Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

NN 36/2012 (28.3.2012.), Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

925

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 24. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 22/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (»Narodne novine«, broj 27/2012), u članku 28. stavku 1. riječ: »dopisnica« zamjenjuje se riječju: »dopusnica«.

Članak 2.

U članku 57. stavku 1. riječ: »Splitu« zamjenjuje se riječju: »Rijeci«.

U stavku 2. točka 4.2.2.1. mijenja se i glasi:

»4.2.2.1. VTS centar Split (sa sjedištem u Splitu)«.

Članak 3.

U članku 58. riječi: »VTS centar Rijeka« zamjenjuju se riječima: »VTS centar Split«.

Članak 4.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potreban za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva utvrđuje se u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/22

Urbroj: 5030105-12-3

Zagreb, 22. ožujka 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj

službenika i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

14

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO

1

2.1.

Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima

1

2.1.1.

Služba za ljudske potencijale

1

2.1.1.1.

Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima i opće poslove

4

2.1.1.1.1.

Pododsjek pisarnice

8

2.1.1.1.1.1.

Odjeljak pismohrane

3

2.1.1.2.

Odjel za razvoj ljudskih potencijala

5

2.1.1.3.

Odjel za pravne poslove

5

2.1.2.

Služba upravljanja i gospodarenja imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima

1

2.1.2.1.

Odjel upravljanja i gospodarenja imovinom

17

2.1.2.2.

Odjel upravljanja voznim parkom

12

2.2.

Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost

1

2.2.1.

Služba za javnu nabavu

12

2.2.2.

Služba za informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost

1

2.2.2.1.

Odjel za informatiku

5

2.2.2.2.

Odjel za komunikacije

5

2.2.2.3.

Odjel za informacijsku sigurnost i obrambene pripreme

5

Glavno tajništvo – ukupno

87

3.

UPRAVA POMORSKE I UNUTARNJE PLOVIDBE, BRODARSTVA, LUKA I POMORSKOG DOBRA

3.1.

Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom

1

3.1.1.

Služba za lučki sustav

14

3.1.2.

Služba pomorskog dobra

1

3.1.2.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog dobra i koncesijski sustav

5

3.1.2.2.

Odjel za granice pomorskog dobra

5

3.2.

Sektor pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU

1

3.2.1.

Služba za pravne, međunarodne poslove, razvojne projekte i EU

1

3.2.1.1.

Odjel za pravne poslove

5

3.2.1.2.

Odjel za međunarodne poslove, EU poslove i EU fondove

10

3.2.2.

Služba pomorskog prometa i brodarstva

1

3.2.2.1.

Odjel pomorskog prometa i brodarstva

5

3.2.2.2.

Odjel za financiranje i potporu brodarima i praćenje poslovanja pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku

8

3.3.

Sektor unutarnje plovidbe

1

3.3.1.

Služba pravnih, međunarodnih poslova i strateških projekata

8

3.3.2.

Služba sigurnosti, riječnog prometa i luka

8

3.3.2.1.

Nacionalna RIS središnjica (NCC)

2

3.3.3.

Služba za strategiju i razvojne programe

8

3.4.

Lučke kapetanije

3.4.1.

Lučka kapetanija Sisak sa sjedištem u Sisku

1

3.4.1.1.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

5

3.4.1.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

3.4.1.3.

Odjel za upravnopravne poslove

3

3.4.2.

Lučka kapetanija Osijek sa sjedištem u Osijeku

1

3.4.2.1.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

8

3.4.2.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

3.4.2.3.

Odjel za upravnopravne poslove

3

3.4.2.4.

Ispostava Varaždin sa sjedištem u Varaždinu

1

3.4.3.

Lučka kapetanija Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu

1

3.4.3.1.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

5

3.4.3.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

3.4.3.3.

Odjel za upravnopravne poslove

3

3.4.4.

Lučka kapetanija Vukovar sa sjedištem u Vukovaru

1

3.4.4.1.

Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja

8

3.4.4.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

3.4.4.3.

Odjel za upravnopravne poslove

3

Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva luka i pomorskog dobra – ukupno

139

4.

UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

4.1.

Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde

1

4.1.1.

Služba za tehničke standarde hrvatske flote

8

4.1.2.

Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra

11

4.2.

Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora

1

4.2.1.

Služba sigurnosti pomorskog prometa i zaštite mora od onečišćenja

1

4.2.1.1.

Odjel sigurnosti prometa, traganje i spašavanje na moru

5

4.2.1.2.

Odjel za zaštitu mora

5

4.2.2.

Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS) Hrvatska (sa sjedištem u Rijeci)

15

4.2.2.1.

VTS centar Split (sa sjedištem u Splitu)

12

4.2.2.2.

