Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca

NN 49/2012 (27.4.2012.), Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1170

Na temelju članka 38. stavka 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 40/2007, 152/2008, 83/2009 i 114/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine donijela

ODLUKU

O CIJENI ZA DOBAVU PLINA DOBAVLJAČU PLINA ZA OPSKRBLJIVAČE TARIFNIH KUPACA

I.

Cijena za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca određuje se u iznosu od 0,237563 kn/kWh.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca (»Narodne novine«, broj 153/2009).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2012. godine.

Klasa: 310-05/12-01/05

Urbroj: 5030120-12-1

Zagreb, 27. travnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.