Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa

NN 42/2012 (13.4.2012.), Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1075

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U REPUBLIKU HRVATSKU ZARAZNE BOLESTI SLINAVKE I ŠAPA

I.

Zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko područja Republike Hrvatske:

a) živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara;

b) sjemena od domaćih i divljih papkara;

c) embrija/jajnih stanica od domaćih i divljih papkara;

d) svježeg i smrznutog mesa domaćih i divljih papkara;

e) proizvoda od mesa domaćih i divljih papkara koji nisu bili obrađeni na način da je sa sigurnošću uništen virus slinavke i šapa;

f) proizvoda životinjskog podrijetla (od papkara) namijenjenih prehrani ljudi, prehrani životinja ili za poljoprivrednu ili industrijsku upotrebu, životinjske hrane i stelje biljnog podrijetla;

g) proizvoda životinjskog podrijetla (od papkara) namijenjenih farmaceutskoj ili medicinskoj (kirurškoj) upotrebi;

h) bioloških proizvoda koji nisu sterilni

radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa.

Zabrana iz stavka prvog ove točke odnosi se i na pošiljke živih papkara koje se provoze preko područja zemalja koje nisu navedene u točki II. ove Naredbe, bez obzira na njihovo podrijetlo.

II.

Zabrana navedena u točki I. ove Naredbe ne primjenjuje se na sljedeće pošiljke:

a) meso goveda isključujući iznutrice (osim ošita i žvačnih mišića) pod uvjetom da je meso otkošteno i da je dobiveno od trupova s kojih su odstranjeni glavni dostupni limfni čvorovi, koje je podvrgnuto zrenju na temperaturi iznad +2 °C kroz najmanje 24 sata prije nego su kosti bile odstranjene i u kojem je pH vrijednost mesa, elektronski izmjerena u središtu mišića longissimus dorsi nakon zrenja i prije otkoštavanja, bila ispod 6.0. Meso mora biti držano strogo odvojeno tijekom svih stupnjeva proizvodnje, otkoštavanja i uskladištenja do pakiranja od ostalog mesa koje ne udovoljava istim uvjetima. Meso životinja iz područja za koja je navedeno vremensko ograničenje kojim se uvjetuje da životinje moraju biti zaklane prije navedenog datuma, može se uvesti u roku 90 dana od tog datuma, a meso koje se iz tih područja doprema prekomorskim putem, ako je certificirano prije navedenog datuma može se uvesti u roku 40 dana od tog datuma,

podrijetlom iz sljedećih država:

Argentina:

(kod teritorija AR-1) Provincije Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (osim općina Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbcuruyá, San Cosme i San Luis del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, dio Neuquén (isključujući područje uključeno u AR-4), dio Río Negro (isključujući područje uključeno u AR-4), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy i Salta isključujući tampon zonu od 25 kilometara od granice s Bolivijom i Paragvajem koja se proteže od distrikta Santa Catalina u provinciji Jujuy do Laishi distrikta u provinciji Formosa pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 18. ožujka 2005. godine ili nakon toga.

(kod teritorija AR-2) Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego, pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 1. ožujka 2002. godine ili nakon toga.

(kod teritorija AR-3) Corrientes: općine Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbcuruyá, San Cosme i San Luis del Palmar pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 1. prosinca 2007. godine ili nakon toga.

(kod teritorija AR-4) Dio Río Negro (osim: područje u Avellanedi sjeverno od pokrajinske ceste 7 i istočno od pokrajinske ceste 250, područje u Conesi, istočno od pokrajinske ceste 2, područje u El Cuy, sjeverno od pokrajinske ceste 7 od raskrižja s pokrajinskom cestom 66 do granice s departmanom Avellaneda i područje u San Antoniju, istočno od pokrajinskih cesti 250 i 2). Dio Neuquén (osim područja u Confluencii, istočno od pokrajinske ceste 17 i područja u Picun Leufúju, istočno od pokrajinske ceste 17) pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 1. kolovoza 2008. godine ili nakon toga.

