Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za organiziranje tržišta električne energije

NN 38/2012 (30.3.2012.), Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za organiziranje tržišta električne energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

957

Na temelju članka 28. stavka 9. Zakona o energiji (»Narodne novine,« br. 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008 i 127/2010) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O NAKNADI ZA ORGANIZIRANJE TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

I.

U Odluci o naknadi za organiziranje tržišta električne energije (»Narodne novine«, broj 94/2007), u točki II. stavku 1. alineje 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»– u iznosu od 0,14 kuna po megavatsatu (kn/MWh) prodane električne energije koju opskrbljivač, trgovac i proizvođač (osim povlaštenog proizvođača koji ima pravo na poticaj) prijavljuju Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o. kroz ugovorne rasporede i

– u iznosu od 10.000,00 kuna godišnje, kao godišnja naknada za sudjelovanje na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.«.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2012. godine.

Klasa: 310-02/12-01/07

Urbroj: 5030105-12-1

Zagreb, 29. ožujka 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.