Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

NN 49/2012 (27.4.2012.), Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1171

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008 i 127/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine donijela

ODLUKU

O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

I.

U Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, br. 34/2007, 47/2007, 87/2009 i 13/2012), određuje se visina tarifnih stavki za energetske subjekte, sukladno Tablici 1. iz Priloga I., koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ukupna regulirana cijena prirodnog plina za tarifne kupce jednaka je visini tarifnih stavki iz Tablice 1. iz Priloga I. ove Odluke.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 158/2009).

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2012. godine.

Klasa: 310-05/12-01/04

Urbroj: 5030120-12-1

Zagreb, 27. travnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

PRILOG I.

Tablica 1. OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM

Trgovačko društvo

TARIFNA GRUPA – TG

TARIFNI MODEL – TM

TARIFNE STAVKE – Ts (bez PDV-a)

Ts1 [kn/kWh]

Ts2

[kn]

1

BROD-PLIN d.o.o. iz Slavonskog Broda, Tome Skalice 4

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,307752

16,50

2

DARKOM d.o.o. iz Daruvara, Josipa Kozarca 19

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,306672

16,50

3

DUKOM d.o.o. iz Dugog Sela, Josipa Zorića 70

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,319630

16,50

4

ELEKTROMETAL d.d. iz Bjelovara, Ferde Rusana 21

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,308832

16,50

5

ENERGO d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,334748

16,50

6

ENERGO METAN d.o.o. iz Samobora, Trg Matice hrvatske 5

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,307752

16,50

7

GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o iz Krapine, Frana Galovića 5

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,318550

16,50

8

EVN Croatia Plin d.o.o. iz Zagreba, Josipa Marohnića 1,

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,337987

16,50

9

GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA iz Zagreba, Radnička cesta 1

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,312071

16,50

10

HEP-PLIN d.o.o iz Osijeka, Cara Hadrijana 7

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,302353

16,50

11

HUMKOM d.o.o. iz Huma na Sutli, Lastine 1

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,316391

16,50

12

IVAPLIN d.o.o iz Ivanić-Grada, Savska 50

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,320710

16,50

13

IVKOM-PLIN d.d. iz Ivanca, Vladimira Nazora 96/b

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,304513

16,50

14

KOMUNALAC d.o.o iz Garešnice, Mate Lovraka b.b.

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,327189

16,50

15

PLIN KONJŠČINA d.o.o. iz Konjščine, Jertovec 150

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,323950

16,50

16

KOMUNALAC d.o.o iz Koprivnice, Mosna ulica 15

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,310992

16,50

17

KOMUNALAC d.o.o. iz Pakraca, Ulica križnog puta 18

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,308832

16,50

18

PLIN VRBOVEC d.o.o. iz Vrbovca, Kolodvorska 29

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,320710

16,50

19

KOMUNALIJE d.o.o iz Čazme, Svetog Andrije 14

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,327189

16,50

20

KOMUNALIJE-PLIN d.o.o iz Đurđevca, Radnička cesta 61

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,306672

16,50

21

KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o iz Pitomače, Vinogradska 41

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,306672

16,50

22

KOMUS d.o.o. – u stečaju iz Donje Stubice, Kolodvorska cesta 18

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,307752

16,50

23

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o iz Čakovca, Mihovljanska 70

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,306672

16,50

24

MONTCOGIM – PLINARA d.o.o. iz Svete Nedjelje, Trg Ante Starčevića 2

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,328269

16,50

25

MOSLAVINA PLIN d.o.o iz Kutine, Trg kralja Tomislava 10

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,325029

16,50

26

PAPUK d.o.o iz Orahovice, Vladimira Nazora 14

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,302353

16,50

27

PLINARA d.o.o. iz Pule, Industrijska 17

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,337987

16,50

28

PLIN-PROJEKT d.o.o. iz Nove Gradiške, Gajeva 89

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,328269

16,50

29

PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. iz Vinkovaca, Ohridska 17

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,312071

16,50

30

PRVO PLINARSKO d.o.o. iz Vukovara, A. Stepinca 27

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,310992

16,50

31

RADNIK d.d. iz Križevaca, Kralja Tomislava 45

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,313151

16,50

32

TERMOPLIN d.d. iz Varaždina, V. Špinčića 78

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,306672

16,50

33

PLIN VTC d.o.o iz Virovitice, F. Rusana 2

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,310992

16,50

34

ZAGORSKI METALAC d.o.o iz Zaboka, Celine 2

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,313151

16,50

35

ZELENJAK-PLIN d.o.o. iz Klanjca, Trg A. Mihanovića 1

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,313151

16,50

36

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o iz Svetog Ivana Zeline, Katarine Krizmanić 1

kućanstvo

TM1

svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo

0,310992

16,50