Uredba o izmjeni Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

NN 53/2012 (11.5.2012.), Uredba o izmjeni Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1293

Na temelju članka 45.b stavka 4. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012 i 49/2012 – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. svibnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O RASPISIVANJU I PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA I INTERNOG OGLASA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 74/2010 i 142/2011) članak 26. mijenja se i glasi:

»Glavnog tajnika ministarstva i državnog ureda, zamjenika predstojnika državnog ureda, zamjenika ravnatelja državne upravne organizacije, ravnatelja ureda Vlade, ravnatelja ureda, agencije, direkcije i druge stručne službe koju Vlada osniva uredbom, te predstojnika ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, imenuje Vlada na temelju javnog natječaja.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja ureda Vlade, ravnatelja ureda, agencije, direkcije i druge stručne službe koju Vlada osniva uredbom provodi komisija koju imenuje predsjednik Vlade.

Javni natječaj za imenovanje glavnog tajnika ministarstva provodi komisija koju imenuje ministar.

Javni natječaj za imenovanje glavnog tajnika državnog ureda i zamjenika predstojnika državnog ureda provodi komisija koju imenuje predstojnik.

Javni natječaj za imenovanje zamjenika ravnatelja državne upravne organizacije provodi komisija koju imenuje ravnatelj.

Javni natječaj za imenovanje predstojnika ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave provodi komisija koju imenuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

U sastavu komisije iz stavaka 2. – 6. ovoga članka mora biti predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 112-01/12-01/01
Urbroj: 5030106-12-1
Zagreb, 10. svibnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.