Odluka o opozivu izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske

NN 37/2012 (29.3.2012.), Odluka o opozivu izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

947

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-02/05, urbroj: 5030115/1-12-03 od 21. ožujka 2012., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

Dr. sc. VESNA CVJETKOVIĆ opoziva se dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, sa sjedištem u Ateni, dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Gruziji, sa sjedištem u Ateni i dužnosti izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Republici Armeniji, sa sjedištem u Ateni.

Ova Odluka stupa na snagu 29. ožujka 2012. godine.

Klasa: 018-07/12-02/14

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 26. ožujka 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.