Bocvana:

(kod teritorija BW-1) Veterinarske kontrolne zone bolesti 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 i 18 pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane između 1. prosinca 2007. i 11. svibnja 2011. godine.

(kod teritorija BW-2) Veterinarske kontrolne zone bolesti 10, 11, 13 i 14 pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 7. ožujka 2002. godine ili nakon toga.

(kod teritorija BW-3) Veterinarska kontrolna zona bolesti 12 pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane između 20. listopada 2008. i 20. siječnja 2009. godine.

(kod teritorija BW-4) Područje s bolestima pod veterinarskim nadzorom br. 4a, osim zaštitnog područja pod intenzivnim nadzorom 10km uzduž granice s područjem gdje se obavlja cijepljenje protiv slinavke i šapa i područja upravljanja slobodnoživućim životinjama pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 18. veljače 2011. godine ili nakon toga.

Brazil:

(kod teritorija BR-1) država Minas Gerais, država Espírito Santo, država Goiás, država Mato Grosso, država Rio Grande Do Sul, država Mato Grosso Do Sul (osim utvrđenog područja visokog nadzora 15 km od vanjskih granica u pokrajinama Porto Mutinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã i Mundo Novo i utvrđenog područja visokog nadzora u pokrajinama Corumbá i Ladário) pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 1. prosinca 2008. godine ili nakon toga.

(kod teritorija BR-2) država Santa Catarina pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 31. siječnja 2008. godine ili nakon toga.

(kod teritorija BR-3) države Paraná i São Paulo pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 1. kolovoza 2008. godine ili nakon toga.

Za gore navedena područja potrebna su i dodatna jamstva koja su navedena u rješenju Uprave za veterinarske inspekcije kojim se utvrđuju veterinarski uvjeti za uvoz pošiljaka goveđeg mesa iz Brazila, točka 2.2 Gospodarstva iz kojih potječu životinje od kojih je meso dobiveno moraju se nalaziti na popisu odobrenih gospodarstava koji je objavljen na integriranom kompjuteriziranom veterinarskom sustavu Europske unije (Traces).

Južnoafrička Republika: (kod teritorija ZA-1) Cijela država osim:

– dijela područja u kojem se obavlja nadzor nad slinavkom i šapom smještenog u veterinarskim područjima Mpumalanga i Sjevernim provincijama, u okrugu Ingwavuma u veterinarskoj regiji Natal i u graničnom području s Bocvanom istočno od 28 ° paralele i

– okruga Camperdown, u pokrajini KwaZuluNatal.

Namibija: (kod teritorija NA-1) Južno od obrambene linije koja se proteže od točke Palgrave na zapadu do Gama na istoku.

Paragvaj: (kod teritorija PY-1) Cijela država osim uspostavljenog područja visokog nadzora 15 km od vanjskih granica, pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane između 1. kolovoza 2008. i 18. rujna 2011. godine.

Svaziland:

(kod teritorija SZ-1) Područje zapadno od ograda »crvena linija« koje se protežu sjeverno od rijeke Usutu do granice s Južnom Afrikom zapadno od Nkalashane.

(kod teritorija SZ-2) Područja u kojima se obavlja veterinarski nadzor nad slinavkom i šapom i cijepljenjem životinja protiv te bolesti u skladu s zakonskim propisima objavljenim u službenom listu broj 51 2001. godine, pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 4. kolovoza 2003. godine ili nakon toga.

Urugvaj: (kod teritorija UY-0) cijela država pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 1. studenoga 2001. godine ili nakon toga.

