Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

NN 39/2012 (4.4.2012.), Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1012

Na temelju članka 142. točka 8. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj: 69/09 i 84/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA

I.

Aerodromi moraju biti otvoreni:

Redni

broj

AERODROMI

RAZDOBLJE

VRIJEME

OD DO

(sati) (sati)

DANI

1-ponedjeljak

2-utorak

3-srijeda

4-četvrtak

5-petak

6-subota

7-nedjelja

1.

BRAČ (a)

25. ožujka 2012.– 5. svibnja 2012.

6. svibnja 2012.– 30. lipnja 2012.

1. srpnja 2012.– 31. kolovoza 2012.

1. rujna 2012.– 13. listopada 2012.

14. listopada 2012.– 27. listopada 2012.

08.00 16.00

08.00 16.00

08.00 18.00

08.00 18.00

08.00 20.00

08.00 16.00

08.00 18.00

08.00 16.00

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 7

6

1, 2, 3, 4, 5, 7

6

1, 2, 3, 4, 5, 7

6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2.

DUBROVNIK(b)

25. ožujka 2012. – 27. listopada 2012.

06.00 23.00

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

3.

MALI LOŠINJ(c)

25. ožujka 2012. – 24. svibnja 2012.

25. svibnja 2012. – 30. rujna 2012.

1. listopada 2012.– 27. listopada 2012.

08.00 16.00

08.00 16.00

08.00 20.00

08.00 16.00

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4

5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

4.

OSIJEK(d)

25. ožujka 2012. – 27. listopada 2012.

08.00 15.00

1, 2, 3, 4, 5,

5.

PULA(e)

25. ožujka 2012. – 27. listopada 2012.

06.00 22.00

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

6.

RIJEKA(f)

25. ožujka 2012. – 27. listopada 2012.

08.00 20.00

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

7.

SPLIT(g)

25. ožujka 2012. – 27. listopada 2012.

06.00 22.00

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

8.

ZADAR(h)

25. ožujka 2012. – 27. listopada 2012.

06.00 22.00

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

9.

ZAGREB

25. ožujka 2012. – 27. listopada 2012.

00.00 24.00

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(a) Aerodrom Brač bit će otvoren

– izvan naznačenog vremena otvorenosti, na zahtjev koji se treba podnijeti u radnom vremenu Aerodroma Brač, uz prethodnu najavu na jedan od načina kako slijedi; putem SITA komunikacijskog sustava na adresu BWKAPXH, e-mail: ppr@airport-brac.hr ili na telefaks: +385 (0) 21 559 722, dvadeset i četiri (24) sata prije leta

(b) Zračna luka Dubrovnik bit će otvorena

– izvan naznačenog vremena otvorenosti, samo uz suglasnost Zračne luke Dubrovnik na zahtjev koji se treba podnijeti uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu DBVAPXH dvadeset i četiri (24) sata prije leta.

(c) Zračno pristanište Mali Lošinj bit će otvoreno

– izvan naznačenog vremena otvorenosti, na zahtjev koji se treba podnijeti dvadeset i četiri (24) sata prije leta.

(d) Zračna luka Osijek bit će otvorena

– izvan naznačenog vremena otvorenosti, na zahtjev koji se treba podnijeti u radnom vremenu Zračne luke Osijek uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu OSIAPXH, telefaks: +385 (0) 31 514 452 ili e-mail: opc@osijek-airport.hr, dvadeset i četiri (24) sata prije leta.

(e) Zračna luka Pula bit će otvorena

– za zrakoplove svrstane u prvu, drugu i treću vatrogasnu kategoriju

– za zrakoplove svrstane u četvrtu, petu, šestu, sedmu, osmu i devetu vatrogasnu kategoriju, na zahtjev koji se treba podnijeti uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu PUYAPXH dvadeset i četiri (24) sata prije leta

(f) Zračna luka Rijeka bit će otvorena

– za zrakoplove svrstane u prvu, drugu, treću, četvrtu i petu vatrogasnu kategoriju

– za zrakoplove svrstane u šestu, sedmu i osmu vatrogasnu kategoriju na zahtjev koji se treba podnijeti uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu RJKAPXH, e-mail: operations@rijeka-airport.hr ili na telefaks: +385 (0) 51 841 236 u radnom vremenu aerodromskih službi.

– izvan naznačenog vremena otvorenosti, na zahtjev koji se treba podnijeti uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu RJKAPXH, e-mail: operations@rijeka-airport.hr ili na telefaks: +385 (0) 51 841 236 u radnom vremenu aerodromskih službi.

(g) Zračna luka Split bit će otvorena

– izvan naznačenog vremena otvorenosti, samo uz suglasnost Zračne luke Split na zahtjev koji se treba podnijeti uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu SPUAPXH do dvadeset i jedan (21) sat.

(h) Zračna luka Zadar bit će otvorena

– za zrakoplove svrstane u prvu, drugu, treću, četvrtu, petu i šestu vatrogasnu kategoriju

– za zrakoplove svrstane u sedmu, osmu i devetu vatrogasnu kategoriju, na zahtjev koji se treba podnijeti uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu ZADAPXH, dvadeset i četiri (24) sata prije leta.

– izvan naznačenog vremena otvorenosti, na zahtjev koji se treba podnijeti uz prethodnu najavu putem SITA komunikacijskog sustava na adresu ZADAPXH, dvadeset i četiri (24) sata prije leta.

II.

Pod vremenom u kojem aerodrom mora biti otvoren u smislu ove Naredbe, podrazumijeva se vrijeme od početka do završetka rada službi utvrđenih propisima.

III.

Vremena, iz točke 1. ove Naredbe, u kojima aerodromi moraju biti otvoreni su mjesna vremena.

IV.

Na dan primjene ove Naredbe prestaje važiti Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma (»Narodne novine«, broj: 123/11).

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se u razdoblju navedenom u tablici iz točke I. ove Naredbe.

Klasa: 343-03/11-01/16

Urbroj: 530-09-11-8

Zagreb, 19. ožujka 2012.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.