Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

NN 56/2012 (17.5.2012.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

HRVATSKA NARODNA BANKA

1407

Na temelju članka 58. stavka 4. i članka 60. stavka 3. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/2009.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU OTVARANJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA

I.

U Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, br. 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011., 135/2011.) u Prilog 1. Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka unose se sljedeće izmjene:

1. Pod entitetom »MADŽARSKA« mijenja se službeno ime, tako da tekst sada glasi:

MADŽARSKA

Madžarska

HUNGARY

Hungary

HU

HUN

348

2. Pod entitetom »SVETI TOMA I PRINSIPE » u kratkom i službenom imenu entiteta na engleskom brišu se znakovi »~ » i »´«, tako da tekst sada glasi:

SVETI TOMA I PRINSIPE

Demokratska Republika

Sveti Toma i Prinsipe

SAO TOME AND
PRINCIPE

Democratic Republic of
Sao Tome and Principe

ST

STP

678

II.

U Prilogu 2. u Popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka unose se sljedeće izmjene i dopune:

1. Pod entitetom »AZERBAJDŽAN« mijenja se naziv valute, tako da tekst sada glasi:

AZERBAJ-DŽAN

azerbajdžanski

manat

Azerbaijanian

Manat

AZN

944

2

2. Ispod entiteta »JEMEN » dodaje se novi entitet s pripadajućim slovnim i brojčanim oznakama:

JERSEY

funta sterlinga

Pound Sterling

GBP

826

2

3. Pod entitetom »KINA« mijenja se naziv valute, tako da tekst sada glasi:

KINA

juan renminbi

Yuan Renminbi

CNY

156

2

4. Pod entitetom »KOMORI« mijenja se engleski naziv valute, tako da tekst sada glasi:

KOMORI

komorski franak

Comoro Franc

KMF

174

0

5. Pod entitetom »KONGO« mijenja se engleski naziv valute, tako da tekst sada glasi:

KONGO,

DEMOKRATSKA
REPUBLIKA

kongoanski franak

Congolese Franc

CDF

976

2

6. Pod entitetom »MOZAMBIK« mijenja se naziv valute, tako da tekst sada glasi:

MOZAMBIK

mozambijski

metikal

Mozambique

Metical

MZN

943

2

7. Ispod entiteta »OMAN« dodaje se novi entitet s pripadajućim slovnim i brojčanim oznakama:

OTOCI ÅLAND

euro

Euro

EUR

978

2

8. Ispod entiteta »OTOK HEARD I OTOCI MC DONALD » dodaje se novi entitet s pripadajućim slovnim i brojčanim oznakama:

OTOK MAN

funta sterlinga

Pound Sterling

GBP

826

2

9. Pod entitetom »RUMUNJSKA« mijenja se naziv valute, tako da tekst sada glasi:

RUMUNJSKA

novi rumunjski

leu

New Romanian

Leu

RON

946

2

10. Pod entitetom »SVETI MARTIN« nazivu entiteta dodaju se riječi »(francuski dio)«, tako da tekst sada glasi:

SVETI MARTIN

(francuski dio)

euro

Euro

EUR

978

2

11. Pod entitetom »VIJETNAM« mijenja se oznaka manje jedinice, tako da tekst sada glasi:

VIJETNAM

dong

Dong

VND

704

0

12. Pod entitetom »ZAMBIJA« mijenja se naziv valute, tako da tekst sada glasi:

ZAMBIJA

zambijska

kvača

Zambian

Kwacha

ZMK

894

2

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 110-020/05-12/ŽR
Zagreb, 9. svibnja 2012.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.