Odluka o imenovanju zastupnika promatrača Hrvatskoga sabora u Europski parlament

NN 35/2012 (23.3.2012.), Odluka o imenovanju zastupnika promatrača Hrvatskoga sabora u Europski parlament

HRVATSKI SABOR

850

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 79. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament (»Narodne novine« br. 92/10.), Hrvatski sabor na sjednici 16. ožujka 2012., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ZASTUPNIKA PROMATRAČA HRVATSKOGA SABORA U EUROPSKI PARLAMENT

U Europski parlament za zastupnike promatrače Hrvatskoga sabora imenuju se:

INGRID ANTIČEVIĆ-MARINOVIĆ,

BILJANA BORZAN,

dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ,

TONINO PICULA,

TANJA VRBAT,

BORO GRUBIŠIĆ,

dr. sc. MILORAD PUPOVAC,

ANDREJ PLENKOVIĆ,

dr. sc. DAVOR BOŽINOVIĆ,

FRANO MATUŠIĆ,

JOZO RADOŠ,

NIKOLA VULJANIĆ.

Klasa: 021-13/12-04/11

Zagreb, 16. ožujka 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Boris Šprem, v. r.