Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2011.

NN 36/2012 (28.3.2012.), Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2011.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

943

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.), članka 19. točke 1. i članka 20. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 163/98., 86/03. i 146/11.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 20. ožujka 2012., donosi

ODLUKU

O OSNOVICAMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSNOG BODA PREMA OSOBNOM ČINU, USTROJBENOM MJESTU I ZVANJU HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2011.

Članak 1.

HRVI iz Domovinskog rata utvrđuje se vrijednosni bod za određivanje invalidske mirovine iz članka 16. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na temelju pripadajuće osnovice, prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju, utvrđene ovom odlukom.

Članak 2.

HRVI iz Domovinskog rata, za izračun invalidske mirovine prema činu, ustrojbenom mjestu i zvanju, određuju se sljedeće osnovice:

Činovi i ustrojbena mjesta

Osnovice

Vojnik

89.097,71

Pozornik

94.677,17

Razvodnik (zastavnik HRM)

101.354,86

Skupnik

90.076,17

Zapovjednik desetine

106.972,88

Zapovjednik voda

113.599,81

Zapovjednik satnije

136.324,65

Zamjenik zapovjednika bojne

149.581,56

Zapovjednik bojne

164.725,36

Zamjenik zapovjednika brigade

179.868,15

Zapovjednik brigade

179.868,15

Desetnik

103.050,92

Vodnik

110.454,33

Stožerni vodnik

111.211,52

Narednik

111.211,52

Nadnarednik

111.844,88

Stožerni narednik

115.487,71

Časnički namjesnik

128.816,69

Zastavnik

109.613,91

Poručnik (poručnik korvete)

113.599,81

Natporučnik (poručnik fregate)

123.067,73

Satnik (poručnik bojnog broda)

136.324,65

Bojnik (kapetan korvete)

149.581,56

Pukovnik (kapetan fregate)

164.725,36

Brigadir (kapetan bojnog broda)

179.868,15

Stožerni brigadir (komodor)

195.010,93

Brigadni general (komodor)

195.010,93

Zapovjednik zbornog mjesta

164.725,36

Zapovjednik zbornog područja

210.171,99

General bojnik (kontraadmiral)

210.171,99

General pukovnik (viceadmiral)

215.848,88

General zbora (admiral)

221.525,78

Zapovjednik obrane grada

164.725,36

Stožerni general (stožerni admiral)

227.202,67

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012.

Klasa: 041-01-12-02/5

Urbroj: 341-99-01/01-12/8

Zagreb, 20. ožujka 2012.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za mirovinsko osiguranje

mr. sc. Niko Raič, v. r.