b) meso ovaca i koza isključujući iznutrice (osim ošita i žvačnih mišića) pod uvjetom da je meso otkošteno i da je dobiveno od trupova s kojih su odstranjeni glavni dostupni limfni čvorovi, koje je podvrgnuto zrenju na temperaturi iznad +2 °C kroz najmanje 24 sata prije nego su kosti bile odstranjene i u kojem je pH vrijednost mesa, elektronski izmjerena u središtu mišića longissimus dorsi nakon zrenja i prije iskoštavanja, bila ispod 6.0 i da je meso držano strogo odvojeno tijekom svih stupnjeva proizvodnje, iskoštavanja i uskladištenja do pakiranja od ostalog mesa koje ne udovoljava istim uvjetima. Meso životinja iz područja za koja je navedeno vremensko ograničenje kojim se uvjetuje da životinje moraju biti zaklane prije navedenog datuma, može se uvesti u roku 90 dana od tog datuma, a meso koje se iz tih područja doprema prekomorskim putem, ako je certificirano prije navedenog datuma može se uvesti u roku 40 dana od tog datuma,

podrijetlom iz sljedećih država:

Argentina:

(kod teritorija AR-2) Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego, pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 1. ožujka 2002. godine ili nakon toga.

(kod teritorija AR-4) Dio Río Negro (osim: područje u Avellanedi sjeverno od pokrajinske ceste 7 i istočno od pokrajinske ceste 250, područje u Conesi, istočno od pokrajinske ceste 2, područje u El Cuy, sjeverno od pokrajinske ceste 7 od raskrižja s pokrajinskom cestom 66 do granice s departmanom Avellaneda i područje u San Antoniju, istočno od pokrajinskih cesti 250 i 2). Dio Neuquén (osim područja u Confluencii, istočno od pokrajinske ceste 17 i područja u Picun Leufúju, istočno od pokrajinske ceste 17) pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 1. kolovoza 2008. godine ili nakon toga.

Bocvana:

(kod teritorija BW-1) Veterinarske kontrolne zone bolesti 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 i 18 pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane između 1. prosinca 2007. i 11. svibnja 2011. godine.

(kod teritorija BW-2) Veterinarske kontrolne zone bolesti 10, 11, 13 i 14 pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 7. ožujka 2002. godine ili nakon toga.

(kod teritorija BW-3) Veterinarska kontrolna zona bolesti 12 pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane između 20. listopada 2008. i 20. siječnja 2009. godine.

Južnoafrička Republika: (kod teritorija ZA-1) Cijela država osim:

– dijela područja u kojem se obavlja nadzor nad slinavkom i šapom smještenog u veterinarskim područjima Mpumalanga i Sjevernim provincijama, u okrugu Ingwavuma u veterinarskoj regiji Natal i u graničnom području s Bocvanom istočno od 28 ° paralele i

– okruga Camperdown, u pokrajini KwaZuluNatal.

Namibija: (kod teritorija NA-1) Južno od obrambene linije koja se proteže od točke Palgrave na zapadu do Gama na istoku.

c) meso divljih preživača iz uzgoja i ulova isključujući iznutrice (osim ošita i žvačnih mišića) pod uvjetom da je meso otkošteno i da je dobiveno od trupova s kojih su odstranjeni glavni dostupni limfni čvorovi, koje je podvrgnuto zrenju na temperaturi iznad +2 °C kroz najmanje 24 sata prije nego su kosti bile odstranjene i u kojem je pH vrijednost mesa, elektronski izmjerena u središtu mišića longissimus dorsi nakon zrenja i prije iskoštavanja, bila ispod 6.0 i da je meso držano strogo odvojeno tijekom svih stupnjeva proizvodnje, iskoštavanja i uskladištenja do pakiranja od ostalog mesa koje ne udovoljava istim uvjetima. Meso životinja iz područja za koja je navedeno vremensko ograničenje kojim se uvjetuje da životinje moraju biti zaklane ili odstrijeljene prije navedenog datuma, može se uvesti u roku 90 dana od tog datuma, a meso koje se iz tih područja doprema prekomorskim putem, ako je certificirano prije navedenog datuma može se uvesti u roku 40 dana od tog datuma,

podrijetlom iz sljedećih država:

Argentina:

Samo meso divljih preživača iz uzgoja:

(kod teritorija AR-1) Provincije Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (osim općina Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbcuruyá, San Cosme i San Luis del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, dio Neuquén (isključujući područje uključeno u AR-4), dio Río Negro (isključujući područje uključeno u AR-4), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy i Salta isključujući tampon zonu od 25 kilometara od granice s Bolivijom i Paragvajem koja se proteže od distrikta Santa Catalina u provinciji Jujuy do Laishi distrikta u provinciji Formosa pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 1. prosinca 2007. godine ili nakon toga.

