Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica

NN 35/2012 (23.3.2012.), Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica

35 23.03.2012 Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

909

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA INFLUENCE PTICA

I.

Radi sprječavanja unošenja influence ptica zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko područja Republike Hrvatske pošiljaka:

a) žive peradi, bezgrebenki (kivi, emu, nandu i noj), uzgojene i divlje pernate divljači i prije nespomenutih živih ptica, uključujući ptice u pratnji njihovih vlasnika (ptice kućni ljubimci);

b) jednodnevne peradi;

c) rasplodnih i konzumnih jaja;

d) sjemena peradi, bezgrebenki i pernate divljači;

e) svježeg i smrznutog mesa peradi, bezgrebenki i pernate divljači;

f) proizvoda od mesa peradi, bezgrebenki i pernate divljači;

g) proizvoda životinjskog podrijetla (od ptica) namijenjenih hranidbi životinja, za industrijsku uporabu ili uporabu u poljodjelstvu;

h) netretiranih lovačkih trofeja od bilo kojih ptica i netretiranog perja ili dijelova perja,

podrijetlom iz sljedećih zemalja:

1. Afganistan

2. Bangladeš

3. Benin

4. Burma

5. Egipat

6. Hong Kong

7. Indija

8. Indonezija

9. Irak

10. Iran

11. Izrael

12. Kambodža

13. Kina

14. Laos

15. Nigerija

16. Pakistan

17. Rusija

18. Saudijska Arabija

19. Sudan

20. Tajland

21. Togo

22. Ukrajina

22. Vijetnam.

Zabrana iz stavka prvog ove točke odnosi se i na pošiljke koje potječu iz drugih zemalja ako se provoze preko područja navedenih zemalja.

II.

Zabrana iz točke I. ove Naredbe ne odnosi se na pošiljke:

a) hermetički zatvorenih toplinski obrađenih konzervi od mesa peradi, i pernate divljači koje su tijekom proizvodnje bile podvrgnute obradi sa Fo vrijednosti 3 i više, odnosno trajne konzerve;

b) proizvoda od jaja koja su prije ili tijekom proizvodnje podvrgnuta toplinskoj obradi sušenja u proizvodnji jaja u prahu, pasterizacije ili sterilizacije;

c) toplinski obrađenih proizvoda gdje je za vrijeme obrade postignuta temperatura od najmanje 70 °C u središtu proizvoda;

d) perja ili dijelova perja za koje se na popratnim dokumentima potvrđuje da su tretirani vrućom parom ili nekom drugom metodom koja osigurava da se tom pošiljkom ne mogu prenijeti patogeni uzročnici.

III.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica (»Narodne novine« broj 97/10).

IV.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/36
Urbroj: 525-10/0488-12-1
Zagreb, 13. ožujka 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.