Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Dalmatinski pršut"

NN 40/2012 (6.4.2012.), Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Dalmatinski pršut"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1045

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 84/08, 75/09, 20/10) i članka 15. stavka 6. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 88/09, 53/10, 46/11) objavljuje

OBAVIJEST

O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA NAZIVA »DALMATINSKI PRŠUT«

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je 1. veljače 2012. godine zaprimilo zahtjev za postupak registracije oznake zemljopisnog podrijetla naziva »Dalmatinski pršut« od Udruge dalmatinski pršut, Domovinskog rata 2, 211000 Split.

2. Sastavni dio ove Obavijesti čini i Zahtjev za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla »Dalmatinski pršut«.

3. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9. stavku 1. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Zakon).

4. Rok za podnošenje prigovora je tri mjeseca od dana objave ovoga Zahtjeva za registraciju oznake sukladno članku 9. stavku 2. Zakona.

5. Sukladno članku 16. stavku 3. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Pravilnik) prigovor se podnosi na Obrascu Priloga IV Pravilnika.

6. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 9. stavkom 3. Zakona.

7. Specifikacija proizvoda i Jedinstveni dokument sukladno članku 15. stavku 7. Pravilnika objavit će se na web-stranici Ministarstva (www.mps.hr) nakon objave ove Obavijesti.

Klasa: UP/I-310-26/12-01/04
Urbroj: 525-08/0497-12-3
Zagreb, 13. ožujka 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.