Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 40/2012 (6.4.2012.), Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1038

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 92. stavka 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/2007 i 124/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

1. Razrješuje se DAVOR MRDULJAŠ, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša i prostornog uređenja, dužnosti predsjednika Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka:

– dr. sc. FJODOR RUŽIĆ, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove e-vlade

– MATE RABOTEG, predstavnik ministarstva nadležnog za obranu

– DRAŽEN BOŠNJAKOVIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za zemljišne knjige

– TOMISLAV MIHOTIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za promet i veze

– IVAN HODALIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo

– prof dr. sc. DRAGAN SCHWARZ, predstavnik ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje

– ZORAN ŠIKIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za zaštitu kulturne i prirodne baštine

– dr. sc. KRISTINA ČELIĆ, predstavnica ministarstva nadležnog za gospodarstvo

– prof. dr. sc. ŽELJKO BAČIĆ, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastra nekretnina

– ŽAKLINA ČIZMOVIĆ, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za statističke poslove

– doc. dr. sc. ZVONKO GRŽETIĆ, predstavnik Hrvatskoga hidrografskog instituta

– dr. sc. ZVONKO BILJECKI, predstavnik zajednice gospodarstva geodezije i geoinformatike

– ANTE MANDIĆ, predstavnik zajednice gospodarstva informatičke tehnologije

– DAMIR DELAČ, predstavnik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Klasa: 080-02/12-02/290

Urbroj: 5030115/1-12-01

Zagreb, 22. ožujka 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.