Pravilnik o dopunama Pravilnika o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN 52/2012 (9.5.2012.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

MINISTARSTVO FINANCIJA

1278

Na temelju članka 26. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 91/10) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA I VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROPISANIH ZAKONOM O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 105/10 i 124/11) u članku 7. iza riječi: »papirnatom obliku« dodaju se riječi: »i putem mobilnih mreža«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

5.

Davanje podataka o statusu blokade poslovnoga subjekta

5.1.

Putem SMS poruke

upit

10,00

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/162

Urbroj: 513-11/12-1

Zagreb, 26. travnja 2012.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.