Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki

NN 49/2012 (27.4.2012.), Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1177

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008 i 127/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine donijela

ODLUKU

O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

I.

U Tarifnom sustavu za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, br. 143/2006 i 26/2010), određuju se visine tarifnih stavki sukladno tablici 1. iz Priloga 1., koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki, Tarifnom sustavu za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki, Tarifnom sustavu za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki i Tarifnom sustavu za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 70/2008).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2012. godine.

Klasa: 310-02/12-01/10
Urbroj: 5030120-12-1
Zagreb, 27. travnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. TARIFNE STAVKE ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

Kategorija kupaca

Tarifni modeli

 

Tarifni elementi

Radna energija

Radna snaga

Prekomjerna jalova energija

Naknada za mjernu uslugu

JT

VT

NT

(kn/kWh)

(kn/kWh)

(kn/kWh)

(kn/kW)

(kn/kvarh)

(kn/mj)

Tarifne stavke

1

2

3

4

5

6

Poduzetništvo

Visoki napon

Bijeli

 

0,05

0,02

14,50

0,16

68,00

Srednji napon

Bijeli

 

0,05

0,02

14,50

Niski napon

Plavi

 

0,09

Bijeli

 

0,11

0,05

Crveni

 

0,05

0,02

14,50

Narančasti

 

0,10

Žuti (javna rasvjeta)

 

0,06

Kućanstva

Niski napon

Plavi

 

0,09

Bijeli

 

0,11

0,05

Narančasti

 

0,10

Crni

 

0,05