Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

NN 44/2012 (18.4.2012.), Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

1120

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 136 od 28. studenoga 2011. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA PRISTUPA I ZAJEDNIČKOG KORIŠTENJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I DRUGE POVEZANE OPREME

U članku 6. stavku 7. tablica 9. ispravno glasi:

Tablica 9.

Vanjski promjer
kabela (mm)

Tip cijevi (max. vanjski promjer u mm)

≤ 10,0

MC 16/12* (16)

≤ 13,5

PE 20 (20)

≤ 18,0

PE 25 (25)

≤ 25,0

PE 32 (32)

* MC = mikrocijev

Klasa: 011-02/11-02/12

Urbroj: 376-10/ZM-12-5 (JŠ)

Zagreb, 10. travnja 2012.

Predsjednik Vijeća
Miljenko Krvišek, dipl. ing. el., v. r.