Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske turističke zajednice

NN 59/2012 (28.5.2012.), Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske turističke zajednice

59 28.05.2012 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske turističke zajednice

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

1468

Na temelju članka 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« 152/2008) Sabor Hrvatske turističke zajednice na svojoj 2. sjednici održanoj 9. svibnja 2012. godine donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

I.

Statut Hrvatske turističke zajednice usvojen na Sjednici Sabora Hrvatske turističke zajednice održanoj 28. veljače 2012. godine dopunjuje se na način da se ispred teksta Statuta, prije njegovog naziva, unosi preambula koja glasi:

»Na temelju članka 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« 152/2008) Sabor Hrvatske turističke zajednice na svojoj sjednici održanoj 9. svibnja 2012. godine donosi«.

II.

Stavak 2. članka 13. Statuta Hrvatske turističke zajednice mijenja se i glasi:

»Listu turističkih zajednica i broj predstavnika koje pojedina turistička zajednica daje u Sabor Hrvatske turističke zajednice, utvrđuje Turističko vijeće na prijedlog Glavnog ureda najmanje 7 dana prije sazivanja Izborne sjednice Sabora Hrvatske turističke zajednice.«

III.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 2535/01-2/12

Zagreb, 9. svibnja 2012.

Predsjednik
Hrvatske turističke zajednice
Veljko Ostojić, v. r.