Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama

NN 52/2012 (9.5.2012.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1282

Na temelju članka 79. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10 i 127/10) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OČEVIDNIKU O UZGOJU RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

Članak 1.

U Pravilniku o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama tekst u članku 2. točka (4) dodaje se sljedeći tekst:

»Iznimno za 2012. godinu rok za dostavu očevidnika produžuje se do 31. svibnja 2012.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/254

Urbroj: 525-13/0336-12-6

Zagreb, 2. svibnja 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.