VTS centar Dubrovnik (sa sjedištem u Dubrovniku)

7

4.2.3.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka)

14

4.3.

Sektor upravnih i stručno-tehničkih poslova

1

4.3.1.

Služba upravnih i općih poslova

11

4.3.2.

Služba stručno-tehničkih poslova

1

4.3.2.1.

Odjel flote i tehničkih sustava

5

4.3.2.2.

Odjel za planiranje i provedbu tehničkih projekata

5

4.4.

Lučke kapetanije

4.4.1.

Lučka kapetanija Pula sa sjedištem u Puli

1

4.4.1.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

10

4.4.1.2.

Odjel za inspekcijske poslove

4

4.4.1.3.

Odjel za pravne poslove

5

4.4.1.4.

Odjel za upravne poslove

7

4.4.1.5.

Ispostava Umag sa sjedištem u Umagu

3

4.4.1.6.

Ispostava Novigrad sa sjedištem u Novigradu

1

4.4.1.7.

Ispostava Poreč sa sjedištem u Poreču

3

4.4.1.8.

Ispostava Rovinj sa sjedištem u Rovinju

3

4.4.1.9.

Ispostava Raša sa sjedištem u Trgetu

2

4.4.1.10.

Ispostava Rabac sa sjedištem u Rabcu

1

4.4.2.

Lučka kapetanija Rijeka sa sjedištem u Rijeci

1

4.4.2.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

16

4.4.2.2.

Odjel za inspekcijske poslove

7

4.4.2.3.

Odjel za pravne poslove

9

4.4.2.4.

Odjel za upravne poslove

12

4.4.2.5.

Ispostava Opatija sa sjedištem u Opatiji

1

4.4.2.6.

Ispostava Bakar sa sjedištem u Bakru

3

4.4.2.7.

Ispostava Crikvenica sa sjedištem u Crikvenici

2

4.4.2.8.

Ispostava Krk sa sjedištem u Krku

1

4.4.2.9.

Ispostava Punat sa sjedištem u Puntu

2

4.4.2.10.

Ispostava Cres sa sjedištem u Cresu

2

4.4.2.11.

Ispostava Rab sa sjedištem u Rabu

3

4.4.2.12.

Ispostava Mali Lošinj sa sjedištem u Malom Lošinju

5

4.4.2.13.

Ispostava Omišalj sa sjedištem u Omišlju

2

4.4.2.14.

Ispostava Novi Vinodolski sa sjedištem u Novom Vinodolskom

3

4.4.2.15.

Ispostava Baška sa sjedištem u Baškoj

1

4.4.2.16.

Ispostava Šilo sa sjedištem u Šilu

1

4.4.2.17.

Ispostava Mošćenička Draga sa sjedištem u Mošćeničkoj Dragi

1

4.4.2.18.

Ispostava Kraljevica sa sjedištem u Kraljevici

1

4.4.2.19.

Ispostava Malinska sa sjedištem u Malinskoj

1

4.4.2.20.

Ispostava Susak sa sjedištem u Susku

1

4.4.2.21.

Ispostava Nerezine sa sjedištem u Nerezinama

1

4.4.2.22.

Ispostava Lopar sa sjedištem u Loparu

1

4.4.2.23.

Ispostava Unije sa sjedištem u Unijama

1

4.4.3.

Lučka kapetanija Senj sa sjedištem u Senju

1

4.4.3.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

5

4.4.3.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

4.4.3.3.

Odjel za pravne poslove

3

4.4.3.4.

Ispostava Sveti Juraj sa sjedištem u Svetom Jurju

1

4.4.3.5.

Ispostava Jablanac sa sjedištem u Jablancu

1

4.4.3.6.

Ispostava Karlobag sa sjedištem u Karlobagu

1

4.4.3.7.

Ispostava Novalja sa sjedištem u Novalji

1

4.4.4.

Lučka kapetanija Zadar sa sjedištem u Zadru

1

4.4.4.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

12

4.4.4.2.

Odjel za inspekcijske poslove

5

4.4.4.3.

Odjel za pravne poslove

7

4.4.4.4.

Odjel za upravne poslove

7

4.4.4.5.

Ispostava Biograd m/M sa sjedištem u Biogradu n/M

1

4.4.4.6.

Ispostava Sali sa sjedištem u Salima

1

4.4.4.7.

Ispostava Preko sa sjedištem u Preku

1

4.4.4.8.

Ispostava Pag sa sjedištem u Pagu

1

4.4.4.9.

Ispostava Starigrad Paklenica sa sjedištem u Starigradu

1

4.4.4.10.

Ispostava Silba sa sjedištem u Silbi

1

4.4.4.11.

Ispostava Ist sa sjedištem u Istu

1

4.4.4.12.

Ispostava Novigrad sa sjedištem u Novigradu

1

4.4.4.13.

