Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme

NN 39/2012 (4.4.2012.), Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1004

Na temelju članka 51. stavka 3. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, br. 70/2005 i 137/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. ožujka 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O RAZINI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA U PROIZVODIMA ISPOD KOJE PROIZVODI KOJI SE STAVLJAJU NA TRŽIŠTE NE MORAJU BITI OZNAČENI KAO PROIZVODI KOJI SADRŽE GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME

Članak 1.

Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

Odluka Komisije od 17. lipnja 2011. godine o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificiranog kukuruza MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća (notificirano pod brojem dokumenta C(2011) 4164) (Vjerodostojan je samo tekst na francuskom i nizozemskom jeziku) (Tekst značajan za EGP) (2011/366/EU) (SL L 163, 23. 6. 2011.),

– Odluka Komisije od 17. lipnja 2011. godine o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificiranog pamuka GHB614 (BCS-GHØØ2-5), u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća (notificirano pod brojem dokumenta C(2011) 4177) (Vjerodostojan je samo tekst na njemačkom jeziku) (Tekst značajan za EGP) (2011/354/EU) (SL L 160, 18. 6. 2011.),

– Odluka od 17. lipnja 2011. godine o izmjeni Odluke 2006/197/EC što se tiče obnove autorizacije stavljanja na tržište postojeće hrane za stoku proizvedenu iz genetski modificiranog kukuruza linije 1507 (DAS –Ø15Ø7), u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća (notificirano pod brojem dokumenta C(2011) 4177) (Vjerodostojan je samo tekst na njemačkom jeziku) (Tekst značajan za EGP) (2011/365/EU) (SL L 163, 23. 6. 2011.),

– Odluka Komisije od 22. prosinca 2011. godine o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificiranog kukuruza Bt x MIR 604 x GA 21 (SYN-BTØ11-1 x SYN-IR6Ø4-5x MON-ØØØ21-9), u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća (notificirano pod brojem dokumenta C(2011) 4164) (Vjerodostojan je samo tekst na francuskom i nizozemskom jeziku) (2011/892/EU) (SL L 344, 28. 12. 2011.),

– Odluka Komisije od 22. prosinca 2011. godine o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificiranog kukuruza Bt x MIR 604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5), u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća (notificirano pod brojem dokumenta C(2011) 4164) (Vjerodostojan je samo tekst na francuskom i nizozemskom jeziku) (2011/893/EU) (SL L 344, 28. 12. 2011.),

– Odluka Komisije od 22. prosinca 2011. godine o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificiranog kukuruza MIR 604XGA 21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća (notificirano pod brojem dokumenta C(2011) 4164) (Vjerodostojan je samo tekst na francuskom i nizozemskom jeziku) (2011/892/EU) (SL L 344, 28. 12. 2011.),

– Odluka Komisije od 22. prosinca 2011. godine o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificiranog pamuka 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5x DAS-21Ø23-5), u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća (notificirano pod brojem dokumenta C(2011) 4164) (Vjerodostojan je samo tekst na francuskom i nizozemskom jeziku) (2011/891/EU) (SL L 344, 28. 12. 2011.).

Članak 2.

U Uredbi o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme (»Narodne novine«, br. 92/2008, 36/2009, 33/2010 i 88/2011), u Popisu dopuštenih genetski modificiranih organizama koji se mogu nalaziti u proizvodima kao slučajni ili tehnološki neizbježni tragovi u smislu Uredbe o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme, iz Priloga koji je sastavni dio Uredbe, točka 5. mijenja se i glasi:

Br.

Oznaka

Biljka

Proizvođač

Izvedena

promjena 

Moguća uporaba 

5.

1507

kukuruz

Pioneer/Dow

AgroSciences

Otpornost na insekte Lepidoptera i (Ostrinia nubilalis)

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Iza točke 43. dodaju se točke 44. do 49. koje glase:

Br.

Oznaka

Biljka

Proizvođač

Izvedena promjena 

Moguća uporaba 

44.

GHB614

pamuk

Bayer Crop Science

Otpornost na insekte

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

45.

MON 89034 x MON 88017

kukuruz

Monsanto

Otpornost na insekte

Lepidoptera

Coleoptera

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

46.

Bt11x MIR 604 xGA21

kukuruz

Syngenta Seeds

Otpornost na insekte

Lepidoptera

Coleoptera

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

47.

Bt11xMIR 604

kukuruz

Syngenta Seeds

Otpornost na insekte

Lepidoptera;

Coleoptera

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

48.

MIR 604XGA 21

kukuruz

Syngenta Seeds

Otpornost na insekte

Coleoptera

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

49.

281-24-236x3006-210-23

pamuk

Dow AgroSciences Europa

Otpornost na insekte

Lepidoptera;

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-26/12-01/01

Urbroj: 5030114-12-1

Zagreb, 29. ožujka 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.