Odluka o izmjenama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN 37/2012 (29.3.2012.), Odluka o izmjenama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

HRVATSKA NARODNA BANKA

951

Na temelju članka 174. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/2008., 74/2009. i 153/2009.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I BONITETNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U članku 3. alineji sedmoj Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 35/2010., 95/2010., 146/2010. i 68/2011.), riječi »30. rujna« zamjenjuju se riječima »31. kolovoza«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 52-020/03-12/ŽR

Zagreb, 16. ožujka 2012.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.