Ispostava Privlaka sa sjedištem u Privlaci

1

4.4.4.14.

Ispostava Božava sa sjedištem u Božavi

1

4.4.5.

Lučka kapetanija Šibenik sa sjedištem u Šibeniku

1

4.4.5.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

15

4.4.5.2.

Odjel za inspekcijske poslove

6

4.4.5.3.

Odjel za pravne poslove

5

4.4.5.4.

Odjel za upravne poslove

6

4.4.5.5.

Ispostava Murter sa sjedištem u Murteru

1

4.4.5.6.

Ispostava Tisno sa sjedištem u Tisnom

1

4.4.5.7.

Ispostava Vodice sa sjedištem u Vodicama

2

4.4.5.8.

Ispostava Primošten sa sjedištem u Primoštenu

1

4.4.5.9.

Ispostava Rogoznica sa sjedištem u Rogoznici

1

4.4.6.

Lučka kapetanija Split sa sjedištem u Splitu

1

4.4.6.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

19

4.4.6.2.

Odjel za inspekcijske poslove

5

4.4.6.3.

Odjel za pravne poslove

8

4.4.6.4.

Odjel za upravne poslove

11

4.4.6.5.

Ispostava Trogir sa sjedištem u Trogiru

3

4.4.6.6.

Ispostava Makarska sa sjedištem u Makarskoj

3

4.4.6.7.

Ispostava Milna sa sjedištem u Milni

2

4.4.6.8.

Ispostava Supetar sa sjedištem u Supetru

1

4.4.6.9.

Ispostava Stari Grad sa sjedištem u Starom Gradu

1

4.4.6.10.

Ispostava Jelsa sa sjedištem u Jelsi

1

4.4.6.11.

Ispostava Vis sa sjedištem u Visu

1

4.4.6.12.

Ispostava Hvar sa sjedištem u Hvaru

2

4.4.6.13.

Ispostava Omiš sa sjedištem u Omišu

1

4.4.6.14.

Ispostava Rogač sa sjedištem u Rogaču

2

4.4.6.15.

Ispostava Sumartin sa sjedištem u Sumartinu

1

4.4.6.16.

Ispostava Bol sa sjedištem u Bolu

1

4.4.6.17.

Ispostava Sućuraj sa sjedištem u Sućurju

1

4.4.6.18.

Ispostava Komiža sa sjedištem u Komižu

1

4.4.6.19.

Ispostava Kaštela sa sjedištem u Kaštel Gomilici

1

4.4.7.

Lučka kapetanija Ploče sa sjedištem u Pločama

1

4.4.7.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

8

4.4.7.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

4.4.7.3.

Odjel za pravne poslove

3

4.4.7.4.

Odjel za upravne poslove

3

4.4.7.5.

Ispostava Metković sa sjedištem u Metkoviću

1

4.4.8.

Lučka kapetanija Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku

1

4.4.8.1.

Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa i poslova traganja i spašavanja

16

4.4.8.2.

Odjel za inspekcijske poslove

3

4.4.8.3.

Odjel za pravne poslove

7

4.4.8.4.

Odjel za upravne poslove

5

4.4.8.5.

Ispostava Orebić sa sjedištem u Orebiću

1

4.4.8.6.

Ispostava Korčula sa sjedištem u Korčuli

4

4.4.8.7.

Ispostava Vela Luka sa sjedištem u Veloj Luci

2

4.4.8.8.

Ispostava Lastovo sa sjedištem u Ublima

3

4.4.8.9.

Ispostava Cavtat sa sjedištem u Cavtatu

1

4.4.8.10.

Ispostava Slano sa sjedištem u Slanom

1

4.4.8.11.

Ispostava Ston sa sjedištem u Stonu

1

4.4.8.12.

Ispostava Trstenik sa sjedištem u Trsteniku

1

4.4.8.13.

Ispostava Sobra sa sjedištem u Sobri

1

4.4.8.14.

Ispostava Trpanj sa sjedištem u Trpnju

1

4.4.8.15.

Ispostava Gradska Luka sa sjedištem u Staroj gradskoj luci

1

4.4.8.16.

Ispostava Komolac sa sjedištem u Komolcu

1

Uprava sigurnosti plovidbe – ukupno

453

5.

UPRAVA CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PROMETA

5.1.

Sektor cestovnog prometa

1

5.1.1.

Služba sigurnosti cestovnog prometa

1

5.1.1.1.

Odjel za ceste i sigurnost prometa na cestama

5

5.1.1.2.

Odjel za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari

5

5.1.1.3.

Odjel pravnih poslova

5

5.1.2.

Služba cestovnog prijevoza

1

5.1.2.1.

Odjel za prijevoz putnika

8

5.1.2.2.

Odjel za prijevoz tereta

6

5.2.

