Odluka o postavljanju Josipa Pare za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washing­tonu

NN 38/2012 (30.3.2012.), Odluka o postavljanju Josipa Pare za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washing­tonu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

953

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/02, urbroj: 5030115/1-12-04 od 21. ožujka 2012., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

JOSIP PARO postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu.

Ova Odluka stupa na snagu 10. travnja 2012. godine.

Klasa: 018-07/12-02/13

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 26. ožujka 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.