(kod teritorija AR-3) Corrientes: općine Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbcuruyá, San Cosme i San Luis del Palmar pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 1. prosinca 2007. godine ili nakon toga.

Samo meso divljih preživača iz ulova:

(kod teritorija AR-1) Provincije Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (osim općina Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbcuruyá, San Cosme i San Luis del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, dio Neuquén (isključujući područje uključeno u AR-4), dio Río Negro (isključujući područje uključeno u AR-4), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy i Salta isključujući tampon zonu od 25 kilometara od granice s Bolivijom i Paragvajem koja se proteže od distrikta Santa Catalina u provinciji Jujuy do Laishi distrikta u provinciji Formosa pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 1. kolovoza 2010. godine ili nakon toga.

Meso divljih preživača iz uzgoja i ulova:

(kod teritorija AR-2) Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego, pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 1. ožujka 2002. godine ili nakon toga.

(kod teritorija AR-4) Dio Río Negro (osim: područje u Avellanedi sjeverno od pokrajinske ceste 7 i istočno od pokrajinske ceste 250, područje u Conesi, istočno od pokrajinske ceste 2, područje u El Cuy, sjeverno od pokrajinske ceste 7 od raskrižja s pokrajinskom cestom 66 do granice s departmanom Avellaneda i područje u San Antoniju, istočno od pokrajinskih cesti 250 i 2). Dio Neuquén (osim područja u Confluencii, istočno od pokrajinske ceste 17 i područja u Picun Leufúju, istočno od pokrajinske ceste 17) pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 1. kolovoza 2008. godine ili nakon toga.

Bocvana:

(kod teritorija BW-1) Veterinarske kontrolne zone bolesti 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 i 18 pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane između 1. prosinca 2007. i 11. svibnja 2011. godine.

(kod teritorija BW-2) Veterinarske kontrolne zone bolesti 10, 11, 13 i 14 pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 7. ožujka 2002. godine ili nakon toga.

(kod teritorija BW-3) Veterinarska kontrolna zona bolesti 12 pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane između 20. listopada 2008. i 20. siječnja 2009. godine.

Južnoafrička Republika: (kod teritorija ZA-1) Cijela država osim:

– dijela područja u kojem se obavlja nadzor nad slinavkom i šapom smještenog u veterinarskim područjima Mpumalanga i Sjevernim provincijama, u okrugu Ingwavuma u veterinarskoj regiji Natal i u graničnom području s Bocvanom istočno od 28 ° paralele i

– okruga Camperdown, u pokrajini KwaZuluNatal.

Namibija: (kod teritorija NA-1) Južno od obrambene linije koja se proteže od točke Palgrave na zapadu do Gama na istoku.

Rusija: (kod teritorija RU-1) Samo meso divljih preživača iz uzgoja regije Murmansk i autonomnog područja Yamolo-Nenets.

Svaziland:

(kod teritorija SZ-1) Područje zapadno od ograda »crvena linija« koje se protežu sjeverno od rijeke Usutu do granice s Južnom Afrikom zapadno od Nkalashane.

(kod teritorija SZ-2) Područja u kojima se obavlja veterinarski nadzor nad slinavkom i šapom i cijepljenjem životinja protiv te bolesti u skladu s zakonskim propisima objavljenim u službenom listu broj 51 2001. godine, pod uvjetom da je meso dobiveno od životinja koje su zaklane 4. kolovoza 2003. godine ili nakon toga.

d) hermetički zatvorene toplinski obrađene konzerve od mesa, koje su tijekom proizvodnje bile podvrgnute obradi sa Fo vrijednosti 3 i više, odnosno trajne konzerve;

e) sirove kože ukoliko su bile obrađene na jedan od sljedećih načina:

