Odluka o postavljanju Darka Javorskog za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvat­ske u Libanonskoj Republici sa sjedištem u Kai­ru

NN 56/2012 (17.5.2012.), Odluka o postavljanju Darka Javorskog za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvat­ske u Libanonskoj Republici sa sjedištem u Kai­ru

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1387

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/10-01/40, urbroj: 5030115/1-12-03 od 4. svibnja 2012., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Darko Javorski, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egiptu, sa sjedištem u Kairu, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Libanonskoj Republici, sa sjedištem u Kairu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/12-02/16
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 14. svibnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.