Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva

NN 42/2012 (13.4.2012.), Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1068

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 2012. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

I.

U Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (»Narodne novine«, broj 140/2009), u točki III. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Savjet ima 29 članova, i to: 14 predstavnika nadležnih tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, 12 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva i 3 predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca.«.

II.

U točki IV. podtočka a) mijenja se i glasi:

»a) tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, i to:

– Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,

– Ministarstva socijalne politike i mladih,

– Ministarstva zdravlja,

– Ministarstva kulture,

– Ministarstva branitelja,

– Ministarstva financija,

– Ministarstva zaštite okoliša i prirode,

– Ministarstva vanjskih i europskih poslova,

– Ministarstva uprave,

– Ministarstva rada i mirovinskoga sustava,

– Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,

– Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,

– Ureda za udruge.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/12-01/18

Urbroj: 5030104-12-1

Zagreb, 5. travnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.