Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 40/2012 (6.4.2012.), Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1039

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 92. stavka 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/2007 i 124/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

1. Imenuje se ANKA MRAK-TARITAŠ, predstavnica ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja, predsjednicom Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

2. Za članove Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, imenuju se:

– HRVOJE DOKOZA, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša

– mr. sc. LEDA LEPRI, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove e-vlade

– VIKTOR KOPRIVNJAK, predstavnik ministarstva nadležnog za obranu

– dr. sc. VANJA BILIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za zemljišne knjige

– mr. sc. OLIVER KUMRIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za promet i veze

– prof. dr. sc. VESNA GANTNER KUTEROVAC, predstavnica ministarstva nadležnog za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo

– MIRKO MORIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje

– MARIJA TUSUN, predstavnica ministarstva nadležnog za zaštitu kulturne i prirodne baštine

– dr. sc. KRISTINA ČELIĆ, predstavnica ministarstva nadležnog za gospodarstvo

– dr. sc. DANKO MARKOVINOVIĆ, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastra nekretnina

– ŽAKLINA ČIZMOVIĆ, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za statističke poslove

– doc. dr. sc. ZVONKO GRŽETIĆ, predstavnik Hrvatskoga hidrografskog instituta

– ROBERT PAJ, predstavnik zajednice gospodarstva geodezije i geoinformatike

– TANJA PUŠELJ OSTROŠKI, predstavnica zajednice gospodarstva informatičke tehnologije

– DAMIR DELAČ, predstavnik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Klasa: 080-02/12-01/287

Urbroj: 5030115/1-12-01

Zagreb, 22. ožujka 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.