Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

NN 42/2012 (13.4.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

1078

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 107/03), te članka 15. stavka 1. podstavka 5., članka 72. stavka 1. podstavka 4. i stavka 3. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09 i 118/11), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na sjednici održanoj 3. travnja 2012. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Ministarstva gospodarstva, donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, TE KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA ZA DODJELJIVANJE SREDSTAVA FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (»Narodne novine« broj 18/09) u članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako se radi o projektima, programima i sličnim aktivnostima u koja se ulažu sredstva Fonda na području Republike Hrvatske koje organiziraju i financiraju ili sufinaniciraju međunarodne organizacije, financijske institucije i tijela te druge pravne osobe ili ako se radi o projektima, programima i sličnim aktivnostima koje se pripremaju za prijavu na financiranje ili sufinanciranje iz fondova Europske unije, a u kojima je neophodno ulaganje sredstava Fonda, postotak ulaganja Fonda svojom odlukom do 100% utvrđuje direktor, odnosno Upravni odbor Fonda«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/12-03/08

Urbroj: 563-07/01-12-09

Zagreb, 3. travnja 2012.

Predsjednik

Upravnog odbora

prof. dr. sc. Davor Škrlec, v. r.