Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

NN 43/2012 (16.4.2012.), Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1086

Na temelju članka 90. stavka 2. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 83/2009, 49/2011 i 34/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. travnja 2012. godine donijela

UREDBU

O RADNIM MJESTIMA OVLAŠTENIH CARINSKIH SLUŽBENIKA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA U POVEĆANOM TRAJANJU

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se radna mjesta ovlaštenih carinskih službenika u Ministarstvu financija – Carinskoj upravi, kojima se staž osiguranja, zbog težine i prirode poslova te posebnih uvjeta rada, računa u povećanom trajanju.

Članak 2.

Radna mjesta na kojima zbog težine i prirode poslova, te posebnih uvjeta rada postoji povećana opasnost za zdravlje i radnu sposobnost, jesu:

1. radna mjesta ovlaštenih carinskih službenika na graničnim ispostavama, graničnim odjeljcima, robno-graničnim ispostavama i robno-graničnim odjeljcima, koji rade u turnusu (12 – 24; 12 – 48) su:

– voditelj smjene carinske ispostave,

– voditelj smjene carinskog odjeljka,

– carinik I. vrste,

– carinik II. vrste,

– carinik III. vrste;

2. radna mjesta ovlaštenih carinskih službenika koji su ovlašteni za primjenu sredstava prisile i rade na poslovima suzbijanja krijumčarenja, ilegalnog prometa droga, oružja, eksploziva, radioaktivnih materijala i drugih opasnih tvari, istraga te u odjelima za mobilne jedinice

a) u Carinskoj upravi, Središnjem uredu, Sektoru za nadzor su:

– voditelj Službe,

– voditelj Odjela,

– viši inspektor,

– inspektor,

– inspektor II.,

– carinik III. vrste;

b) u Carinskoj upravi, carinarnicama, Službi za nadzor, Odjelu za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage i Odjelu za mobilne jedinice su:

– voditelj Službe,

– voditelj Odjela,

– viši inspektor,

– inspektor,

– inspektor II. vrste,

– carinik III. vrste.

Članak 3.

Svakih 12 mjeseci provedenih na radnim mjestima iz članka 2. ove Uredbe računa se u staž osiguranja kao 14 mjeseci.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (»Narodne novine«, broj 142/2006).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 117-05/12-01/01

Urbroj: 5030120-12-1

Zagreb, 12. travnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.