Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "noviteta"

NN 40/2012 (6.4.2012.), Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "noviteta"

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1043

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine« broj 30/09, 139/10) ministar gospodarstva donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE UPALJAČA SIGURNIH ZA DJECU I ZABRANI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE UPALJAČA »NOVITETA«

Članak 1.

Ova Naredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

Odluka Komisije od 27. 1. 2012. o produljenju valjanosti Odluke 2006/502/EC od 11. svibnja 2006. kojom se od država članica zahtijeva poduzimanje mjera kojima se osigurava stavljanje na tržište isključivo onih upaljača koji su sigurni za djecu i zabranjuje stavljanje na tržište upaljača-noviteta.

Članak 2.

U Naredbi o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača »noviteta« (»Narodne novine« broj 19/11, 54/11) u članku 4. stavku 1. podstavku 4. riječ: »novo« zamjenjuje se riječju: »novi«.

Članak 3.

U članku 5. u stavku 2. u uvodnoj rečenici riječ: »navedena« zamjenjuje se riječju: »navedeni«.

Članak 4.

U članku 7. brojke: »2012.« zamjenjuju se brojkama »2013.«.

Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/159

Urbroj: 526-05-06-03/1-12-28

Zagreb, 23. ožujka 2012.

Prvi potpredsjednik Vlade i
ministar gospodarstva
Radimir Čačić, v. r.