Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 45/2012 (20.4.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1133

Na osnovi članka 19. stavak 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11. i 22/12.) i članka 26. točka 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 6. sjednici održanoj 18. travnja 2012. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12. i 25/12. Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. mijenja se:

– za pomagalo šifre 062454050900, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,

– za pomagalo šifre 062454051000, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,

– za pomagalo šifre 062454051100, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,

– za pomagalo šifre 062454051200, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,

– za pomagalo šifre 062454051300, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,

– za pomagalo šifre 091812092901, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,

– za pomagalo šifre 091812092902, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,

– za pomagalo šifre 091812092903, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,

– za pomagalo šifre 091812093000, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«, a u stupcu broj 11 riječ: »DA«, zamjenjuje se riječju: »NE«,

– za pomagalo šifre 091812094001, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5« i u stupcu broj 11 riječ: »NE«, zamjenjuje se riječju: »DA«,

– za pomagalo šifre 091812094301, u stupcu broj 10 broj: »1a«, zamjenjuje se brojem: »5«,

– za pomagalo šifre 062451050100, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,

– za pomagalo šifre 062451050200, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,

– za pomagalo šifre 062451050300, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,

– za pomagalo šifre 062451050400, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,

– za pomagalo šifre 122104071601, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,

– za pomagalo šifre 122104071602, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,

– za pomagalo šifre 122104071603, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,

– za pomagalo šifre 122104071604, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,

– za pomagalo šifre 122104071605, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,

– za pomagalo šifre 122104075101, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,

– za pomagalo šifre 122104075102, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,

– za pomagalo šifre 122104075103, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,

– za pomagalo šifre 122104075104, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,

– za pomagalo šifre 050512120101, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,

– za pomagalo šifre 050512120201, u stupcu broj 10 broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »9«,

– za pomagalo šifre 214527154001, u stupcu broj 10 broj: »10«, zamjenjuje se brojem: »9«,

– za pomagalo šifre 091812093000, u stupcu broj 11 riječ: »DA«, zamjenjuje se riječju: »NE«,

– za pomagalo šifre 030330123601, u stupcu broj 9 broj: »20«, zamjenjuje se brojevima: »16,18«,

– za pomagalo šifre 093004102008, u stupcu broj 7 tekst: »Bambo Air Plus XL 6; Abri-Form XS2; Abri-Form XS2 Premium – MDS«, zamjenjuje se tekstom: »Bambo Air Plus XL 6 ; Abri-Form XS2 ; Abri-Form XS2 Premium«,

– za pomagalo šifre 214530152401, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,

– za pomagalo šifre 214530152402, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,

– za pomagalo šifre 214530152403, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,

– za pomagalo šifre 214530152404, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,

– za pomagalo šifre 214530152405, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,

– za pomagalo šifre 214530152406, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,

– za pomagalo šifre 214530152407, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,

– za pomagalo šifre 214530152408, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,

– za pomagalo šifre 214530152409, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,

– za pomagalo šifre 214530152410, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,

– za pomagalo šifre 214530152411, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,

– za pomagalo šifre 214530152412, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,

– za pomagalo šifre 214530153001, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,

– za pomagalo šifre 215530153002, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,

– za pomagalo šifre 214530153003, u stupcu 15 dodaje se znak: »**«,

-šifra: »041530120101« mijenja se i glasi: »041503130100«,

-šifra: »041503130202« mijenja se i glasi: »041503130200«,

– za pomagalo šifre 093004102112, u stupcu broj 7 tekst: »Delta-Form S1; Abri-Form M1; Abri-Form M1 Premium – MDS; Abri-Form L1, Abri-Form L1 Premium – MDS«, zamjenjuje se tekstom: »Delta-Form S1; Abri-Form M1; Abri-Form M1 Premium; Abri-Form L1, Abri-Form L1 Premium«,