Sektor željezničkog prometa i žičara

1

5.2.1.

Služba željezničkog i kombiniranog prijevoza i žičara

1

5.2.1.1.

Odjel željezničkog i kombiniranog prijevoza

5

5.2.1.2.

Odjel za žičare i EU fondove

5

5.2.2.

Služba pravnih i gospodarskih poslova

1

5.2.2.1.

Odjel upravnopravnih i međunarodnih poslova

5

5.2.2.2.

Odjel gospodarskih poslova

5

Uprava cestovnog i željezničkog prometa

– ukupno

55

6.

UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE

6.1.

Sektor zračnog prometa

1

6.1.1.

Služba pravnih i gospodarskih poslova

1

6.1.1.1.

Odjel pravnih poslova

5

6.1.1.2.

Odjel gospodarskih poslova

5

6.1.2.

Služba međunarodnih poslova

11

6.2.

Sektor elektroničkih komunikacija i pošte

1

6.2.1.

Služba elektroničkih komunikacija

1

6.2.1.1.

Odjel za elektroničke komunikacije, RiTT opremu i elektromagnetsku kompatibilnost

5

6.2.1.2.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova u elektroničkim komunikacijama

5

6.2.2.

Služba poštanskih usluga

1

6.2.2.1.

Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama

5

6.2.2.2.

Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova

5

Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte – ukupno

46

7.

UPRAVA PROMETNE INSPEKCIJE

7.1.

Sektor inspekcije cestovnog prometa i cesta

1

7.1.1.

Služba inspekcije cestovnog prometa

1

7.1.1.1.

Odjel inspekcije cestovnog prometa

16

7.1.1.2.

Odjel inspekcije sigurnosti cestovnog prometa

21

7.1.1.3.

Odjel inspekcije prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

5

7.1.2.

Služba inspekcije cesta

1

7.1.2.1.

Odjel inspekcije državnih, županijskih i lokalnih cesta

5

7.1.2.2.

Odjel inspekcije autocesta i složenih cestovnih objekata

5

7.2.

Sektor inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte

1

7.2.1.

Služba inspekcije sigurnosti željezničkog prometa, žičara i pošte

14

7.2.2.

Služba za pravne poslove i logistiku

8

Uprava prometne inspekcije – ukupno

78

8.

UPRAVA ZA PROMETNU INFRASTRUKTURU

8.1.

Sektor za strateške dokumente, politiku razvoja i unaprjeđenje infrastrukture

1

8.1.1.

Služba za strateške planske dokumente i financije

1

8.1.1.1.

Odjel za baze podataka i strateške dokumente

6

8.1.1.2.

Odjel za praćenje izvršenja proračuna i koncesije

5

8.1.2.

Služba za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture

1

8.1.2.1.

Odjel za cestovnu infrastrukturu

5

8.1.2.2.

Odjel za željezničku infrastrukturu

5

8.1.2.3.

Odjel za upravno pravne poslove i regulativu

5

8.2.

Sektor za fondove EU i međunarodnu suradnju

1

8.2.1.

Služba za planiranje, programiranje i izvješćivanje

1

8.2.1.1.

Odjel za programiranje

5

8.2.1.2.

Odjel za izvješćivanje, informiranje i evaluaciju

5

8.2.1.3.

Odjel za međunarodnu suradnju

5

8.2.2.

Služba za praćenje i provedbu projekata

1

8.2.2.1.

Odjel za projekte projektiranja i projekte tehničke pomoći

10

8.2.2.2.

Odjel za projekte građenja

5

8.2.3.

Služba za financijsko upravljanje i potporu sustavu

1

8.2.3.1.

Odjel za kontrolu i financijsko vođenje

5

8.2.3.2.

Odjel za potporu sustavu

5

Uprava za prometnu infrastrukturu – ukupno

73

9.

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

9.1.

Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole

1

9.1.1.

Služba za planiranje i izvršavanje proračuna

1

9.1.1.1.

Odjel strateško planiranje i planiranje proračuna

5

9.1.1.2.

Odjel za izvršavanje proračuna, analize i izvješćivanje

5

9.1.2.

Služba za financijsko upravljanje i kontrole

11

9.2.

Sektor za financijsko računovodstvene poslove, projektno financiranje i potpore

1

9.2.1.

Služba za financijsko računovodstvene poslove

11

9.2.2.

Služba za projektno financiranje i državne potpore

1

9.2.2.1.

Odjel za projektno financiranje i suradnju s međunarodnim institucijama

5

9.2.2.2.

Odjel za državne potpore

5

Uprava za proračun i financije – ukupno

46

10.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

11

11.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

8

12.

SAMOSTALNI ODJEL ZA EUROPSKE POSLOVE

5

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE – UKUPNO

1015