Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

NN 49/2012 (27.4.2012.), Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1172

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008 i 127/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine donijela

ODLUKU

O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

I.

U Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, br. 34/2007, 47/2007, 44/2010 i 13/2012), određuje se visina pojedinih tarifnih stavki za energetske subjekte, sukladno Tablici 1. iz Priloga I., koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

U ukupnu cijenu za povlaštene kupce na distribucijskoj mreži energetskih subjekata iz točke I. ove Odluke uključene su i visine tarifnih stavki iz točke I. ove Odluke.

Iznos TS2 iz Tablice 1. Priloga I. ove Odluke se naplaćuje kod svakog računa ili mjesečne novčane obaveze.

Određivanje ukupne godišnje potrošnje se obavlja kod svakog računa, na temelju stvarne prethodne godišnje potrošnje.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 154/2008).

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2012. godine.

Klasa: 310-05/12-01/06

Urbroj: 5030120-12-1

Zagreb, 27. travnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

PRILOG I.

Tablica 1. DISTRIBUCIJA:

Trgovačko društvo

TARIFNA GRUPA – TG

TARIFNI MODEL – TM

TARIFNE STAVKE – Ts (bez PDV-a)

Ts1 [kn/kWh]

Ts2 [kn]

1

BROD-PLIN d.o.o. iz Slavonskog Broda, Tome Skalice 4

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,032395

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,031315

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,019437

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

2

ČAPLIN d.o.o. iz Čazme, Svetog Andrije 14

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,045353

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,037794

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

3

DARKOM d.o.o. iz Daruvara, Josipa Kozarca 19

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,032395

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,025916

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

4

DUKOM d.o.o. iz Dugog Sela, Josipa Zorića 70

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,047513

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,042113

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

5

ELEKTROMETAL d.d. iz Bjelovara, Ferde Rusana 21

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,036714

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,035634

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

6

ENERGO d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,060471

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,059391

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,023756

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,012958

60,00

7

ENERGO METAN d.o.o. iz Samobora, Trg Matice hrvatske 5

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,033475

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,026996

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,019437

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

8

GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o iz Krapine, Frana Galovića 5

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,038874

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,033475

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

9

EVN Croatia Plin d.o.o. iz Zagreba, Josipa Marohnića 1,

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,060471

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,060471

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,028076

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

10

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 1

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,032395

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,025916

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,019437

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

11

HEP-PLIN d.o.o iz Osijeka, Cara Hadrijana 7

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,030235

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,026996

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,019437

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

12

HUMPLIN d.o.o. iz Huma na Sutli, Lastine 1

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,038874

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,032395

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

13

IVAPLIN d.o.o. iz Ivanić Grada, Savska 50

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,041034

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,041034

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

14

IVKOM d.d. iz Ivanca, Vladimira Nazora 96/b

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,030235

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,025916

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

15

PLIN KONJŠČINA d.o.o. iz Konjščine, Jertovec 150

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,050752

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2 

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,045353

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

16

KOPRIVNICA PLIN d.o.o. iz Koprivnice, Mosna ulica 15

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,038874

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,030235

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,025916

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,009718

60,00

17

PAKRAC-PLIN d.o.o. iz Pakraca, Ulica križnog puta 18

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,030235

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,026996

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

18

PLIN d.o.o. iz Garešnice, Mate Lovraka b.b.

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,055071

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,045353

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

19

PLIN VRBOVEC d.o.o. iz Vrbovca, Kolodvorska 29

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,050752

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,041034

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,023756

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

20

KOMUNALIJE-PLIN d.o.o. iz Đurđevca, Radnička cesta 61

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,028076

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,026996

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

21

PLINKOM d.o.o. iz Pitomače, Vinogradska 41

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,033475

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,030235

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

22

KOMUS d.o.o. – u stečaju iz Donje Stubice, Kolodvorska cesta 18

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,036714

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,028076

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

23

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o iz Čakovca, Mihovljanska 70

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,030235

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,024836

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

24

MONTCOGIM – PLINARA d.o.o. iz Svete Nedjelje, Trg Ante Starčevića 2

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,057231

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,037794

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

25

MOSLAVINA PLIN d.o.o iz Kutine, Trg kralja Tomislava 10

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,048592

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,034555

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

26

PAPUK PLIN d.o.o. iz Orahovice, Vladimira Nazora 14

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,032395

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,030235

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

27

PLINARA d.o.o. iz Pule, Industrijska 17

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,060471

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,060471

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,028076

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

28

PLIN-PROJEKT d.o.o. iz Nove Gradiške, Gajeva 89

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,050752

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,050752

15,00

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0, 028076

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

29

PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. iz Vinkovaca, Ohridska 17

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,038874

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,036714

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

30

PRVO PLINARSKO d.o.o. iz Vukovara, A. Stepinca 27

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,034555

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,030235

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,019437

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

31

RADNIK PLIN d.o.o. iz Križevaca, Kralja Tomislava 45

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,042113

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,032395

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

32

TERMOPLIN d.d. iz Varaždina, V. Špinčića 78

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,032395

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,031315

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

33

PLIN VTC d.o.o. iz Virovitice, F. Rusana 2

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,037794

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,029155

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

34

ZAGORSKI METALAC d.o.o iz Zaboka, Celine 2

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,042113

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,034555

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

35

ZELENJAK PLIN d.o.o. iz Klanjca, Trg A. Mihanovića 1

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,032395

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,029155

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00

36

ZELINA PLIN d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Katarine Krizmanić 1

KUĆANSTVO – TG1

TM1

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo.

0,033475

16,50

PODUZETNIŠTVO – TG2

TM2

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 10 GWh

0,029155

16,50

TM3

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 10 GWh, a manja ili jednaka 50 GWh

0,021597

60,00

TM4

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 50 GWh

0,008639

60,00