Rješenje o razrješenju ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

NN 53/2012 (11.5.2012.), Rješenje o razrješenju ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1328

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 51. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Razrješuje se mr. sc. ŽELJKO TOPIĆ dužnosti ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, s danom 30. travnja 2012. godine, na osobni zahtjev.

Klasa: 080-02/12-02/147

Urbroj: 5030115/1-12-02

Zagreb, 27. travnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.