Dopuna Popisa članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

NN 47/2012 (25.4.2012.), Dopuna Popisa članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1156

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 37. stavka 5. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03 i 55/11), članka 2. stavka 3. Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina (»Narodne novine« br. 106/04) i Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (klasa: 080-01/12-01/142, urbroj: 525-07/0034-12-2 od 30. ožujka 2012. godine) objavljuje

DOPUNU POPISA

ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ORGANOLEPTIČKO OCJENJIVANJE VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA

U Popisu članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (»Narodne novine« br. 30/06, 75/07, 124/08, 48/10, 65/10 i 25/11) iza točke 103. dodaju se točke 104. do 120. koje glase:

»104. Nataša Puhelek Puština, član Povjerenstva;

105. Miroslav Latal, član Povjerenstva;

106. Joško Bubalo, član Povjerenstva;

107. Nikola Mladić, član Povjerenstva;

108. Hrvoje August, član Povjerenstva;

109. Mario Križanić, član Povjerenstva;

110. Ivana Raguž, član Povjerenstva;

111. Marina Pavlović, član Povjerenstva;

112. Josip Mesić, član Povjerenstva;

113. Marija Koščević, član Povjerenstva;

114. Nikolina Paleka, član Povjerenstva;

115. Mladen Perak, član Povjerenstva;

116. Tina Klepac, član Povjerenstva;

117. Davor Hižak, član Povjerenstva;

118. Marijan Bubola, član Povjerenstva;

119. Mirela Osrečak, član Povjerenstva;

120. Darko Preiner, član Povjerenstva.«

Klasa: 080-01/12-01/142

Urbroj: 525-07/0034-12-3

Zagreb, 12. travnja 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.