Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Agencije za vodne putove

NN 35/2012 (23.3.2012.), Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Agencije za vodne putove

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

899

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 7. stavka 2. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove (»Narodne novine«, broj 58/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. ožujka 2012. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE

Za članove Upravnog vijeća Agencije za vodne putove, imenuju se:

– JANKO BRNARDIĆ, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnju plovidbu

– GORAN BOŠNJAK, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnju plovidbu

– IVICA ŠTEFIČIĆ, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnju plovidbu

– DARKO PAVLOVIĆ, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša

– ZORAN RAVLIĆ, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije

– DRAŽEN KUREČIĆ, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za upravljanje vodama

– ZORAN ĐUROKOVIĆ, predstavnik Hrvatskih voda.

Klasa: 080-02/12-01/263

Urbroj: 5030115/1-12-01

Zagreb, 8. ožujka 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.