Rješenje o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara

NN 56/2012 (17.5.2012.), Rješenje o visini naknade za troškove postupka ovlašćivanja revidenta iz zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1390

Na temelju članka 10. stavka 2. Pravilnika o revidentima iz zaštite od požara (»Narodne novine«, broj: 141/11), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O VISINI NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA OVLAŠĆIVANJA REVIDENTA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

I.

Ovim Rješenjem utvrđuje se iznos novčane naknade za provedbu postupka davanja i produženja važenja ovlaštenja za obavljanje provjere projekata iz zaštite od požara fizičkim osobama (revidentima iz zaštite od požara).

II.

Naknada za provedbu postupka davanja odnosno produženja ovlaštenja iz točke I. ovog Rješenja iznosi 2.500,00 kuna po podnositelju zahtjeva.

III.

Sredstva od naknade iz točke II. ovog Rješenja uplaćuju se na žiro-račun Državnog proračuna broj 1001005-1863000160, model 63, poziv na broj 7005-713-23140.

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-6002-2012
Zagreb, 14. svibnja 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.