melgaço); regionalnu jedinicu Caceres (osim općine Caceres); regionalnu jedinicu Lucas do Rio Verde; regionalnu jedinicu Rondonopolis (osim općine Itiquiora); regionalnu jedinicu Barra do Garça i regionalnu jedinicu Barra do Burgres.

BR-3

Države Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina i São Paulo

Kina

CN

Cijela zemlja

CN-1

Regija Shandong

Malezija

MY

Cijela zemlja

MY-1

Samo poluotok Malezija (zapad)

Namibija

NA

Cijela zemlja

NA-1

Južno od granice koja se proteže od točke Palgrave na zapadu do Gama na istoku

Južna Afrika

ZA

Cijela zemlja

ZA-1

Cijela zemlja osim dijela u kojem se kontrolira bolest slinavke i šapa smještenog u veterinarskom području Mpumalanga i sjevernih regija, distrikt Ingwavuma u veterinarskom području Natal i na graničnom području s Botswanom istočno od geografske dužine 28°, i district Camperdown u regiji KwaZuluNatal.