Odluka o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2012. godinu

NN 34/2012 (21.3.2012.), Odluka o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2012. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

822

Na temelju članka 56. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, broj 137/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 2012. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU VISINE MJESEČNE PRISTOJBE KOJA SE PLAĆA HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI ZA 2012. GODINU

I.

Visina mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji prema članku 35. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji utvrđuje se za 2012. godinu u iznosu od 80,00 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/12-02/03
Urbroj: 5030104-12-1
Zagreb, 15. ožujka 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.