Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2011. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

NN 54/2012 (14.5.2012.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2011. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

1356

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 03/2011

Lista zaštićenih kulturnih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, , 88/10, 61/11 i 25/12) ministrica kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj – Liste zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31.12. 2011.. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) podvodna arheološka nalazišta, (c) pokretna kulturna dobra i
(d) nematerijalna kulturna dobra:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

(B) PODVODNA ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA


(C) POKRETNA KULTURNA DOBRA