Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2011. godinu

NN 52/2012 (9.5.2012.), Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2011. godinu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1281

Na temelju članka 2. stavka 3. Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2011. godini (»Narodne novine« broj 23/11.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2011. GODINU

U Odluci o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2011. godinu (»Narodne novine« broj 103/11.) u tablici:

Redni broj 2. mijenja se i glasi:

2.

Krapinsko-zagorske županije

ŽC i LC

sanacija klizišta na županijskim i lokalnim cestama

2,50

Redni broj 12. mijenja se i glasi:

12.

Brodsko-posavske županije

LC

42041

Klokočevik-Surevica

1,50

Redni broj 13. mijenja se i glasi:

13.

Zadarske županije

ŽC

ŽC

LC

63057

6007

6015

Put Bokanjca

Benka Benkovića

Raskrižje ŽC 6015 i LC 63057

1,50

Redni broj 17. mijenja se i glasi:

17.

Splitsko-dalmatinske županije

ŽC

LC

6260

67112

Blato na Cetini-Šestanovac

D8 – Krilo – Jasenice (D8)

0,90

0,60

Redni broj 18. mijenja se i glasi:

18.

Istarske županije

LC

50013

Potporni zid Oskoruš

1,00

Klasa: 340-03/11-06/1

Urbroj: 530-13-12-9

Zagreb, 23. travnja 2012.

Ministar
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.