– za pomagalo šifre 093004102213, u stupcu broj 7 tekst: »Abri-Form S2 ; Abri-Form S2 Premium – MDS svi; Abri-Form Small; Abri-Form M2; Abri-Form M2 Premium; Abri-Form Medium; Abri-Form L2 ; Abri-Form L2 Premium; Abri-Form Large«, zamjenjuje se tekstom: »Abri-Form S2; Abri-Form S2 Premium; Abri-Form Small; Abri-Form M2; Abri-Form M2 Premium; Abri-Form Medium; Abri-Form L2; Abri-Form L2 Premium; Abri-Form Large«,

– za pomagalo šifre 093004102308, u stupcu broj 7 tekst: »Abri-Form XL2; Abri-Form XL2 Premium – mds; Delta-Form XL3«, zamjenjuje se tekstom: »Abri-Form XL2; Abri-Form XL2 Premium; Delta-Form XL3«,

– za pomagalo šifre 122106071001, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122106071002, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122106071003, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122106071004, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122106071005, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122106071006, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122103071201, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122103071202, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122103071203, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122103071204, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122103071205, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122103071206, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122103071207, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122103071208, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122103071209, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122103071210, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122104071601, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122104071602, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122104071603, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122104071604, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122104071605, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 122106071501, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre122106071502, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre122106071503, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre122106071504, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre122106071505, u stupcu broj 17 slovo: »S« zamjenjuje se slovima: »S/I«,

– za pomagalo šifre 091503122800, u stupcu 13 tekst: »do 450« mijenja se i glasi: »do 900«

– za pomagalo šifre 050512120900, u stupcu broj 10 broj: »5« zamjenjuje se brojem: »1a«,

– za pomagalo šifre 214221150900, u stupcu broj 10, broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »10«,

– za pomagalo šifre 214221151000, u stupcu broj 10, broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »10«,

– za pomagalo šifre 214221151101, u stupcu broj 10, broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »10«,

– za pomagalo šifre 214221151102, u stupcu broj 10, broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »10«,

– za pomagalo šifre 214221151103, u stupcu broj 10, broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »10«,

– za pomagalo šifre 214221151104, u stupcu broj 10, broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »10«,

– za pomagalo šifre 214221151105, u stupcu broj 10, broj: »5«, zamjenjuje se brojem: »10«.

– Indikacija za primjenu broj 201 mijenja se i glasi: »Kod inkontinencije osoba starijih od 3 godine. Osigurana osoba ostvaruje pravo ili samo na niskoupijajuće pelene do 400 kom ili na kombinaciju niskoupijajućih i visokoupijajućih pelena ili na kombinaciju niskoupijajućih pelena i anatomskih uložaka do maksimalne količine ordeđene Pravilnikom.«,

– Indikacija za primjenu broj 202 mijenja se i glasi: »Kod inkontinencije osiguranih osoba starijih od 3 godine. Osigurana osoba ostvaruje pravo ili samo na visokoupijajuće pelene do 320 kom ili na kombinaciju visokoupijajućih pelena i niskoupijajućih pelena ili na kombinaciju visokoupijajućih pelena i anatomskih uložaka do maksimalne količine određene Pravilnikom.«

– Indikacija za primjenu broj 203 mijenja se i glasi: »Kod inkontinencije osiguranih osoba starijih od 7 godina. Osigurana osoba ostvaruje pravo ili samo na visokoupijajuće, ekstravelike pelene do 320 kom ili na kombinaciju visokoupijajućih, ekstravelikih pelena i anatomskih uložaka do maksimalne količine određene Pravilnkom.«,

– Indikacija za primjenu broj 235 mijenja se glasi: »Kod traheotomije i kod pojačane sekrecije traheotomiranih osoba. Osigurane osobe starije od 18 godina ostvaruju pravo na 275 aspiracijskih katetera (Ch 8-10) na 3 mjeseca, osobe do 18 godina ostvaruju pravo na do 450 aspiracijskih katetera (Ch 8-10) na 3 mjeseca. Nepokretne traheotomirane osobe potpuno ovisne o tuđoj pomoći te osobe oboljele od spinalne mišićne atrofije ostvaruju pravo na do 900 aspiracijskih katetera.«

