Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Baranjski kulen"

NN 44/2012 (18.4.2012.), Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Baranjski kulen"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1102

Ministarstvo poljoprivrede, na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 84/08, 75/09, 20/10) i članka 15. stavka 6. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 88/09, 53/10, 46/11) objavljuje

OBAVIJEST

O ZAPRIMLJENOM ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA NAZIVA »BARANJSKI KULEN«

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 1. veljače 2012. godine zaprimilo je zahtjev za postupak registracije oznake zemljopisnog podrijetla naziva »Baranjski kulen« od Udruge proizvođača kulena – Baranjski kulen, Bele Bartoka 33, 31 300 Beli Manastir.

2. Sastavni dio ove Obavijesti čini i Zahtjev za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla » Baranjski kulen«.

3. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9. stavku 1. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Zakon).

4. Rok za podnošenje prigovora je tri mjeseca od dana objave ovoga Zahtjeva za registraciju oznake sukladno članku 9. stavku 2. Zakona.

5. Sukladno članku 16. stavku 3. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Pravilnik) prigovor se podnosi na Obrascu Priloga IV. Pravilnika.

6. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 9. stavkom 3. Zakona.

7. Specifikacija proizvoda i Jedinstveni dokument sukladno članku 15. stavku 7. Pravilnika objavit će se na web stranici Ministarstva (www.mps.hr) nakon objave ove Obavijesti.

Klasa: UP/I-310-26/12-01/03

Urbroj: 525-08/0497-12-3

Zagreb, 28. ožujka 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG III.