Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Drniški pršut"

NN 55/2012 (16.5.2012.), Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Drniški pršut"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1364

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 9. stavka 10. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 84/08, 75/09, 20/10) i članka 18. stavka 3. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 88/09, 53/10, 46/11) objavljuje

REGISTRIRANU OZNAKU I NAZIV PROIZVODA

Naziv proizvoda »DRNIŠKI PRŠUT« registriran je kao OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA, Rješenjem klasa: UP/I– 310-26/11-01/26, urbroj: 525-08/0497-12-5 od 28. ožujka 2012. godine.

Klasa: 310-26/12-01/96
Urbroj: 525-08/0497-12-2
Zagreb, 25. travnja 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.