Stavka 4. mijenja se i glasi:

»Popis pomagala iz stavka 3. ovog članka sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj

2. šifru pomagala prema ISO 9999 klasifikaciji

3. nezaštićeni naziv (generički naziv) pomagala, popravak pomagala

4. naziv proizvođača pomagala

5. naziv nositelja upisa u očevidnik medicinskih proizvoda

6. Naziv pomagala prema proizvođaču

7. zaštićeni naziv pomagala

8. tko predlaže pomagalo

9. tko propisuje pomagalo

10. tko odobrava pomagalo

11. obilježje da li se pomagalo daje na uporabu uz obvezu vraćanja ili bez obveze vraćanja

12. jedinica mjere pomagala

13. količinu odobrenog pomagala

14. rok uporabe pomagala prema dobnim skupinama korisnika pomagala

15. jediničnu vrijednost – cijenu pomagala iskazanu u kunama

16. klasu pomagala kao medicinskog proizvoda s obzirom na stupanja rizika za korisnika

17. način proizvodnje pomagala (individualno ili serijski)

18. mjesto isporuke pomagala (specijalizirana prodavaonica na malo medicinskim proizvodima, specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom, ugovorna ljekarna)

19. Standard pomagala.«

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak. 8. koji glasi:

»Iznimno od stavka 4. ovog članka Popis ortodontskih naprava sadrži slijedeće podatke:

1. redni broj

2. šifru pomagala

3. naziv (generički naziv) pomagala i popravka pomagala

4. tko predlaže pomagalo

5. tko propisuje pomagalo

6. tko odobrava pomagalo

7. količinu odobrene ortodontske naprave do 18. godine

8. jedinicu mjere pomagala

9. rok uporabe ortodontske naprave do 18. godine

10. dužinu jamstvenog roka u mjesecima

11. cijenu rada i materijala dentalnog tehničara u kunama

12. cijenu pomagala u kunama

13. medicinsku indikaciju/uvjete za ostvarivanje prava na pomagala«.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 9. i 10.

U dosadašnjem stavku 10. koji postaje stavka 11. brojka: »8« zamjenjuje se brojkom: »9«, a brojka: »9« zamjenjuje se brojkom: »10.«.

Članak 2.

U članku 24. u stavku 5. na kraju stavka briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: »pod uvjetom da tako propisana količina ne prelazi godišnju količinu pomagala određenu u skladu s indikacijama za primjenu pomagala.«

Članak 3.

Iza članka 31. dodaju se članci 31.a i 31.b koji glase:

»Članak 31.a

Iznimno od članka 6. stavke 2. ovog Pravilnika, osigurana osoba može, na prijedlog nadležnog doktora, ostvariti pravo na pomagala koja nisu utvrđena u Popisu pomagala, a koja su se osiguranim osobama odobravala prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Prijedlog iz stavke 1. ovog članka propisuje nadležni doktor (specijalist ili izabrani doktor) na tiskanici potvrde o pomagalu iz članka 13. ovog Pravilnika, te zajedno s medicinskom dokumentacijom i potankim obrazloženjem medicinske indikacije za pomagalo, osigurana osoba dostavlja na odobrenje liječničkom povjerenstvu za pomagala Direkcije, neposredno ili putem područnog ureda Zavoda prema mjestu svog prebivališta.

Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije prije donošenja nalaza, mišljenja i ocjene obvezno po službenoj dužnosti pribavlja, u pravilu, tri ponude nositelja upisa za pomagalo za pomagala iz stavka 1. ovog članka.

Ponuda iz stavka 3. ovoga članka obvezno sadrži naziv proizvođača pomagala, naziv pomagala, oznaku proizvođača/zemlje podrijetla, jediničnu cijenu pomagala bez poreza na dodanu vrijednost, rok isporuke pomagala, dužinu trajanja jamstvenog roka, rok popravka unutar jamstvenog roka i nakon isteka jamstvenog roka, dužinu trajanja jamstvenog roka popravljenog pomagala, te izjavu o osiguranju zamjenskog pomagala za vrijeme popravka pomagala, kao i rok valjanosti ponude.

Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije, kada daje odobrenje za pomagalo iz stavka 2. ovog članka, obvezno u nalazu, mišljenju i ocjeni navodi prema kojoj ponudi i po kojoj cijeni odobrava pomagalo, jamstveni rok pomagala, rok uporabe pomagala, te potvrdi o pomagalu dodjeljuje broj potvrde.

Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije nakon donošenja nalaza, mišljenja i ocjene kojom odobrava, odnosno ne odobrava pomagalo iz stavka 2. ovog članka dostavlja radi ovjere potvrdu o pomagalu kao i cjelokupnu dokumentaciju područnom uredu koji je dostavio prijedlog za pomagalo iz stavka 2. ovoga članka, koji ovjerenu potvrdu dostavlja osiguranoj osobi.

Članak 31.b

Na osnovi ovjerene potvrde o pomagalu iz članka 31.a ovog Pravilnika osigurana osoba nabavlja takvo pomagalo pri ugovornim ljekarnama odnosno kod ugovornog isporučitelja pomagala iz članka 4. ovog Pravilnika.

Za isporučeno pomagalo iz stavke 1. ovog članka Zavod snosi troškove isporučitelju pomagala, prema cijeni navedenoj u potvrdi o pomagalu, u roku od 30 dana od dana zaprimanja potvrde/računa o pomagalu na kojem je osigurana osoba svojim potpisom potvrdila preuzimanje pomagala. «

Članak 4.

U članku 52. stavka 1. mijenja se i glas:

»Osigurana osoba ostvaruje pravo na obloge za rane u skladu a indikacijama za primjenu i u potrebnoj količini, s time da su u Popisu pomagala utvrđene količine odnose na jednu ranu.«

Članak 5.

U članku 57. u stavku 1. iza riječi: »vida« dodaju se riječi: »zbog kratkovidnosti«.

Članak 6.

Iza članka 87. dodaju se članci 87.a, 87.b i 87.c, koji glase:

»Članak 87.a

Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na pomagalo u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala iz članka 88. ovog Pravilnika za koje još nije istekao rok u kojem je Zavod obvezan osigurati i potrošni materijal uz to pomagalo, može ostvariti pravo na pomagalo utvrđeno ovim Pravilnikom na osnovi odobrenja Liječničkog povjerenstva za pomagala Direkcije Zavoda.

Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda u slučaju iz stavke 1. ovog članka nalaz, mišljenje i ocjenu o opravdanosti propisivanja pomagala donosi temeljem medicinske dokumentacije i priložene potvrde o pomagalu, propisane u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 87.b

Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na respirator, koncentrator kisika ili pulsni oksimetar, prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala iz članka 88. ovog Pravilnika kod isporučitelja pomagala iz članka 86. ovog Pravilnika, a čija pomagala kao nositelja upisa u očevidnik medicinskih proizvoda nisu uvrštena u Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. ovog Pravilnika, može na teret sredstava Zavoda ostvariti pravo na pripadajući potrošni materijal, kompatibilan originalnom pomagalu, bez obzira da li se taj potrošni materijal u Popisu pomagala nalazi pod zaštićenim imenom.

Potrošni materijal odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije prema priloženoj medicinskoj dokumentaciji.

Nakon isteka roka uporabe na koji su pomagala iz stavke 1. ovog članka odobrena, osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo utvrđeno u Popisu pomagala, uključujući i pripadajući potrošni materijal, kompatibilan tom pomagalu.

Članak 87.c

Odredbe članka 31.a i 31.b ovog Pravilnika primjenjuju se najduže u razdoblju od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika odnosno do 30. listopada 2012. godine.«

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/12-01/83

Urbroj: 338-01-01-12-1

Zagreb, 18. travnja 2012.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.