– tretirane kalcijevom lužinom na pH vrijednosti 12 – 13 najmanje 8 – 10 sati, te nakon toga tretirane kiselinom na pH vrijednosti 1 – 3 najmanje 6 – 10 sati;

– soljene morskom soli uz dodatak 2% kalcinirane sode najmanje 7 dana, ako su tako obrađene kože bile skladištene najmanje 30 dana prije utovarivanja u mjestu podrijetla;

– sušene 42 dana na temperaturi od 20 °C;

gdje način obrade mora biti naznačen na veterinarsko-zdravstvenoj svjedodžbi;

f) toplinski obrađena tehnička mast i želatina gdje je za vrijeme obrade postignuta temperatura u središtu proizvoda od najmanje 70 °C;

g) vuna prana u alkalnoj vodenoj otopini pri pH vrijednosti 10, uz dodatak natrijeva karbonata (Na2CO3) u količini od 1,5 do 2 g na litru, i sušena u zračnoj struji pri temperaturi 80 °C;

h) kemijski potpuno obrađeni proizvodi, kao što je wet-blue koža, kromirana koža, kuhane čekinje i slično;

i) mlijeko i proizvodi od mlijeka gdje je sirovo mlijeko bilo pasterizirano pod nadzorom ovlaštenog veterinara na temperaturi od 71,7 °C kroz 15 sec, nakon čega je bilo podvrgnuto:

– daljnjoj termičkoj obradi, nakon koje je peroksidaza test dao negativnu reakciju; ili

– procesu sušenja koje uključuje zagrijavanje s jednakim učinkom toplinske obrade kao i u prethodnom stavku; ili

– obradi kojom je postignuta pH vrijednost manja od 6 kroz najmanje 1 sat;

j) crijeva koja se uvoze u mliječnoj kiselini ili salamuri pH vrijednosti od 6,0 i niže;

k) trofeji divljih životinja, kuhani u kipućoj vodi dovoljno vremena da su otklonjena sva tkiva osim kosti, rogova, papaka, pandži ili zubi;

l) trajni suhomesnati proizvodi ukoliko udovoljavaju sljedećim uvjetima: aktivnost vode od 0,93 ili manje, pH vrijednost manje od 6, vrijeme zrenja najmanje 9 mjeseci i težina od najmanje 5,5 kg;

m) meso goveda koje zadovoljava uvjete navedene u točki (d), a provozi se preko područja koja nisu dozvoljena za izvoz u Repub-liku Hrvatsku ili na njihovom području skladišti, pod uvjetom da je meso držano strogo odvojeno od ostalog mesa koje ne udovoljava istim uvjetima i da je zaklano, rasijecano, sortirano, smrznuto i upakirano isključivo u područjima i objektima odobrenim za izvoz u Republiku Hrvatsku.

III.

Zabrana navedena u točki I. ove Naredbe ne primjenjuje se na pošiljke podrijetlom iz sljedećih zemalja:

Albanija

Honduras

Nova Kaledonija

Australija

Indonezija

Novi Zeland

Austrija

Irska

Njemačka

Bjelorusija

Island

Panama

Belgija

Italija

Poljska

Belize

Japan

Portugal

Bosna i Hercegovina

Kanada

Rumunjska

Brunei

Kostarika

San Marino

Bugarska

Kuba

San Salvador

Cipar

Lesoto

Singapur

Crna Gora

Latvija

Sjedinjene Američke Države

Češka

Litva

Slovačka

Čile

Luksemburg

Slovenija

Danska

Madagaskar

Srbija (isključujući Kosovo)

Dominikanska Republika

Mađarska

Svaziland

Estonija

Makedonija

Španjolska

Finska

Malta

Švedska

Francuska

Mauricijus

Švicarska

Grčka

Meksiko

Ujedinjeno Kraljevstvo

Gvatemala

Nikaragva

Ukrajina

Gvajana

Nizozemska

Vanuatu

Haiti

Norveška


IV.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa (»Narodne novine«, broj 8/11).

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/02

Urbroj: 525-10/0488-12-3

Zagreb, 23. ožujka 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

42 13.04.2012 Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa