Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu

NN 60/2012 (30.5.2012.), Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2013. godinu

MINISTARSTVO FINANCIJA

1476

Na temelju čl. 6. st. 2. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09) ministar financija objavljuje

PODATKE

IZ REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2013. godinu.

podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2013. g. dani su u sljedećim tablicama:

• Tablica 1. Popis proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

• Tablica 2. Popis proračunskih korisnika državnoga proračuna

• Tablica 3. Popis izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna

• Tablica 4. Popis izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu proračunski korisnici, ali su navedene u Tablici 1. radi utvrđivanja nadležnosti nad proračunskim korisnicima. Vijeća nacionalnih manjina, mjesna samouprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne navode se pojedinačno u Tablici 1.

Klasa: 400-06/12-01/228

Urbroj: 513-05-02/12-1

Zagreb, 22. svibnja 2012.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

Tablica 1. POPIS PRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

R. BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

8

1

26928

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

ULICA GRADA VUKOVARA 72

10000 ZAGREB

02785196

07132269553

2

24711

SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI

BOLNIČKA 21

10298 BISTRA

03224244

19953159816

3

40703

NAFTALAN – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

OMLADINSKA 23A

0310 IVANIĆ GRAD

03186342

43511228502

4

24720

DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ULICA GRADA VUKOVARA 271

10000 ZAGREB

01739565

67021010361

5

42303

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ULICA GRADA VUKOVARA 72/V

10000 ZAGREB

02144387

20717593431

6

47391

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ULICA GRADA VUKOVARA 72/v

10000 ZAGREB

02816792

15480122218

7

43669

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ULICA GRADA VUKOVARA 72/V

10000 ZAGREB

02360241

97984258977

8

43693

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ULICA GRADA VUKOVARA 72/V

10000 ZAGREB

02388227

30375380377

9

12495

OŠ DUBRAVA

SVETE MARGARETE 15

10342 DUBRAVA

03101070

79101135706

10

14218

OŠ DUGO SELO

JOSIPA ZORIĆA 86

10370 DUGO SELO

03324451

56022686677

11

14226

OŠ RUGVICA

DUGOSELSKA 11A

10370 RUGVICA

03324443

46613109380

12

14234

OŠ STJEPANA RADIĆA

DOMAĆINSKA 1

10370 BRCKOVLJANI

03551156

88416031045

13

14306

OŠ SVETA NEDELJA

SVETONEDELJSKA 21

10431 SVETA NEDELJA

03102866

54650597584

14

14355

OŠ SLAVKA KOLARA KRAVARSKO

GAJEVA 2

10413 KRAVARSKO

03216187

52674836298

15

14363

OŠ POKUPSKO

POKUPSKO BB

10414 POKUPSKO

03224783

43364262870

16

14478

OŠ IVANA PERKOVCA, BRDOVEC

ZAGREBAČKA 30

10292 BRDOVEC

03216659

84672704356

17

14486

OŠ IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ

KOLODVORSKA 31

10291 BRDOVEC

03224384

75150034608

18

14494

OŠ BISTRA

BISTRANSKA 30

10298 BISTRA

03216705

68705361830

19

14509

OŠ PUŠĆA

ZAGORSKA 2

10294 PUŠĆA

03216675

00402533812

20

15665

OŠ JAKOVLJE

STUBIČKA CESTA 2

10297 JAKOVLJE

03039323

51347933063

21

15690

OŠ ĐURE DEŽELIĆA

PARK STJEPANA POSEZIJA BB

10310 IVANIĆ GRAD

03102009

64660708691

22

15704

OŠ MILKE TRNINE

ŠKOLSKA 10

10314 KRIŽ

03102025

42145732183

23

15712

OŠ BRAĆE RADIĆA

ŠKOLSKA 20

10312 KLOŠTAR IVANIĆ

03102033

17958386273

24

15729

OŠ JOSIPA BADALIĆA

ZAGREBAČKA 11

10313 IVANIĆ GRAD

03102017

54154274638

25

15737

OŠ STJEPANA BASARIČEKA

MILKE TRNINE 14

10310 IVANIĆ GRAD

01754661

98576739812

26

15753

OŠ LJUBE BABIĆA, JASTREBARSKO

ANTE I DAVIDA STARČEVIĆA 16

10450 JASTREBARSKO

03115828

19572596112

27

15761

OŠ KLINČA SELA

KOLODVORSKA 5

10452 KLINČA SELA

03115852

21491584612

28

15770

OŠ VLADIMIR NAZOR

ZAGREBAČKA 12

10451 PISAROVINA

03115844

79633615830

29

15788

OŠ KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, KRAŠIĆ

KRAŠIĆ BB

10454 KRAŠIĆ

03434176

58957365765

30

15987

OŠ GRADEC

GRADEC 75

10345 GRADEC

03992179

96080500506

31

16060

OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA

IVANA GUNDULIĆA 2

10380 SVETI IVAN ZELINA

03324605

19247339828

32

16078

OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG

DRAGUTINA STRAŽIMIRA 24

10382 SVETI IVAN ZELINA

03324591

04051229140

33

23866

OŠ POSAVSKI BREGI

SAVSKA 70

10311 IVANIĆ GRAD

01750402

32571753478

34

42137

OŠANTE KOVAČIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

02163110

63030148683

35

42129

OŠLUKA

TRG SV. ROKA 3

10296 LUKA

02162385

49289776013

36

42081

OŠ BEDENICA

BEDENICA 112

10381 BEDENICA

02164868

21975582247

37

44160

OŠ PAVAO BELAS, BRDOVEC

ILIJE GEREGORIĆA 28

10291 PRIGORJE BRDOVEČKO

02331667

84055768255

38

46001

OŠ IVAN BENKOVIĆ, DUGO SELO

HRVATSKOG PREPORODA BB

10370 DUGO SELO

02608723

22113724208

39

46010

OŠ JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO

JOSIPA ZORIĆA 86

10370 DUGO SELO

02608731

74844839446

40

15745

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE – OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA MILKE TRNINIE

MOSLAVAČKA 11

10310 IVANIĆ GRAD

03136388

60194917869

41

23903

GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO

DR. FRANJE TUĐMANA 9

10450 JASTREBARSKO

01761021

30027035089

42

16481

ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA

RUFOLFA FIZIRA 6

10150 VELIKA GORICA

03230813

58744487630

43

16512

EKONOMSKA, TRGOVAČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA SAMOBOR

ANDRIJE HEBRANGA 26

10430 SAMOBOR

03813479

91103934855

44

16529

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 21

10410 VELIKA GORICA

03786153

34505824575

45

16720

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, SAMOBOR

ANDRIJE HEBRANGA 26

10430 SAMOBOR

03813452

70309301122

46

16746

GIMNAZIJA VELIKA GORICA

ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 21

10410 VELIKA GORICA

03786170

05122614235

47

16859

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA SAMOBOR

ANDRIJE HEBRANGA 26

10430 SAMOBOR

03813487

89917716663

48

16867

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA

ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 21

10410 VELIKA GORICA

03786161

09339430654

49

16955

SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, IVANIĆ GRAD

ŠKOLSKA 12

10310 IVANIĆ GRAD

03155536

83579817609

50

16963

SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO

VEĆESLAVA HOLJEVCA 11

10450 JASTREBARSKO

03163911

98770826901

51

17005

SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC

ULICA 7. SVIBNJA 2

10340 VRBOVEC

00479411

32530962169

52

17048

SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, SVETI IVAN ZELINA

GUNDULIĆEVA 2A

10380 SVETI IVAN ZELINA

03764958

04371929326

53

23704

SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO

FERENČAKOVA BB

10370 DUGO SELO

01635867

66045650689

54

23858

SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ

TRG DR FRANJE TUĐMANA 1

10290 ZAPREŠIĆ

01721208

38660216794

55

19564

UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD

ULICA SLOBODE BB

10310 IVANIĆ GRAD

00233943

01846949030

56

42299

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVANIĆ GRAD

ULICA SLOBODE BB

10310 IVANIĆ GRAD

01989596

94962277299

57

26016

GRAD DUGO SELO

JOSIPA ZORIĆA 1

10370 DUGO SELO

02546060

25432879214

58

26024

DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO

PERIVOJ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 2

10370 DUGO SELO

03324486

30011915650

59

26032

GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELO

JOSIPA ZORIĆA 17

10370 DUGO SELO

01476394

03668327627

60

38698

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DUGO SELO

JOSIPA ZORIĆA 21a

10370 DUGO SELO

03324460

21105612391

61

46358

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO

ZAGREBAČKA 24

10370 DUGO SELO

02677555

10196357343

62

26936

GRAD IVANIĆ GRAD

MOSLAVAČKA 13

10310 IVANIĆ GRAD

02681692

52339045122

63

26944

VATROGASNA POSTROJBA IVANIĆ GRAD

OMLADINSKA 30

10310 IVANIĆ GRAD

01487965

92203261916

64

26057

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

PARK STJEPANA POSEZIJA 1

10310 IVANIĆ GRAD

03102068

17653468355

65

26952

GRAD JASTREBARSKO

STROSSMAYEROV TRG 13

10450 JASTREBARSKO

02541670

64942661827

66

26073

CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO

DR. FRANJE TUĐMANA 9

10450 JASTREBARSKO

01032879

86460859764

67

26112

DJEČJI VRTIĆ JASTREBARSKO

BRAĆE RADIĆ 10

10450 JASTREBARSKO

03115925

25610576927

68

27118

GRAD SAMOBOR

TRG KRALJA TOMISLAVA 5

10430 SAMOBOR

02725002

33544271925

69

27126

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA

STRAŽNIČKA 5

10430 SAMOBOR

01513290

93210069411

70

27134

SAMOBORSKI MUZEJ SAMOBOR

LIVADIĆEVA ULICA 7

10430 SAMOBOR

03102904

40913091389

71

26311

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR

TRG MATICE HRVATSKE 3

10430 SAMOBOR

01405519

37111215032

72

26320

GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR

MIROSLAVA KRLEŽE 9

10430 SAMOBOR

01405497

54589356882

73

10811

OŠ RUDE, SAMOBOR

RUDE 93

10430 SAMOBOR

03102874

91637206705

74

14242

GLAZBENA ŠKOLA FERDO LIVADIĆ, SAMOBOR

TRG MATICE HRVATSKE 3

10430 SAMOBOR

01480928

27759777611

75

14259

OŠ BOGUMILA TONIJA

IVANA PERKOVCA 90

10430 SAMOBOR

03107175

32251441747

76

14267

OŠ MIHAELA ŠILOBODA

SVETI MARTIN POD OKIĆEM 37 B

10435 SVETI MARTIN POD OKIĆEM

03102858

69120139439

77

14275

OŠ SAMOBOR

STRAŽNIČKA 14

10430 SAMOBOR

03102882

18880601256

78

14283

OŠ MILANA LANGA, BREGANA

LANGOVA 2

10432 BREGANA

03102840

43773677601

79

26338

DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR

PERKOVČEVA 88/1

10430 SAMOBOR

01284240

85322346027

80

46149

DJEČJI VRTIĆ IZVOR, SAMOBOR

PRERADOVIĆEVA 16

10430 SAMOBOR

01412698

25196672160

81

27142

GRAD SVETA NEDELJA

TRG ANTE STARČEVIĆA 5

10431 SVETA NEDELJA

02562987

24436052952

82

26231

DJEČJI VRTIĆ SLAVUJ STRMEC

ŠKOLSKA BB

10434 STRMEC SAMOBORSKI

01053884

05933487572

83

27159

GRAD SVETI IVAN ZELINA

TRG ANTE STARČEVIĆA 12

10380 SV. I. ZELINA

02705753

49654336134

84

26266

MUZEJ SVETI IVAN ZELINA

TRG ANTE STARČEVIĆA 13

10380 SV. I. ZELINA

03442632

43513123408

85

27167

GRADSKA KNJIŽNICA SVETI IVAN ZELINA

TRG ANTE STARČEVIĆA 12

10380 SV. I. ZELINA

01502298

92149860912

86

27175

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SVETI IVAN ZELINA

VATROGASNA 3

10380 SV. I. ZELINA

03324613

58646701408

87

26258

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE SVETI IVAN ZELINA

BOCAKOVA 7

10380 SV. I. ZELINA

03377849

56088344245

88

24176

GRAD VELIKA GORICA

TRG KRALJA TOMISLAVA 34

10410 VELIKA GORICA

02680947

75834963344

89

24192

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA 3

10410 VELIKA GORICA

01510428

84511723065

90

24213

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA 37

10410 VELIKA GORICA

03221709

25715578283

91

24184

GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA

ZAGREBAČKA 37

10410 VELIKA GORICA

01460986

53468267149

92

24221

MUZEJ TUROPOLJA

TRG KRALJA TOMISLAVA 1

10410 VELIKA GORICA

03216241

40272927990

93

24205

USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO-REKREACIJSKIM CENTROM

HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 80

10410 VELIKA GORICA

01428233

34050082043

94

14314

OŠ EUGENA KVATERNIKA

ŠKOLSKA 4

10410 VELIKA GORICA

03216195

01172696565

95

14322

OŠ JURJA HABDELIĆA

ŠKOLSKA 1

10410 VELIKA GORICA

03216225

85827068581

96

14339

OŠ VUKOVINA

ŠKOLSKA 20, VUKOVINA

10419 VELIKA GORICA

03216217

78553804115

97

14347

OŠ NIKOLE HRIBARA

RUĐERA BOŠKOVIĆA 11

10410 VELIKA GORICA

03267458

01689534191

98

14371

OŠ EUGENA KUMIČIĆA

JOSIPA PUCEKOVIĆA 4

10410 VELIKA GORICA

03216209

40011714464

99

14398

OŠ VELIKA MLAKA

VELIKA MLAKA, BRUNE BUŠIĆA BB

10408 VELIKA GORICA

01270028

52683063746

100

21107

OŠ ŠĆITARJEVO

ŠĆITARJEVO 104

10410 VELIKA GORICA

01270010

34608747445

101

14380

UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA

SLAVKA KOLARA 39

10410 VELIKA GORICA

01511572

49004015680

102

24230

DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICA

JOSIPA PUCEKOVIĆA 2

10410 VELIKA GORICA

03216276

74328618721

103

24248

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

VLADIMIRA VIDRIĆA 2

10410 VELIKA GORICA

03243630

20483391395

104

46542

DJEČJI VRTIĆ ŽIREK

ULICA KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 17/C

10410 VELIKA GORICA

02743523

45148667909

105

46567

DJEČJI VRTIĆ LOJTRICA

JOSIPA PUCEKOVIĆA 2

10410 VELIKA GORICA

02744503

09835766804

106

24256

CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ VELIKA GORICA

KURILOVEČKA 48

10410 VELIKA GORICA

01674757

09101061462

107

26274

GRAD VRBOVEC

TRG PETRA ZRINSKOG 9

10340 VRBOVEC

02584433

44465794587

108

15962

I. OŠ VRBOVEC

TRG PETRA ZRINSKOG 2

10340 VRBOVEC

01309366

24472898565

109

21414

II. OŠ VRBOVEC

BRDO BB

10340 VRBOVEC

01309374

49654192521

110

42901

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

KOLODVORSKA 1

10340 VRBOVEC

03101142

00203534022

111

26282

NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC

TRG PETRA ZRINSKOG 7

10340 VRBOVEC

01499475

76589521396

112

27183

DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC

7. SVIBNJA 12A

10340 VRBOVEC

03101401

44444146578

113

27206

GRAD ZAPREŠIĆ

NOVA ULICA 10

10290 ZAPREŠIĆ

02540517

92840587889

114

26303

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAPREŠIĆA

MARŠALA TITA 10

10290 ZAPREŠIĆ

01508563

60922185955

115

26299

MUZEJ MATIJA SKURJENI

ALEJA ĐURE JELAČIĆA 86

10290 ZAPREŠIĆ

01539744

73908875056

116

37775

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAPREŠIĆ

TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 11

10290 ZAPREŠIĆ

03221083

43329812273

117

14460

OŠ ANTUNA AUGUSTINČIČA

VLADIMIRA NAZORA 2A

10290 ZAPREŠIĆ

03224236

18993083392

118

14517

OŠ LJUDEVITA GAJA

LJUDEVITA GAJA 2

10290 ZAPREŠIĆ

03253082

11090108512 

119

14525

OŠ KUPLJENOVO

MATIJE GUPCA 53

10295 KUPLJENOVO

03458288

03982004497

120

27214

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

HRVATSKE MLADEŽI 4

10290 ZAPREŠIĆ

03294536

11725503561

121

27222

DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK

MOKRIČKA 59

10290 ZAPREŠIĆ

03226140

03737161048

122

25353

OPĆINA BEDENICA

BEDENICA 112

10381 BEDENICA

2785404

58056397897.

123

27046

OPĆINA BISTRA

BISTRANSKA ULICA 98

10298 DONJA BISTRA

02584387

75454185661

124

42848

DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA

POTOČNA ULICA 4

10298 DONJA BISTRA

02173336

65569406218

125

43302

OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

BISTRANSKA ULICA 98

10298 DONJA BISTRA

02276224

99840401020

126

27038

OPĆINA BRCKOVLJANI

JOZIPA ZORIĆA 1

10370 DUGO SELO

02768780

27651797242

127

25976

OPĆINA BRDOVEC

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

10291 BRDOVEC

02663546

14722979018

128

25984

MUZEJ BRDOVEC

ILIJE GEREGORIĆA 13

10291 BRDOVEC

03769054

17328721593

129

25992

OPĆINA DUBRAVA

BRAĆE RADIĆA 2

10342 DUBRAVA

02569612

37279932922

130

26008

DJEČJI VRTIĆ DUBRAVA

RADNIČKA 8

10342 DUBRAVA

00919047

23577921216

131

27054

OPĆINA DUBRAVICA

PAVLA ŠTOOSA 3

10293 DUBRAVICA

02681587

89243140464

132

26049

OPĆINA FARKAŠEVAC

FARKAŠEVAC BB

10344 FARKAŠEVAC

02580586

13211120182

133

27062

OPĆINA GRADEC

GRADEC 134

10345 GRADEC

02575850

16296383026

134

37620

OPĆINA JAKOVLJE

ADELE SIXTA 2

10297 JAKOVLJE

02556588

20054872799

135

26969

OPĆINA KLINČA SELA

KARLOVAČKA 28E

10452 KLIČA SELA

02598906

88617290552

136

26137

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

ŠKOLSKA 22

10312 KLOŠTAR IVANIĆ

02741202

18133797436

137

26153

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

NAFTAPLINSKA BB

10312 KLOŠTAR IVANIĆ

01244701

72007988952

138

26977

OPĆINA KRAŠIĆ

KRAŠIĆ 101

10454 KRAŠIĆ

02581019

32918465201

139

26161

OPĆINA KRAVARSKO

TRG STJEPANA RADIĆA 1

10413 KRAVARSKO

02592541

47763874566

140

26170

OPĆINA KRIŽ

TRG SV. KRIŽA 5

10314 OPĆINA KRIŽ

02541904

94115544733

141

26188

DJEČJI VRTIĆ KRIŽ

ŠKOLSKA BB

10314 KRIŽ

01244221

36031424576

142

26985

OPĆINA LUKA

TRG SVETOG ROKA 1

10296 LUKA

02768011

04413525022

143

26993

OPĆINA MARIJA GORICA

GORIČKA 17

10299 MARIJA GORICA

02734575

48658001244

144

26196

OPĆINA ORLE

ORLE 5

10411 ORLE

02736870

75359843194

145

27079

OPĆINA PISAROVINA

TRG STJEPANA RADIĆA 13

10451 PISAROVINA

02563517

36826343679

146

46323

DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ. PISAROVINA

VELIKA JAMNIČKA 1

10451 PISAROVINA

02594951

04568219547

147

27087

OPĆINA POKUPSKO

POKUPSKO BB

10414 POKUPSKO

02685515

07291490499

148

26207

OPĆINA PRESEKA

PRESEKA 57

10346 PREESKA

02622173

67215702880

149

27095

OPĆINA PUŠĆA

KUMROVEČKA 109

10294 DONJA PUŠĆA

02740150

15494218023

150

26215

OPĆINA RAKOVEC

RAKOVEC 54

10347 RAKOVEC

02591090

68010393610

151

26223

OPĆINA RUGVICA

TRG JOSIPA PREDAVCA 1

10370 DUGO SELO

00558419

53106218758

152

26240

OPĆINA STUPNIK

GORNJOSTUPNIČKA 33

10255 STUPNIK

02549298

90374778256

153

27100

OPĆINA ŽUMBERAK

KOSTANJEVAC 5

10455 KOSTANJEVAC

01139614

28108769747

R. BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

8

1

37822

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

MAGISTRATSKA 1

49000 KRAPINA

02769212

20042466298

2

37839

OPĆA BOLNICA ZABOK

TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 6

49210 ZABOK

00859621

34938158599

3

47238

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

DR. MIRKA CRKVENCA 1

49000 KRAPINA

02794217

17813384799

4

37855

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

DR. MIRKA CRKVENCA 1

49000 KRAPINA

01711270

62349405673

5

38307

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZLATAR

IVANA GORANA KOVAČIĆA 1

49250 ZLATAR

01189158

60235531937

6

37902

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

PARK MATIJE GUPCA 1

49244 STUBIČKE TOPLICE

03039358

49018632737

7

40711

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE

GAJEVA 2

49217 KRAPINSKE TOPLICE

03054632

41607275884

8

43757

ZAVOD ZA PROSTORNOUREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

MAGISTRATSKA 1

49000 KRAPINA

02384582

87875393102

9

43765

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

MAGISTRATSKA 1

49000 KRAPINA

02071428

12225295469

10

15649

OŠ DONJA STUBICA

TOPLIČKA 27

49240 DONJA STUBICA

03033074

26580296546

11

15657

OŠ MATIJE GUPCA GORNJA STUBICA

MATIJE GUPCA 2

49245 GORNJA STUBICA

03033104

93929174665

12

15673

OŠ MARIJA BISTRICA

ZAGREBAČKA 15

49246 MARIJA BISTRICA

03033082

72149773971

13

15681

OŠ OROSLAVJE

ANTUNA MIHANOVIĆA 6

49243 OROSLAVJE

03033066

12402583374

14

15796

OŠ JOSIPA BROZA

ANTUNA MIHANOVIĆA 8

49295 KUMROVEC

03086925

28425262208

15

15807

OŠ LIJEPA NAŠA TUHELJ

TUHELJ 54

49215 TUHELJ

03086933

11758881611

16

15815

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA

LIJEPE NAŠE41

49290 KLANJEC

03086917

91051804100

17

15823

OŠ PAVLA ŠTOOSA

KRALJEVEC NA SUTLI 125

49294 KRALJEVEC NA SUTLI

03086909

12109447077

18

15831

OŠ ĐURMANEC

ĐURMANEC BB

49225 ĐURMANEC

03079554

84825610611

19

15840

OŠ GORNJE JESENJE

GORNJE JESENJE 78

49233 JESENJE

03079597

45751007835

20

15874

OŠ A. MIHANOVIĆA PETROVSKO

PETROVSKO 58

49234 PETROVSKO

03079538

29768513109

21

15882

OŠ SIDE KOŠUTIĆ

RADOBOJ 21

49232 RADOBOJ

03085805

66597814254

22

15995

OŠ BEDEKOVČINA

GAJEVA 13

49221 BEDEKOVČINA

03016366

27514975394

23

16002

OŠ STJEPANA RADIĆA

BRESTOVEC OREHOVIČKI 40

49228 BEDEKOVČINA

03016439

34947430654

24

16019

OŠ KRAPINSKE TOPLICE

ZAGREBAČKA 12

49217 KRAPINSKE TOPLICE

03016374

46106875125

25

16027

OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE

STJEPANA RADIĆA 27

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE

03016382

80509719304

26

16035

OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG ZABOK

ĐAČKI PUT 1

49210 ZABOK

03016404

59587812513

27

16043

OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE

ŠKOLSKA 5

49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

03016412

47145610800

28

16086

OŠ VLADIMIR NAZOR BUDINŠČINA

BUDINŠČINA 18C

49284 BUDINŠČINA

03126820

25185975313

29

16094

OŠ KONJŠČINA

MATIJE GUPCA 6

49282 KONJŠČINA

03126811

41491060540

30

16109

OŠ LJUDEVIT GAJ MIHOVLJAN

MIHOVLJAN BB

49252 MIHOVLJAN

03126803

84849200587

31

16117

OŠ ANTE KOVAČIĆA

VLADIMIRA NAZORA 1

49250 ZLATAR

02155532

45452785696

32

16125

OŠ ĐURE PREJCA,DESINIĆ

RATKAJEVA 8

49216 DESINIĆ

03085813

38859983763

33

16133

OŠ VIKTORA KOVAČIĆA

HUM NA SUTLI 152/1

49231 HUM NA SUTLI

03079562

10252520738

34

16141

OŠ JANKA LESKOVARA

DRAGUTINA KUNOVIĆA 8

49218 PREGRADA

03079546

49697472944

35

16248

OŠ ZLATAR BISTRICA

VLADIMIRA NAZORA 10

49247 ZLATAR BISTRICA

00868981

52399386937

36

16256

OŠ FRANJE HORVATA KIŠA, LOBOR

TRG SVETE ANE 28

49253 LOBOR

00973432

21673601455

37

21115

OŠ MAČE

MAČE 32

49251 MAČE

01168304

75549096062

38

42049

OŠ BELEC

BELEC 50

49254 ZLATAR

02155559

31647438883

39

44557

OŠ STUBIČKE TOPLICE

STRMEČKA CESTA BB

49244 STUBIČKE TOPLICE

02539357

07409431299

40

40826

GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA

LJUDEVITA GAJA 34

49218 PREGRADA

02108186

35009920804

41

16947

SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA

GAJEVA 1

49221 BEDEKOVČINA

03148106

05274910037

42

16971

SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA

MATIJE GUPCA 5

49282 KONJŠČINA

03126838

10810483829

43

16980

SREDNJA ŠKOLA KRAPINA

ŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 6

49000 KRAPINA

01442678

31689508648

44

16998

SREDNJA ŠKOLA OROSLAVJE

LJUDEVITA GAJA 1

49243 OROSLAVJE

03033112

20950883747

45

17013

SREDNJA ŠKOLA ZABOK

IVANA I CVIJETE HUIS 2

49210 ZABOK

03799514

27822403513

46

21502

SREDNJA ŠKOLA ZLATAR

BRAĆE RADIĆA 10

49250 ZLATAR

01213636

62006181150

47

22656

SREDNJA ŠKOLA PREGRADA

ŠKREBLINOVA BB

49218 PREGRADA

01363697

74467195398

48

17021

ŠKOLA ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOK

KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 5

49210 ZABOK

03799549

54719033509

49

17030

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA ZABOK

PRILAZ DR. FRANJE TUĐMANA 13

49210 ZABOK

03799522

90817200215

50

28410

GRAD KLANJEC

TRG MIRA 11

49290 KLANJEC

02588579

13212960913

51

28401

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ANTUN MIHANOVIĆ KLANJEC

TRG ANTUNA MIHANOVIĆA 2

49290 KLANJEC

01442228

50418147849

52

37638

OTVORENO SVEUČILIŠTE KLANJEC

ANTUNA AUGUSTINČIĆA 1

49290 KLANJEC

03905802

67704482086

53

42944

KULTURNI CENTAR KLANJEC

ANTUNA AUGUSTINČIĆA 1

49290 KLANJEC

02213036

82592414278

54

28428

DJEČJI VRTIĆ KESTEN, KLANJEC

AUGUSTA ŠENOE BB

49290 KLANJEC

01306936

31822948246

55

28452

GRAD KRAPINA

MAGISTRATSKA 30

49000 KRAPINA

02563410

70356651896

56

28469

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRAPINE

ZAGREBAČKA CESTA 66A

49000 KRAPINA

01480910

38557587732

57

43888

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRAPINA

ŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 13

49000 KRAPINA

03434346

19723449615

58

15858

OŠ AUGUSTA CESARCA KRAPINA

IVANA VRENCEA 1

49000 KRAPINA

03241351

32521501383

59

15866

OŠ LJUDEVIT GAJ KRAPINA

TRG STJEPANA RADIĆA 1

49000 KRAPINA

03079589

68206344969

60

42475

GRADSKA KNJIŽNICA KRAPINA

ŠETALIŠTE HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 13

49000 KRAPINA

02021056

76228618573

61

28477

DJEČJI VRTIĆ GUSTAV KRKLEC, KRAPINA

MAGISTRATSKA 11

49000 KRAPINA

03079856

72492051511

62

28549

GRAD OROSLAVJE

ORO TRG 1

49243 OROSLAVJE

02581442

86505626714

63

28557

OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE

MILANA PRPIĆA 82

49243 OROSLAVJE

00936278

44551444818

64

42104

GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE

MILANA PRPIĆA 80

49243 OROSLAVJE

02093332

28896456578

65

28565

DJEČJI VRTIĆ CVRKUTIĆ OROSLAVJE

MIHANOVIĆEVA 6

49243 OROSLAVJE

01338978

73676398914

66

28581

GRAD PREGRADA

JOSIPA KARLA TUŠKANA 2

49218 PREGRADA

02599368

01467072751

67

43677

MUZEJ GRADA PREGRADE DR. ZLATKO DRAGUTIN TUDJINA

TRG GOSPE KUNAGORSKE 3

49218 PREGRADA

02355043

63834553569

68

28612

GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADA

TRG GOSPE KUNAGORSKE 3

49218 PREGRADA

01576330

38049127947

69

28604

DJEČJI VRTIĆ NAŠA RADOST PREGRADA

STJEPANA ŠKREBLINA 1

49218 PREGRADA

01278398

80849031239

70

28688

GRAD ZABOK

ZIVTOV TRG 10

49210 ZABOK

02541262

39265120858

71

37726

ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 1

49210 ZABOK

01478044

18672052928

72

42188

GRADSKA KNJIŽNICA KSAVER ŠANDOR GJALSKI

STJEPANA RADIĆA 1

49210 ZABOK

02039443

42568267870

73

28696

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZIPKICA

STJEPANA RADIĆA 15

49210 ZABOK

00520217

21858761530

74

37734

GRAD ZLATAR

TRG SLOBODE 35

49250 ZLATAR

02587483

36370939278

75

28715

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DR. JURJA ŽERJAVIĆA

ZAGREBAČKA 3

49250 ZLATAR

03149528

08849809789

76

37742

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE UZDANICA ZLATAR

KRALJA PETRA KREŠIMIRA 6

49250 ZLATAR

01240226

85368851001

77

40980

GRADSKA KNJIŽNICA ZLATAR

ZAGREBAČKA 2

49250 ZLATAR

01953184

26007163252

78

43087

GALERIJA IZVORNE UMJETNOSTI ZLATAR

ZAGREBAČKA 3

49250 ZLATAR

02248395

68196151721

79

37898

OPĆINA BEDEKOVČINA

TRG ANTE STARČEVIĆA 8

49221 BEDEKOVČINA

02575744

33523559931

80

28225

DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINA

LJUDEVITA GAJA 13

49221 BEDEKOVČINA

01251848

06730367301

81

42231

OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA BEDEKOVČINA

TRG ANTE STARČEVIĆA 3

49221 BEDEKOVČINA

02134799

15056644916

82

28356

OPĆINA BUDINŠČINA

BUDINŠČINA 6

49284 BUDINŠČINA

02590069

06550373801

83

28250

OPĆINA DESINIĆ

TRG SV. JURJA 7

49216 DESINIĆ

02541106

67465231566

84

28268

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

RATKAJEVA 6

49216 DESINIĆ

01486675

66763977539

85

28313

GRAD DONJA STUBICA

TRG MATIJE GUPCA 20/N

49240 DONJA STUBICA

02599821

31330710032

86

28321

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

TOPLIČKA 27

49240 DONJA STUBICA

01254260

32137226753

87

28330

OPĆINA ĐURMANEC

ĐURMANEC 137

49225 ĐURMANEC

02609118

64964131342

88

28348

OPĆINA GORNJA STUBICA

TRG SV.JURJA 2

49245 GORNJA STUBICA

02544369

82071829681

89

28372

OPĆINA HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI 175

49231 HUM NA SUTLI

02621223

61743726362

90

42514

NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI

HUM NA SUTLI 175

49231 HUM NA SUTLI

02167077

73255340483

91

28389

DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

HUM NA SUTLI BB

49231 HUM NA SUTLI

01172832

14352027693

92

28364

OPĆINA HRAŠČINA

TRGOVIŠČE 23C

49283 HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE

02588552

68733114137

93

28397

OPĆINA JESENJE

GORNJE JESENJE BB

49233 GORNJE JESENJE

02588625

45671692561

94

28436

OPĆINA KONJŠČINA

IVICE GLUHAKA 13

49282 KONJŠČINA

02590018

64934614358

95

28444

DJEČJI VRTIĆ KONJŠĆINA

PIONIRSKA 2

49282 KONJŠČINA

01395670

86611979061

96

37646

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

KRALJEVEC NA SUTLI 132

49294 KRALJEVEC NA SUTLI

00410578

37745995089

97

37687

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

ANTUNA MIHANOVIĆA 3

49217 KRAPINSKE TOPLICE

02543826

97782176849

98

44348

OPĆINSKA KNJIŽNICA KRAPINSKE TOPLICE

LJUDEVITA GAJA 27

49217 KRAPINSKE TOPLICE

02467607

46808605989

99

37654

DJEĆJI VRTIĆ MASLAČAK

ZAGREBAČKA 12

49217 KRAPINSKE TOPLICE

01417380

83364916789

100

28485

OPĆINA KUMROVEC

ULICA JOSIPA BROZA 12

49295 KUMROVEC

02595834

21647556965

101

44071

DJEČJI VRTIĆ JAGLAC

ANTUNA MIHANOVIČA 8

49295 KUMROVEC

02235544

22856331237

102

37662

OPĆINA LOBOR

TRG SVETE ANE 26

49253 LOBOR

02601206

08909915246

103

37679

OPĆINA MAČE

MAČE 30

49251 MAČE

02542480

74580871169

104

28493

OPĆINA MARIJA BISTRICA

TRG PAPE IVANA PAVLA II. 34

49246 MARIJA BISTRICA

02600072

67413456362

105

42354

OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

ZAGREBAČKA BB

49246 MARIJA BISTRICA

02129906

63806259868

106

28532

DJEČJI VRTIĆ PUŠLEK

ZAGREBAČKA 15

49246 MARIJA BISTRICA

01414836

97644225367

107

37695

OPĆINA MIHOVLJAN

MIHOVLJAN 48

49252 MIHOVLJAN

02600820

61303939938

108

37814

OPĆINA NOVI GOLUBOVEC

NOVI GOLUBOVEC 26

49255 NOVI GOLUBOVEC

02580888

61688552243

109

28573

OPĆINA PETROVSKO

PETROVSKO 59

49234 PETROVSKO

02692970

67624781459

110

28637

OPĆINA RADOBOJ

RADOBOJ 8

49232 RADOBOJ

02576040

25976958441

111

28645

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

VIKTORA ŠIPEKA 16

49244 STUBIČKE TOPLICE

02542544

15490794749

112

46124

DJEČJI VRTIĆ ZVIREK, STUBIČKE TOPLICE

MLINARSKA CESTA 34

49244 STUBIČKE TOPLICE

02632187

60853772547

113

37700

OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

TRG HRVATSKE KRALJICE 1

49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

02541416

18648820219

114

28653

OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

TRG HRVATSKE KRALJICE 2

49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

01219057

42275684497

115

28670

OPĆINA TUHELJ

TUHELJ 36

49215 TUHELJ

02584425

67394184503

116

28661

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

TRG STJEPANA TUĐMANA 2

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE

02539594

48320630286

117

44485

DJEČJI VRTIĆ ROŽICA

AUGUSTA ŠENOE 3

49214 VELIKO TRGOVIŠĆE

02433478

05525477269

118

28707

OPĆINA ZAGORSKA SELA

ZAGORSKA SELA 38

49296 ZAGORSKA SELA

02588595

69544772850

119

37759

OPĆINA ZLATAR BISTRICA

VLADIMIRA NAZORA 56

49247 ZLATAR BISTRICA

02595524

84861610780

120

37767

DJEČJI VRTIĆ ZLATNI DANI

LOVREĆANSKA 13

49247 ZLATAR BISTRICA

01276387

83681219045

R. BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

8

1

29269

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 36

44000 SISAK

02558327

82215698659

2

44119

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 6

44000 SISAK

02349264

80519496359

3

29244

OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 59

44000 SISAK

00687561

01066571771

4

29252

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

TOMISLAVOVA 1

44000 SISAK

00687545

29702380901

5

46760

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

TRG HRVATSKIH BRANITELJA BB

44000 SISAK

02808579

72671699332

6

29236

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.IVAN BARBOT POPOVAČA

JELENGRADSKA 1

44317 POPOVAČA

03319105

76024026802

7

43175

DOM ZDRAVLJA PETRINJA

MATIJE GUPCA 4

44250 PETRINJA

02266377

78081623634

8

43183

DOM ZDRAVLJA SISAK

KRALJA TOMISLAVA 1

44000 SISAK

02266342

97453903164

9

43206

DOM ZDRAVLJA KUTINA

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 42

44320 KUTINA

02266369

86277572218

10

40490

LJEČILIŠTE TOPUSKO

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 16

44415 TOPUSKO

01190113

92877953493

11

42320

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

SISAČKA BB

44317 POPOVAČA

02119188

34233606237

12

9013

OŠ VLADIMIR NAZOR, TOPUSKO

ŠKOLSKA 12

44415 TOPUSKO

03312631

73206960144

13

10820

OŠ GVOZD

KRALJA PETRA SVAČIĆA 21

44410 GVOZD

03312658

90603912492

14

11515

OŠ GLINA

ANTE STARČEVIĆA 1

44400 GLINA

03126331

08883325973

15

11523

OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, HRVATSKA KOSTAJNICA

ŠKOLSKA 9

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

03084469

29265221279

16

11531

OŠ JASENOVAC

BRAĆE RADIĆ 145

44324 JASENOVAC

03201635

42105502220

17

11540

OŠ JOSIPA KOZARCA, LIPOVLJANI

AUGUSTA ŠENOE 1

44322 LIPOVLJANI

03201643

83731880413

18

11558

OŠ NOVSKA

TRG FRANJE TUĐMANA 1

44330 NOVSKA

03201627

57413166936

19

11566

OŠ RAJIĆ

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 6

44323 RAJIĆ

03201651

39075346522

20

11574

I OŠ PETRINJA

GUNDULIĆEVA 5

44250 PETRINJA

03082962

74073235052

21

11582

OŠ JABUKOVAC

JABUKOVAC 34

44204 JABUKOVAC PETRINJA

03082989

38594700101

22

11599

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA, PETRINJA

TRG MATICE HRVATSKE BB

44250 PETRINJA

03083004

34310703158

23

11603

OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, GORA

GORA 61 A

44250 PETRINJA

03082997

52208131924

24

11638

OŠ MLADOST, LEKENIK

ZAGREBAČKA 25B

44272 LEKENIK

03313603

07713188570

25

11654

OŠ BRAĆA RADIĆ, MARTINSKA VES

MARTINSKA VES

44201 MARTINSKA VES

03324052

67682431714

26

11687

OŠ SUNJA

LJUDEVITA POSAVSKOG 55 A

44210 SUNJA

03313590

02388957325

27

15946

OŠ LUDINA

OBRTNIČKA 12

44316 VELIKA LUDINA

03319032

78612564110

28

15954

OŠ POPOVAČA

VINOGRADSKA 15

44317 POPOVAČA

03327906

59315369479

29

21123

OŠ DVOR

ANTE BRUNE BUŠIĆA 5

44440 DVOR

03083365

44812436247

30

21131

OŠ MATE LOVRAKA, PETRINJA

ZVONIMIRA KUHARA BB

44250 PETRINJA

03255239

82075872515

31

21158

OŠ IVO KOZARČANIN, HRVATSKA DUBICA

TOMISLAVA BOGIĆA 2

44450 HRVATSKA DUBICA

03084442

90278949936

32

41005

OŠ KATARINA ZRINSKA, MEČENČANI

MEČENČANI BB

44431 DONJI KUKURUZARI

02114607

86004685336

33

11734

GLAZBENA ŠKOLA FRAN LHOTKA, SISAK

TRG LJUDEVITA POSAVSKOG 2

44000 SISAK

03959465

02530789618

34

23294

GLAZBENA ŠKOLA U NOVSKOJ

TRG DOKTORA FRANJE TUĐMANA 3

44330 NOVSKA

01460552

46282088134

35

17056

SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, KUTINA

MATE LOVRAKA 3

44320 KUTINA

00319163

28990867382

36

17064

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA

HRVATSKIH BRANITELJA 6

44320 KUTINA

00319171

49386562260

37

19134

SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO

ŠKOLSKA ULICA 14

44415 TOPUSKO

03312666

34481845316

38

19327

SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOG, HRVATSKA KOSTAJNICA

HRVATSKIH BRANITELJA 14

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

03084485

71711701508

39

19335

SREDNJA ŠKOLA NOVSKA

TINA UJEVIĆA BB

44330 NOVSKA

00433489

21419265667

40

19343

SREDNJA ŠKOLA PETRINJA

IVANA GUNDULIĆA 3

44250 PETRINJA

00312568

58077261904

41

19351

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

MARIJANA CVETKOVIĆA 2

44010 SISAK

03951600

13415265906

42

19360

GIMNAZIJA SISAK

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1

44000 SISAK

03957799

72959495491

43

19378

SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC

ALEJA NARODNIH HEROJA 1

44103 SISAK

03954919

61700209816

44

19386

OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

LAĐARSKA 1

44000 SISAK

03954897

89902090243

45

19394

TEHNIČKA ŠKOLA SISAK

MARIJANA CVETKOVIĆA 2

44010 SISAK

03951618

11624056245

46

19409

EKONOMSKA ŠKOLA SISAK

KRALJA TOMISLAVA 19

44000 SISAK

03957802

98330866966

47

21519

SREDNJA ŠKOLA GLINA

FRANKOPANSKA 10

44400 GLINA

03126439

23451386899

48

19556

UČENIČKI DOM KUTINA

CRKVENA 26

44320 KUTINA

03319121

29603114585

49

19940

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA

TRG NARODNIH UČITELJA 7

44250 PETRINJA

03086828

60616560469

50

7815

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK

OKTAVIJANA AUGUSTA 3

44000 SISAK

03448924

39935558897

51

29148

GRAD GLINA

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 2

44400 GLINA

02562286

79799761840

52

29164

KNJIŽNICA I ČITAONICA GLINA

STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 10

44400 GLINA

01226665

97609193028

53

29156

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA

FRANKOPANSKA 33

44400 GLINA

01174436

05526335505

54

29197

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 1

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

02667550

06208368082

55

29201

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MILIVOJA CVETNIĆA HRVATSKA KOSTAJNICA

VLADIMIRA NAZORA 17

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

01528068

41036860721

56

29210

DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA

VLADIMIRA NAZORA 40

44430 HRVATSKA KOSTAJNICA

03164560

79465860140

57

28991

GRAD KUTINA

TRG KRALJA TOMISLAVA 12

44320 KUTINA

02580535

41888874500

58

15536

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KUTINA

RADIĆEVA 3

44320 KUTINA

03319083

53390324352

59

29033

VATROGASNA POSTROJBA KUTINA

KRALJA LJUDEVITA POSAVSKOG BB

44320 KUTINA

01478982

22190219862

60

29025

MUZEJ MOSLAVINE KUTINA

TRG KRALJA TOMISLAVA 13

44320 KUTINA

03327949

84013099375

61

41048

KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTINA

TRG KRALJA TOMISLAVA 17

44320 KUTINA

02018748

52184315989

62

15899

OŠ BANOVA JARUGA

STJEPANA RADIĆA 118

44320 KUTINA

03327892

58146774117

63

15903

OŠ MATE LOVRAKA, KUTINA

CRKVENA 59

44320 KUTINA

03327914

80462671526

64

15911

OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA, KUTINA

ŠKOLSKA 2

44320 KUTINA

03319067

82027836579

65

15920

OŠSTJEPANA KEFELJE, KUTINA

NIKOLE TESLE 1

44320 KUTINA

03319059

98618221938

66

15938

OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA

SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 2

44320 KUTINA

03392597

87858338852

67

46850

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA, KUTINA

STJEPANA RADIĆA 3

44320 KUTINA

02796970

45795045335

68

29009

DJEČJI VRTIĆ KUTINA

AUGUSTA CESARCA 4A

44320 KUTINA

03319113

48077094063

69

28918

GRAD NOVSKA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2

44330 NOVSKA

02558661

09112913581

70

28926

PUČKO OTOVRENO UČILIŠTE NOVSKA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 3

44330 NOVSKA

03202321

87624359246

71

28934

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ANTE JAGAR

KRALJA TOMISLAVA 4

44330 NOVSKA

01291904

41385169887

72

28942

DJEČJI VRTIĆ RADOST

IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 1

4433O NOVSKA

03208206

65737381445

73

28811

GRAD PETRINJA

GUNDULIĆEVA 2

44250 PETRINJA

02627442

11848400362

74

28820

VATROGASNA P0STROJBA GRADA PETRINJE

VATROGASNA 57

44250 PETRINJA

01486845

29038657151

75

28846

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, HRVATSKI DOM PETRINJA

MATIJE GUPCA 2

44250 PETRINJA

03086771

38509842560

76

41021

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PETRINJA

MATIJE GUPCA 2

44250 PETRINJA

02022257

76861071360

77

28838

DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA

MILANA DUJNIĆA 25

44250 PETRINJA

03083071

57886000911

78

28854

GRAD SISAK

RIMSKA 26

44000 SISAK

02553040

08686015790

79

28862

VATROGASNA POSTROJBA GRADA SISKA

VATROGASNA 1

44000 SISAK

01479920

16951063251

80

28879

GRADSKI MUZEJ SISAK

KRALJA TOMISLAVA 10

44000 SISAK

03313808

50461238861

81

28900

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC, SISAK

RIMSKA ULICA BB

44000 SISAK

03313816

57078326972

82

38411

GRADSKA GALERIJA STRIEGL SISAK

ULICA ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 6

44000 SISAK

01887076

49249580525

83

38518

DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE

ŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA 12

44000 SISAK

03313859

64298008481

84

46315

KONCERTNI URED SISAK

ANTUNA I STJEPANA RADIĆA 6

44000 SISAK

02665972

70274876039

85

11611

OŠ IVANA KUKULJEVIĆA, SISAK

KRALJA TOMISLAVA 19

44000 SISAK

03313620

13375968994

86

11620

OŠ 22. LIPNJA, SISAK

FRANJE LOVRIĆA 27

44000 SISAK

03313646

16018390550

87

11646

OŠ SELA

SELA 103

44000 SISAK

03313654

56392238222

88

11662

OŠ BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE

TRG MARIJANA ŠOKČEVIĆA 1

44000 SISAK

03511324

54314584088

89

11679

OŠ KOMAREVO

GORNJE KOMAREVO 181A

44000 SISAK

03313719

76870732503

90

11695

OŠ BRAĆA BOBETKO, SISAK

MARIJANA CVETKOVIĆA 24

44000 SISAK

03313565

06177183121

91

11700

OŠ BRAĆA RIBAR, SISAK

ZAGREBAČKA ULICA 8A

44000 SISAK

03313573

01026768862

92

11718

OŠ VIKTOROVAC

ALEJA NARODNIH HEROJA 2

44000 SISAK

03313638

79962016887

93

11726

OŠ GALDOVO

BREZOVAČKOG ODREDA 1

44000 SISAK

03313697

98623564084

94

28887

DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI

HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 33

44000 SISAK

03978290

06403374385

95

28895

DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI

OKTAVIJANA AUGUSTA 1

44000 SISAK

03978281

16572476333

96

38323

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

DONJI KUKURUZARI 54

44431 DONJI KUKURUZARI

02548518

68881952354

97

29076

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA NAPREDAK

MEČENČANI 11B

44431 DONJI KUKURUZARI

01615637

55367452515

98

29084

OPĆINA DVOR

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10

44440 DVOR

02690365

88983260227

99

29105

KNJIŽNICA I ČITAONICA DVOR

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 9

44440 DVOR

01599496

98179216048

100

29113

NARODNO SVEUČILIŠTE DVOR

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 9

44440 DVOR

03083390

13260097175

101

29092

DJEČJI VRTIĆ SUNCE

KRALJA TOMISLAVA 23/A

44440 DVOR

03404285

30798547831

102

29121

OPĆINA GVOZD

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 6

44410 GVOZD

02580594

52580744719

103

29130

KNJIŽNICA I ČITAONICA GVOZD

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 6

44410 GVOZD

01635689

78745670834

104

29172

OPĆINA HRVATSKA DUBICA

PETRA BERISLAVIĆA BB

44450 HRVATSKA DUBICA

02534304

01129249076

105

29189

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVO KOZARČANIN

VJEKOSLAVA VENKA 3

44450 HRVATSKA DUBICA

01504622

87175913741

106

29050

OPĆINA JASENOVAC

TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA 19

44324 JASENOVAC

02600838

42512118827

107

29068

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

TRG KRALJA PETRA SVAČIĆA BB

44324 JASENOVAC

01401556

98745000013

108

28983

OPĆINA LEKENIK

ZAGREBAKA 44

44272 LEKENIK

02543087

00252572114

109

44516

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA LEKENIK

ZAGREBAČKA BB

44272 LEKENIK

02464179

70082926604

110

46663

DJEČJI VRTIĆ LEKENIK

HERMANA GMEINJERA 1

44272 LEKENIK

01384996

26811816640

111

28975

OPĆINA LIPOVLJANI

TRG HRVATSKIH BRANITELJA

44322 LIPOVLJANI

02575051

32047047076

112

38358

PREDŠKOLSKA USTANOVA LIPOVLJANI

ANTE STARČEVIĆA 1

44322 LIPOVLJANI

01343980

44603469381

113

28967

OPĆINA MAJUR

KOLODVORSKA 3

44430 MAJUR

02616351

31634585614

114

38420

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA MAJUR

SV. MIHOVILA 2

44433 MAJUR

01931423

48637203851

115

28959

OPĆINA MARTINSKA VES

DESNA MARTINSKA VES 67

44201 MARTINSKA VES

02546256

29047990576

116

28799

OPĆINA POPOVAČA

TRG GROFOVA ERDODYJA 5

44317 POPOVAČA

02595818

73945204941

117

28803

DJEČJI VRTIĆ POPOVAČA

ALOJZIJA STEPINCA BB

44317 POPOVAČA

01414305

27712208903

118

41072

KNJIŽNICA I ČITAONICA POPOVAČA

TRG GROFOVA ERDODYJA 7

44317 POPOVAČA

02039800

37554807206

119

28774

OPĆINA SUNJA

TRG KRALJA TOMISLAVA3

44210 SUNJA

02624583

42109890167

120

28782

DJEČJI VRTIĆ BAMBI

MATIJE GUPCA BB

44210 SUNJA

01390449

41698901912

121

43870

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA SUNJA

MATIJE GUPCA 33

44210 SUNJA

02375451

83772130819

122

28758

OPĆINA TOPUSKO

OPATOVINA 10

44415 TOPUSKO

02574985

82502003674

123

41089

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA TOPUSKO

TRG BANA JOSIPA JELAČIČA 1

44415 TOPUSKO

01861778

19578298893

124

28766

DJEČJI VRTIĆ TOPUSKO

ŠKOLSKA 10

44415 TOPUSKO

01233793

82811247045

125

28723

OPĆINA VELIKA LUDINA

OBRTNIČKA 4

44316 VELIKA LUDINA

02580985

02359032919

126

28740

KNJIŽNICA I ČITAONICA VELIKA LUDINA

OBRTNIČKA 3

44316 VELIKA LUDINA

01695207

05332240483

127

28731

DJEČJI VRTIĆ LUDINA

CRKVENA 2

44316 VELIKA LUDINA

01482173

61434871743

R. BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

8

1

26910

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

AMBROZA VRANICZANYA 2

47000 KARLOVAC

02613280

65050537368

2

27280

OPĆA BOLNICA OGULIN

BOLNIČKA ULICA 38

47300 OGULIN

00814415

88206161418

3

27298

OPĆA BOLNICA KARLOVAC

DR. ANDRIJE ŠTAMPARA 3

47000 KARLOVAC

00728730

95156346215

4

27693

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG, KARLOVAC

TKALČEVA 2

47000 KARLOVAC

01310488

42168832714

5

27263

ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

DR.VLATKA MAČEKA 48

47000 KARLOVAC

00728748

89666864899

6

27003

DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ

ANDRIJE HEBRANGA 24

47210 VOJNIĆ

03310469

78337999015

7

27011

DOM ZDRAVLJA SLUNJ

PLITVIĆKA 18 A

47240 SLUNJ

03311317

11752615071

8

27020

DOM ZDRAVLJA OZALJ

KOLODVORSKA ULICA 2

47280 OZALJ

03114945

73800286151

9

27191

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

BANA JOSIŠA JELAČIĆA 4

47250 DUGA RESA

00751073

17772249755

10

27239

DOM ZDRAVLJA OGULIN

BERNARDINA FRANKOPANA 14

47300 OGULIN

00814407

12151785235

11

27247

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

VLADKA MAČEKA 48

47000 KARLOVAC

00728756

81499488050

12

27255

USTANOVA ZA ZDRASTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC

DR. VLATKA MAČEKA 48

47000 KARLOVAC

01086057

82576314825

13

27271

SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA

JOZEFA JERUZALEMA 7

47250 DUGA RESA

00751120

92512048276

14

8834

OŠ VLADIMIR NAZOR, DUGA RESA

JOZEFINSKA 85

47250 DUGA RESA

03065766

07817651683

15

8842

OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ, DUGA RESA

BANA JOSIPA JELAČIĆA 8

47250 DUGA RESA

03065774

94085042455

16

8859

OŠ GENERALSKI STOL

GENERALSKI STOL 22A

47262 GENERALSKI STOL

03065782

96749093813

17

8883

OŠ DRAGANIĆI

DRAGANIĆI 35

47201 DRAGANIĆI

03592804

09169206640

18

8998

OŠ SLAVA RAŠKAJ, OZALJ

PODGRAJ 10A

47280 OZALJ

03114872

07908666013

19

9005

OŠ SLUNJ

ŠKOLSKA 17

47240 SLUNJ

03311236

03563866616

20

10688

PRVA OŠ OGULIN

BOLNIČKA ULICA 11

47300 OGULIN

03208257

59388217077

21

10696

OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, OGULIN

JOSIPA BANA JELAČIĆA 1

47300 OGULIN

03200531

47011952441

22

10707

OŠ PLAŠKI

143. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA 1A

47304 PLAŠKI

03200558

58045052470

23

10715

OŠ JOSIPDOL

KARLOVAČKA 17

47303 JOSIPDOL

03200574

14497428329

24

16150

OŠ ŽAKANJE

ŽAKANJE 58

47276 ŽAKANJE

00575224

88436426142

25

16192

OŠ NETRETIĆ

NETRETIĆ 2

47271 NETRETIĆ

00640484

77767427629

26

21140

OŠ VOJNIĆ

STARČEVIĆEV TRG 3

47220 VOJNIĆ

03310426

00677859713

27

21166

OŠ BARILOVIĆ

BARILOVIĆ BB

47252 BARILOVIĆ

01170465

35452176334

28

21174

OŠ CETINGRAD

IVANA FRAN.CETINSKOG 11

47222 CETINGRAD

03311252

99996823949

29

21182

OŠ KATARINA ZRINSKI, KRNJAK

KRNJAK 20

47242 KRNJAK

03592715

03074102318

30

21199

OŠ EUGEN KVATERNIK

RAKOVICA 66

47245 RAKOVICA

03311279

89016155247

31

22929

OŠ ANTUN KLASINC, LASINJA

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 11

47206 LASINJA

01344226

89421674924

32

17177

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 2

47300 OGULIN

01244787

64690874294

33

19087

SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA

JOZEFINSKA CESTA 27

47250 DUGA RESA

03065863

94521720903

34

19095

GIMNAZIJA KARLOVAC

RAKOVAC 4

47000 KARLOVAC

03791858

28921801124

35

19100

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA KARLOVAC

STJEPANA MIHALIĆA 43

47000 KARLOVAC

03792374

78360781271

36

19118

EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC

FRANA KURELCA 2

47000 KARLOVAC

03790096

97613771398

37

19126

ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC

VATROGASNA CESTA 5

47000 KARLOVAC

03123219

47487840909

38

19142

MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC

DR. ANDRIJE ŠTAMPARA BB

47000 KARLOVAC

03791831

91734340338

39

19159

TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC

LJUDEVITA JONKEA BB

47000 KARLOVAC

03791815

46181162283

40

19167

TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC

RADIĆEVA 8 I 10

47000 KARLOVAC

03790100

96309520796

41

19175

MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA KARLOVAC

DOMOBRANSKA 2

47000 KARLOVAC

03792382

68371339805

42

21535

SREDNJA ŠKOLA SLUNJ

ŠKOLSKA 22

47240 SLUNJ

03360598

80942858499

43

19589

UČENIČKI DOM OGULIN

VLADIMIRA NAZORA 6

47300 OGULIN

03200787

89151403416

44

19749

UČENIČKI DOM KARLOVAC

SAMOSTANSKA 2

47000 KARLOVAC

03123456

23360467616

45

21527

GIMNAZIJA BERNARDINA FRANKOPANA, OGULIN

STRUGA 3

47300 OGULIN

01244795

98718120450

46

7632

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE- SVETI ANTUN

IVANA KUKULJEVIĆA 2

47000 KARLOVAC

03440222

54912090749

47

27335

GRAD DUGA RESA

TRG SV. JURJA 1

47250 DUGA RESA

02603799

15857239976

48

27351

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

TRG SV. JURJA 3

47250 DUGA RESA

03065901

03031924297

49

42426

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DUGA RESA

KASAR 19

47250 DUGA RESA

02174995

06408214334

50

27343

DJEČJE JASLICE I VRTIĆ

KASAR 17

47250 DUGA RESA

03065928

97060388897

51

27601

GRAD KARLOVAC

BANJAVČIĆEVA 9

47000 KARLOVAC

02575647

25654647153

52

27652

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA

GAŽANSKI TRG 11

47000 KARLOVAC

01480081

85714584704

53

27610

GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM

DOMOBRANSKA 1

47000 KARLOVAC

03132471

83612947167

54

27628

GRADSKI MUZEJ

STROSSMAYEROV TRG 7

47000 KARLOVAC

03132323

25177148317

55

27636

GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ

ŠESTIĆEVA 1

47000 KARLOVAC

03123359

41231362351

56

8867

OŠ BANIJA

DR. GAJE PETROVIĆA 5

47000 KARLOVAC

03592774

96061516265

57

8875

OŠ REČICA

REČICA BB

47203 KARLOVAC

03592758

32039112432

58

8891

OŠ SKAKAVAC

SKAKAVAC 44

47212 SKAKAVAC

03592677

87814222526

59

8906

OŠ ŠVARČA

BAŠČINSKA CESTA BB

47000 KARLOVAC

03592731

23749968948

60

8914

OŠ GRABRIK

MAKSIMILIJANA VRHOVCA BB

47000 KARLOVAC

03592693

86357085201

61

8922

OŠ DUBOVAC

PRIMORSKA 9

47000 KARLOVAC

03196330

27565222213

62

8939

OŠ TURANJ

TURANJ 18

47000 KARLOVAC

03592740

26248257038

63

8947

OŠ MAHIČNO

MAHIČNO BB

47286 MAHIČNO

03592766

61565759775

64

8955

OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ, KARLOVAC

STJEPANA RADIĆA 31

47000 KARLOVAC

03592707

05816682903

65

8971

GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC

AUGUSTA CESARCA 3

47000 KARLOVAC

03402975

31747259377

66

8980

OŠ BRAĆA SELJAN, KARLOVAC

VLADIMIRA NAZORA 1

47000 KARLOVAC

03770974

35516086895

67

27644

DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

TKALČEVA 2

47000 KARLOVAC

03123448

67142183779

68

46884

DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE

TURANJ 20

47000 KARLOVAC

02808013

86302366180

69

8963

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI

BANIJA 24

47000 KARLOVAC

03123472

82252820597

70

27433

GRAD OGULIN

BERNARDINA FRANKOPANA 11

47300 OGULIN

02597616

58264108511

71

27441

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

BERNARDINA FRANKOPANA 18

47300 OGULIN

01477293

07951789223

72

27677

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA OGULIN

TRG HRVATSKIH RODOLJUBA 2

47300 OGULIN

01507494

32709842687

73

27685

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

IVANA GORANA KOVAČIĆA 2

47300 OGULIN

00229016

65118187420

74

27450

DJEČJI VRTIĆ BISTRAC

PETRA PRERADOVIĆA 23

47300 OGULIN

03200779

62663517127

75

27468

GRAD OZALJ

KURILOVAC 1

47280 OZALJ

02710498

45123683624

76

27476

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KATARINA ZRINSKA – OZALJ

ULICA ZRINSKIH I FRANKOPANA 2

47280 OZALJ

03114902

99297618285

77

27484

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZVONČIĆ

TRG BRAĆE RADIĆ 4

47280 OZALJ

01421808

36389970954

78

42686

ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ

ZRINSKIH I FRANKOPANA 2

47280 OZALJ

02240220

74311601357

79

42694

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA

ZRINSKIH I FRANKOPANA 2

47280 OZALJ

02240203

61107046938

80

27548

GRAD SLUNJ

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 12

47240 SLUNJ

02714159

33366502542

81

27564

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

TRG BRAĆE RADIĆA 9

47240 SLUNJ

03311309

97964108110

82

42627

KNJIŽNICA I ČITAONICA SLUNJ

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 9

47240 SLUNJ

02186560

26721867364

83

27556

DJEČJI VRTIĆ

KRALJA ZVONIMIRA 9

47240 SLUNJ

03311333

70886753441

84

27302

OPĆINA BARILOVIĆ

BARILOVIĆ BB

47252 BARILOVIĆ

02565609

20647441417

85

27319

OPĆINA BOSILJEVO

BOSILJEVO 14

47251 BOSILJEVO

02554607

08374469913

86

27716

OPĆINA CETINGRAD

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 2

47222 CETINGRAD

02689065

41363755317

87

27327

OPĆINA DRAGANIĆ

DRAGANIĆI 10

47201 DRAGANIĆ

02575434

45803800853

88

27360

OPĆINA GENERALSKI STOL

GENERALSKI STOL 32

47262 GENERALSKI STOL

02603527

58079751001

89

27378

OPĆINA JOSIPDOL

OGULINSKA ULICA 12

47303 JOSIPDOL

02619288

65506283455

90

27386

DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL

KARLOVAČKA 17 B

47303 JOSIPDOL

01157248

57962817970

91

27394

OPĆINA KAMANJE

KAMANJE BB

47282 KAMANJE

02549301

01582703044

92

27409

OPĆINA KRNJAK

KRNJAK 5

47242 KRNJAK

02598965

71767746351

93

27417

OPĆINA LASINJA

LASINJSKA CESTA 19

47206 LASINJA

02540916

59068748409

94

27425

OPĆINA NETRETIĆ

NETRETIĆ 3A

47271 NETRETIĆ

02575949

80214224162

95

27492

OPĆINA PLAŠKI

143. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 5

47304 PLAŠKI

02771608

74736628477

96

27505

KNJIŽNICA I ČITAONICA

SABORČANSKA BB

47304 PLAŠKI

01676270

21131782508

97

27513

OPĆINA RAKOVICA

RAKOVICA 6

47245 RAKOVICA

02616327

32809923710

98

27521

OPĆINA RIBNIK

RIBNIK 4A

47272 RIBNIK

02562278

76454200013

99

27530

OPĆINA SABORSKO

SENJ 44

47306 SABORSKO

02664119

97869213325

100

27572

OPĆINA TOUNJ

LINIJE 3 B

47264 TOUNJ

02616661

55680038973

101

27708

OPĆINA VOJNIĆ

TRG STJEPANA RADIĆA 1

47220 VOJNIĆ

02604892

32028576296

102

27589

KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ

ANDRIJE HEBRANGA 2

47220 VOJNIĆ

01366408

82323938664

103

44102

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ

STARČEVIĆEV TRG 4

47220 VOJNIĆ

02417642

88272996636

104

27597

OPĆINA ŽAKANJE

ŽAKANJE 58

47276 ŽAKANJE

02542293

22280655264

R. BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

8

1

32043

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

FRANJEVAČKI TRG 7

42000 VARAŽDIN

02628210

15877210917

2

32328

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

IVANA MEŠTROVIĆA BB

42000 VARAŽDIN

03376982

59638828302

3

32344

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE VARAŽDINSKE

MEŠTROVIĆEVA BB

42000 VARAŽDIN

00740985

20184981156

4

46229

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

MALI PLAC 1/A

42000 VARAŽDIN

02660288

22949553687

5

32377

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

KOLODVORSKA 20

42000 VARAŽDIN

01740016

04489447850

6

32385

SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI NOVI MAROF

VARAŽDINSKA 2

42220 NOVI MAROF

03325326

60942270647

7

32393

BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC KLENOVNIK

KLENOVNIK 1

42244 KLENOVNIK

03015564

36627766446

8

40746

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

TRG SLOBODE 1

42223 VARAŽDINSKE TOPLICE

03325334

68425903637

9

41136

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

KRATKA 1/IV

42000 VARAŽDIN

01511718

41913392636

10

13797

OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC

ULICA AKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA

42240 IVANEC

03125408

16575689564

11

13801

OŠ ANTE STARČEVIĆA, LEPOGLAVA

HRVATSKIH PAVLINA 42

42250 LEPOGLAVA

03136914

54431385743

12

13810

OŠ FRANJE SERTA, BEDNJA

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

03125475

71132268218

13

13828

OŠ IZIDORA POLJAKA, LEPOGLAVA

DONJA VIŠNJICA 1

42250 LEPOGLAVA

03136922

03537386938

14

13836

OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA

DONJA VOĆA 19D

42245 DONJA VOĆA

03125416

67081106157

15

13844

OŠ GUSTAV KRKLEC, MARUŠEVEC

ČALINEC 78

42243 MARUŠEVEC

03125467

75963401960

16

13869

OŠ IVANA RANGERA, LEPOGLAVA

KAMENICA BB

42250 LEPOGLAVA

00252514

37757206587

17

13877

OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVIK

KLENOVIK 21

42244 KLENOVNIK

00294071

43378656254

18

13885

OŠ LUDBREG

KAČIĆEVA 17

42230 LUDBREG

03072266

82884083985

19

13893

OŠ MARTIJANEC

ŠKOLSKA 3, MARTIJANEC

42232 DONJI MARTIJANEC

03073025

88619742736

20

13908

OŠ VELIKI BUKOVEC

DRAVSKA 42

42231 VELIKI BUKOVEC

03072258

33624881058

21

13916

OŠ SVETI ĐURĐ

CVJETNA 4

42233 SVETI ĐURĐ

00387231

14916088468

22

13924

OŠ NOVI MAROF

ZAGORSKA 23

42220 NOVI MAROF

03325237

22230823677

23

13932

OŠ PODRUTE

DONJE MAKOIŠĆE 115

42220 NOVI MAROF

03325148

88037050779

24

13949

OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE

MARTINA PUŠTEKA 1

42223 VARAŽDINSKE TOPLICE

03325156

93828059048

25

13957

OŠ SVIBOVEC

BRAĆE RADIĆA 4, SVIBOVEC

42223 VARAŽDINSKE TOPLICE

03325229

44003727720

26

13965

OŠ BREZNIČKI HUM

BREZNIČKI HUM 14

42225 BREZNIČKI HUM

03325202

31867995107

27

13973

OŠ VISOKO

VISOKO 20

42224 VISOKO

03325199

36884862347

28

13981

OŠ LJUBEŠĆICA

ZAGREBAČKA 22

42222 LJUBEŠČICA

03325172

05243609231

29

13990

OŠ BISAG

BISAG 24/1

42226 BREZNICA

03325164

32485068699

30

14007

OŠ VLADIMIR NAZOR, SVETI ILIJA

ŠKOLSKA 7

42214 SVETI ILIJA

03005925

71629247016

31

14015

OŠ CESTICA

DRAVSKA 2

42208 CESTICA

03404145

74662493956

32

14023

OŠ BELETINEC

STJEPANA RADIĆA 4

42214 SVETI ILIJA

03005844

60698725264

33

14031

OŠ PETAR ZRINSKI, JALŽABET

VARAŽDINSKA 19

42203 JALŽABET

03005836

05649816050

34

14040

OŠ KNEGINEC GORNJI

TOPLIČKA BB, TURČIN

42204 GORNJI KNEGINEC

03005976

04565072303

35

14066

OŠ PETRIJANEC

VLADIMIRA NAZORA 42

42206 PETRIJANEC

03005895

51083143392

36

14074

OŠ SRAČINEC

VARAŽDINSKA 98

42208 SRAČINEC

03006000

18914448080

37

14082

OŠ ŠEMOVEC

PLITVIČKA 2, ŠEMOVEC

42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI

03005933

48253697494

38

14099

OŠ TRNOVEC

BARTOLOVEČKA 55

42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI

03409155

67315800148

39

14103

OŠ METEL OŽEGOVIĆ, IVANEC

RADOVAN, VARAŽDINSKA 14

42242 IVANEC

03125424

95837279138

40

14111

OŠ VIDOVEC

ŠKOLSKA 4

42205 VIDOVEC

03005992

82627473367

41

14120

OŠ VINICA

VINIČKA 10, MARČAN

42207 VINICA

03005909

96025995770

42

16301

OŠ TUŽNO

VARAŽDINSKA 16, TUŽNO

42240 VIDOVEC

03005828

38968356883

43

14200

GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN

KAPUCINSKI TRG 8

42000 VARAŽDIN

03006077

53107915745

44

13852

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA LADISLAVA ŠABANA, IVANEC

VLADIMIRA NAZORA 1

42240 IVANEC

03125491

98597903976

45

15544

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA PADOVCA, NOVI MAROF

ANTUNA MIHANOVIĆA 1

42220 NOVI MAROF

03325253

92024964118

46

19214

DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 6A

42000 VARAŽDIN

03956636

27344762042

47

19222

ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 5

42000 VARAŽDIN

03961281

64081807431

48

19239

GIMNAZIJA VARAŽDIN

PETRA PRERADOVIĆA 14

42000 VARAŽDIN

03006069

41524139511

49

19247

MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN

VINKA MEĐERALA 11

42000 VARAŽDIN

03984516

68558018536

50

19255

GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

BOŽENE PLAZZERIANO 4

42000 VARAŽDIN

03950549

78424884380

51

19263

STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 3/A

42000 VARAŽDIN

03952444

59195457844

52

19271

SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA

VINIČKA 53, MARČAN

42207 MARČAN

03956644

07662038503

53

19298

SREDNJA ŠKOLA IVANEC

EUGENA KUMIČIĆA 7

42240 IVANEC

03952410

42359743872

54

19302

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

BOŽENA PLAZZERIANO 4

42000 VARAŽDIN

03950557

58748387962

55

19319

GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 3

42000 VARAŽDIN

03952452

12547919272

56

19757

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

HALLEROVA ALEJA 2

42000 VARAŽDIN

03952479

75856042936

57

7874

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

ZAVOJNA 6

42000 VARAŽDIN

03375471

41732682041

58

31681

GRAD IVANEC

TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9B

42240 IVANEC

02691167

84121580205

59

31704

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUSTAV KRKLEC

AKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA 3

42240 IVANEC

01476971

63823507140

60

31690

DJEČJI VRTIĆ IVANČICE

AKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA 19

42240 IVANEC

03125513

37103102119

61

31544

GRAD LEPOGLAVA

ANTUNA MIHANOVIĆA 12

42250 LEPOGLAVA

02691418

79368224789

62

31569

GRADSKA KNJIŽNICA LEPOGLAVA

HRVATSKIH PAVLINA 42

42250 LEPOGLAVA

01479130

25859591042

63

31577

DJEČJI VRTIĆ LEPOGLAVA

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA BB

42250 LEPOGLAVA

01165658

54264947514

64

31585

GRAD LUDBREG

TRG SVETOG TROJSTVA 14

42230 LUDBREG

02651858

84947290034

65

43142

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DRAGUTIN NOVAK

TRG SVETOG TROJSTVA 19

42230 LUDBREG

03073033

72149749030

66

31608

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MLADEN KERSTNER

TRG SVETOG TROJSTVA 19

42230 LUDBREG

01790340

52291394442

67

31593

DJEČJI VRTIĆ RADOST

AUGUSTA ŠENOE 4

42230 LUDBREG

03251977

63026242663

68

31464

GRAD NOVI MAROF

TRG HRVATSKE DRŽAVNOSTI 1

42220 NOVI MAROF

02657007

71070402969

69

31489

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVI MAROF

KRALJA TOMISLAVA 16

42220 NOVI MAROF

01516396

10507400781

70

31472

DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROF

OTONA IVEKOVIĆA 12

42220 NOVI MAROF

03325369

91998322824

71

31350

GRAD VARAŽDIN

TRG KRALJA TOMISLAVA 1

42000 VARAŽDIN

02655977

13269011531

72

31405

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

TRENKOVA 44

42000 VARAŽDIN

01484931

31995833807

73

31376

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

STROSSMAYEROVO ŠETELIŠTE 7

42000 VARAŽDIN

03006131

79080044388

74

42678

JAVNA USTANOVA GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN

AUGUSTA CESARCA 16A

42000 VARAŽDIN

01849719

35525556179

75

31384

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

AUGUSTA CESARCA 1

42000 VARAŽDIN

03006263

13148215901

76

31392

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA METAL OŽEGOVIĆ

TRG SLOBODE 8A

42000 VARAŽDIN

03006158

45785139643

77

14195

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN

GRABERJE 33

42000 VARAŽDIN

03006018

72349131925

78

14138

I. OŠ VARAŽDIN

KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 10

42000 VARAŽDIN

03005887

20577781388

79

14146

II. OŠ VARAŽDIN

AUGUSTA CESARCA 10

42000 VARAŽDIN

03005879

85152631122

80

14154

III. OŠ VARAŽDIN

TRG IVANA PERKOVCA 35

42000 VARAŽDIN

03005852

34451501756

81

14162

IV. OŠ VARAŽDIN

ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA 36

42000 VARAŽDIN

03005950

68707284812

82

14179

V. OŠ VARAŽDIN

FRANA KURELCA 11/1

42000 VARAŽDIN

03005968

92948647703

83

14187

VI. OŠ VARAŽDIN

DIMITRIJE DEMETRA 13

42000 VARAŽDIN

03005941

43961150866

84

14058

VII. OŠ VARAŽDIN

VARAŽDINSKA 131, DONJI KUĆAN

42000 VARAŽDIN

03005984

90052965740

85

8141

DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN

DRAVSKA 1

42000 VARAŽDIN

03006433

49529939970

86

31325

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

MARŠALA TITA 4

42223 VARAŽDINSKE TOPLICE

02653273

54177232254

87

31341

ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE

TRG SLOBODE 16

42223 VARAŽDINSKE TOPLICE

03325245

24760942879

88

31333

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

BRAĆE RADIĆA 14

42223 VARAŽDINSKE TOPLICE

01113682

45280497794

89

31796

OPĆINA BEDNJA

TRG SVETE MARIJE 26

42253 BEDNJA

02691825

48874522780

90

31788

OPĆINA BERETINEC

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1

42201 BERETINEC

02653362

43667904961

91

31770

OPĆINA BREZNICA

BISAG 23 BISAG

42226 BREZNICA

02658895

59573646857

92

31761

OPĆINA BREZNIČKI HUM

BREZNIČKI HUM 4

42225 BREZNIČKI HUM

02657384

35774913576

93

31753

OPĆINA CESTICA

DRAVSKA 1 A

42208 CESTICA

02541858

92031563169

94

31737

OPĆINA DONJA VOĆA

DONJA VOĆA 26 C

42245 DONJA VOĆA

02684250

07707519145

95

31729

OPĆINA DONJI MARTIJANEC

VARAŽDINSKA 64, MARTIJANEC

42232 DONJI MARTIJANEC

02654466

67582103920

96

31657

OPĆINA GORNJI KNEGINEC

KOLODVORSKA 1C

42204 GORNJI KNEGINEC

02652935

60823665184

97

31665

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

ŠKOLSKA 1

42204 GORNJI KNEGINEC

01314564

76645701354

98

31632

OPĆINA JALŽABET

TRG BRAĆE RADIĆ BB

42203 JALŽABET

02669056

59790184195

99

43845

DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ

POTOK 16

43203 JALŽABET

02412675

73339902226

100

31616

OPĆINA KLENOVNIK

KLENOVNIK 8

42244 KLENOVNIK

02692481

80034270503

101

31624

DJEČJI VRTIĆ LATICA KLENOVNIK

KLENOVNIK 32

42244 KLENOVNIK

01191977

01051543765

102

31536

OPĆINA LJUBEŠĆICA

ZAGREBAČKA 22B

42222 LJUBEŠĆICA

02653885

42311210067

103

31510

OPĆINA MALI BUKOVEC

PAVLEKA MIŠKINE 14

42231 MALI BUKOVEC

02655993

26328529354

104

31497

OPĆINA MARUŠEVEC

ČALINEC 52

42243 MARUŠEVEC

02575299

26670454549

105

31456

OPĆINA PETRIJANEC

TRG SVETOG PETRA 1

42206 PETRIJANEC

02653168

59042118698

106

31448

OPĆINA SRAČINEC

VARAŽDINSKA 188

42209 SRAČINEC

02685698

01126367431

107

31430

OPĆINA SVETI ĐURĐ

BRAĆE RADIĆA 1

42233 SVETI ĐURĐ

02657368

43894275599

108

31421

OPĆINA SVETI ILIJA

TRG JOSIPA GODRIJANA 2

42214 SVETI ILIJA

02653834

10443118219

109

31413

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

BARTOLOVEČKA 76

42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI

02697599

06955881275

110

31317

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

DRAVSKA 7

42231 VELIKI BUKOVEC

02676583

09571757651

111

31294

OPĆINA VIDOVEC

TRG SVETOG VIDA 9

42205 VIDOVEC

02653397

73261610446

112

31309

DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA VIDOVEC

TRG SVETOG VIDA 9

42205 VIDOVEC

01476220

24880230716

113

31286

OPĆINA VINICA

VINIČKA 5, MARČAN

42207 VINICA

02665905

19913793314

114

31278

OPĆINA VISOKO

VISOKO 20

42224 VISOKO

02650894

91710475046

R. BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

8

1

27669

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

NEMČIĆEVA 5

48000 KOPRIVNICA

02768275

06872053793

2

27773

OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA

ŽELJKA SELINGERA BB

48000 KOPRIVNICA

00659916

44899993850

3

43343

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 15

48000 KOPRIVNICA

02318431

59262693789

4

27781

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

FLORIJANSKI TRG 4

48000 KOPRIVNICA

00659894

12878651060

5

27765

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 10

48000 KOPRIVNICA

01787748

30627510319

6

41329

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

A. NEMČIĆA 5

48000 KOPRIVNICA

01338293

49151421757

7

8369

OŠ GRGURA KARLOVČANA, ĐURĐEVAC

BASARIČEKOVA 5D

48350 ĐURĐEVAC

01439448

01375465233

8

8385

OŠ KLOŠTAR PODRAVSKI

1. SVIBNJA 50

48362 KLOŠTAR PODRAVSKI

03066371

45940994122

9

8393

OŠ PROF.FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA, VIRJE

IVANA GUNDULIĆA 5A

48326 VIRJE

03066304

66543698772

10

8408

OŠ MOLVE

TRG KRALJA TOMISLAVA 10

48327 MOLVE

03066282

50143783639

11

8416

OŠ FERDINANDOVAC

DRAVSKA 66

48356 FERDINANDOVAC

03066363

48279167485

12

8529

OŠ FRAN KONCELAK, DRNJE

PEMIJA 72

48322 DRNJE

01430947

86432303999

13

8537

OŠ PROF. BLAŽ MAĐER, NOVIGRAD PODRAVSKI

GAJEVA 13A

48325 NOVIGRAD PODRAVSKI

03009564

88430503841

14

8545

OŠ LEGRAD

TRG SVETOG TROJSTVA 35

48317 LEGRAD

01663364

53751849783

15

8553

OŠ ANDRIJE PALMOVIĆA, RASINJA

ŠKOLSKA ULICA 15

48312 RASINJA

03033473

88100672773

16

8561

OŠ SOKOLOVAC

TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 10

48306 SOKOLOVAC

03009599

89915449123

17

8596

OŠ SIDONIJE RUBIDO ERDODY, GORNJA RIJEKA

JABLANOVA 1

48268 GORNJA RIJEKA

03003272

63188192183

18

8607

OŠ SVETI PETAR OREHOVEC

SVETI PETAR OREHOVEC 90

48267 SVETI PETAR OREHOVEC

01440888

16457349341

19

8615

OŠ GRIGOR VITEZ, SVETI IVAN ŽABNO

TRG KARLA LUKAŠA 7

48214 SVETI IVAN ŽABNO

03003264

85565258026

20

22937

OŠ KOPRIVNIČKI BREGI

TRG SVETOG ROKA 2

48324 KOPRIVNIČKI BREGI

01437232

28554944176

21

22945

OŠ GOLA

TRG KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 4A

48331 GOLA

01430939

05406765074

22

22953

OŠ IVAN LACKOVIĆ CROATA, KALINOVAC

DRAVSKA 6

48361 KALINOVAC

01434853

69520798829

23

22961

OŠ KALNIK

TRG STJEPANA RADIĆA 9

48269 KALNIK

01440896

95840951182

24

23712

OŠ MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA, ĐELEKOVEC

MIRKA VIRIUSA 28

48316 ĐELEKOVEC

01661256

63203521362

25

18897

GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ, KOPRIVNICA

TRG SLOBODE 7

48000 KOPRIVNICA

00901512

82132597106

26

18901

GIMNAZIJA IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA, KRIŽEVCI

MILISLAVA DEMERCA 8

48260 KRIŽEVCI

00328421

17758077896

27

18985

SREDNJA ŠKOLA IVAN SELJANEC, KRIŽEVCI

MILISLAVA DEMERCA 8

48260 KRIŽEVCI

00328413

53330039491

28

19716

UČENIČKI DOM KRIŽEVCI

RATARNA 10

48260 KRIŽEVCI

03003566

53976814339

29

19829

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

MILISLAVA DEMERCA 1

48260 KRIŽEVCI

00677264

58166527230

30

19837

STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC

DR. IVANA KRANJČEVA 5

48350 ĐURĐEVAC

00442542

65091212700

31

19845

GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA, ĐURĐEVAC

DR. IVANA KRANJČEVA 5

48350 ĐURĐEVAC

00442569

21120261369

32

19861

OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA

TRG SLOBODE 7

48000 KOPRIVNICA

00901547

83715150033

33

19870

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA

TRG SLOBODE 7

48000 KOPRIVNICA

00901539

17666654315

34

8060

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA

TRG EUGEN KUMIČIĆA 17

48000 KOPRIVNICA

03668002

80404558359

35

27812

GRAD ĐURĐEVAC

STJEPANA RADIĆA 1

48350 ĐURĐEVAC

02574900

98691330244

36

27829

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

STJEPANA RADIĆA 189B

48350 ĐURĐEVAC

01480103

30297232842

37

27837

CENTAR ZA KULTURU ĐURĐEVAC

STAROGRADSKA 21

48350 ĐURĐEVAC

03975380

40448499337

38

27853

GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC

TRG SV. JURJA 1

48350 ĐURĐEVAC

01546350

24205264983

39

27845

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

TINA UJEVIĆA 1

48350 ĐURĐEVAC

03721230

19117732635

40

27940

GRAD KOPRIVNICA

ZRINSKI TRG 1

48000 KOPRIVNICA

02561654

62112914641

41

27999

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE

ORUŽANSKA 1

48000 KOPRIVNICA

01480898

16767340001

42

27958

MUZEJ GRADA KOPRIVNICE

TRG LEANDERA BROZOVIĆA 1

48000 KOPRIVNICA

03009670

26066765805

43

27966

KNJIŽNICA I ČITAONICA FRAN GALOVIĆ

ZRINSKI TRG 6

48000 KOPRIVNICA

03190129

82278819336

44

27974

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

STAROGRADSKA 1

48000 KOPRIVNICA

03009688

86739035476

45

8490

OŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI, KOPRIVNICA

ŠKOLSKA 5

48000 KOPRIVNICA

01784722

34572748706

46

8504

OŠ BRAĆA RADIĆ, KOPRIVNICA

MIKLINOVEC 6A

48000 KOPRIVNICA

03009556

13567291238

47

8512

OŠ ĐURO ESTER, KOPRIVNICA

TRG SLOBODE 5

48000 KOPRIVNICA

02017148

41521296406

48

38680

GLAZBENA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ, KOPRIVNICA

SVILARSKA 12

48000 KOPRIVNICA

02017156

26560458803

49

23938

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE

HERCEGOVAČKA BB

48000 KOPRIVNICA

01786067

79151495340

50

27982

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

TRG PODRAVSKIH HEROJA 7

48000 KOPRIVNICA

03009963

14751195303

51

28071

GRAD KRIŽEVCI

IVANA ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOG 12

48260 KRIŽEVCI

02569663

15021265554

52

28022

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA

FRANJE RAČKOGA 18

48260 KRIŽEVCI

01480880

36825320511

53

28039

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRIŽEVCI

MATOŠEVA 4

48260 KRIŽEVCI

03003426

69478236897

54

28047

GRADSKI MUZEJ KRIŽEVCI

TOME SERMAGEA 2

48260 KRIŽEVCI

01483773

51151853538

55

28063

GRADSKA KNJIŽNICA FRANJO MARKOVIĆ

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4

48260 KRIŽEVCI

01460064

17675024924

56

38671

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU KRIŽEVCI

MATIJE GUPCA 36

48260 KRIŽEVCI

01985957

88119837903

57

8588

OŠ VLADIMIR NAZOR, KRIŽEVCI

BANA JOSIPA JELAČIĆA 23

48260 KRIŽEVCI

01985949

75892188943

58

8570

OŠ LJUDEVITA MODECA, KRIŽEVCI

FRANJE RAČKOGA 3

48260 KRIŽEVCI

03003248

43877484639

59

8623

GLAZBENA ŠKOLA ALBERTA ŠTRIGE, KRIŽEVCI

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4

48260 KRIŽEVCI

03003345

00447860778

60

28055

DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI

MATIJE GUPCA 52

48260 KRIŽEVCI

03909735

08802472037

61

27790

OPĆINA DRNJE

TRG KRALJA TOMISLAVA 29

48322 DRNJE

02697572

02036418261

62

28292

DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ DRNJE

TRG KRALJA TOMISLAVA 26

48322 DRNJE

01143611

56651951595

63

27804

OPĆINA ĐELEKOVEC

MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 1

48316 ĐELEKOVEC

02691981

38156523151

64

27861

OPĆINA FERDINANDOVAC

TRG SLOBODE 28

48356 FERDINANDOVAC

02546566

49223263989

65

27870

DJEČJI VRTIĆ KOŠUTICA

TRG SLOBODE 36

48356 FERDINANDOVAC

01389076

28941321846

66

27888

OPĆINA GOLA

MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 1

48331 GOLA

02701324

13082265751

67

27896

OPĆINA GORNJA RIJEKA

TRG SIDONIJE ERDODY 3

48268 GORNJA RIJEKA

02599007

38669993312

68

43280

OPĆINSKA KNJIŽNICA SIDONIJE RUBIDO ERDODY

TRG SIDONIJE RUBIDO ERDODY 3

48268 GORNJA RIJEKA

02293803

83521045908

69

27907

OPĆINA HLEBINE

TRG IVANA GENERALIĆA 1

48323 HLEBINE

02697645

07440607982

70

27915

OPĆINA KALINOVAC

DRAVSKA 4

48361 KALINOVAC

02782081

77676397565

71

27923

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

DRAVSKA 8

48361 KALINOVAC

01415271

48194684232

72

27931

OPĆINA KALNIK

TRG STJEPANA RADIĆA 5

48269 KALNIK

02580411

82550572500

73

28143

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

KRALJA TOMISLAVA 2

48362 KLOŠTAR P.

02554658

89238941129

74

28006

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI

TRG KRALJA TOMISLAVA BB

48324 KOPRIVNIČKI BREGI

02697629

32333277929

75

28014

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC

MATIJE GUPCA 12

48314 KOPRIVNIČKI IVANEC

02705249

06545869317

76

28080

OPĆINA LEGRAD

TRG SVETOG TROJSTVA 52A

48317 LEGRAD

02543265

95039920703

77

46382

DJEČJI VRTIĆ DABRIĆ

TRG SVETOG TROJSTVA 45

48317 LEGRAD

02700921

83739430367

78

28098

OPĆINA MOLVE

TRG KRALJA TOMISLAVA 32

48327 MOLVE

02665808

61513207364

79

28102

DJEČJI VRTIĆ PČELICA

TRG KRALJA TOMISLAVA BB

48327 MOLVE

00987085

67019915610

80

28119

OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI

BLAŽA MAĐERA 4/1

48325 NOVIGRAD PODRAVSKI

02721945

73712345649

81

28127

DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA

GAJEVA BB

48325 NOVIGRAD PODRAVSKI

01454820

68209572207

82

28135

OPĆINA NOVO VIRJE

TRG VLADIMIRA JAGARINCA 5

48355 NOVO VIRJE

02548534

47998653199

83

28151

OPĆINA PETERANEC

MATIJE GUPCA 13

48321 PETERANEC

02698790

86225237319

84

28160

OPĆINA PODRAVSKE SESVETE

IVANA MAŽURANIĆA 1

48363 P.SESVETE

02551896

67426167479

85

28178

OPĆINA RASINJA

TRG SVETOG FLORIJANA 2

48312 RASINJA

02539608

79950489166

86

28186

OPĆINA SOKOLOVAC

TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 8

48306 SOKOLOVAC

02745658

05607600712

87

28284

OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO

TRG KARLA LUKAŠA 11

48214 SVETI IVAN ŽABNO

02574608

85606488440

88

28194

OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC

SVETI PETAR OREHOVEC 12

48267 SV. PETAR OREHOVEC

02574942

71214704973

89

28209

OPĆINA VIRJE

ĐURE SUDETE 10

48326 VIRJE

02671204

80841894315

90

28276

DJEČJI VRTIĆ ZRNO

TRG STJEPANA RADIĆA 1

48326 VIRJE

01157752

62622827322

91

43319

NARODNA KNJIŽNICA VIRJE

TRG STJEPANA RADIĆA 1

48326 VIRJE

02206340

46005597438

R. BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

8

1

28233

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

DR. ANTE STARČEVIĆA 8

43000 BJELOVAR

02777665

12928625880

2

44022

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

ULICA DR. ANTE STARČEVIĆA 8

43000 BJELOVAR

02404001

53990929188

3

44098

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

TRG ČAZMANSKOG KAPTOLA BB

43240 ČAZMA

02463300

48429209642

4

46671

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

JOSIPA JELAČIĆA 13C

43000 BJELOVAR

02708981

09014802211

5

33933

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

MIHANOVIĆEVA 8

43000 BJELOVAR

00647039

34506547848

6

33950

DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

MIHANOVIĆEVA 8

43000 BJELOVAR

01772333

01773191483

7

34008

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

MATICE HRVATSKE 15

43000 BJELOVAR

00647055

57284631035

8

40720

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU DARUVARSKE TOPLICE

JULIJEV PARK 1

43500 DARUVAR

03183106

01054174667

9

8205

OŠ MIRKA PEREŠA, KAPELA

1.SVIBNJA 2

43203 KAPELA

03316637

68779758323

10

8213

OŠ NOVA RAČA

TRG STJEPANA RADIĆA 54

43272 NOVA RAČA

03316564

07922840207

11

8221

OŠ ROVIŠĆE

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 4

43212 ROVIŠĆE

03316661

45751785880

12

8230

OŠ VELIKA PISANICA

HRVATSKIH MUČENICI 3

43271 V. PISANICA

03316653

35362315282

13

8248

OŠ VELIKO TROJSTVO

BRAĆE RADIĆ 49

43226 VELIKO TROJSTVO

03308391

01290694683

14

8272

OŠ IVANSKA

PETRA PRERADOVIĆA 2

43231 IVANSKA

03031128

80759855371

15

8289

OŠ ŠTEFANJE

ŠTEFANJE 72

43246 ŠTEFANJE

03031144

34580014655

16

8297

OŠ ČAZMA

ALOJZA VULINCA 22

43240 ČAZMA

03031110

75355446505

17

8301

OŠ VLADIMIRA NAZORA, DARUVAR

GAJEVA 24

43500 DARUVAR

03099547

81283799686

18

8310

ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKOG, DARUVAR

TOMAŠA G. MASARYKA 5

43500 DARUVAR

03099539

49733748288

19

8328

ČEŠKA OŠ JOSIP RUŽIČKA, KONČANICA-ČEŠKA ZAKLADNI ŠKOLA JOSEGA RUŽIČKY, KONČENICE

KONČANICA 258

43505 KONČANICA

03099571

52653416678

20

8336

OŠ ĐULOVAC

ĐURINA ULICA 27

43532 ĐULOVAC

03099580

45187106525

21

8344

OŠ DEŽANOVAC

DEŽANOVAC

43506 DEŽANOVAC

03099555

69451048947

22

8352

OŠ SIRAČ

VLADIMIRA NAZORA 10

43541 SIRAČ

03099563

15040576588

23

8424

OŠ GAREŠNICA

KOLODVORSKA 4

43280 GAREŠNICA

03035590

12607349696

24

8432

OŠ SLAVKA KOLARA, HERCEGOVAC

BRAĆE PETR 2

43284 HERCEGOVAC

03035603

31497179455

25

8449

OŠ TRNOVITICA

VELIKA TRNOVITICA 96

43285 V.TRNOVITICA

03035611

57681209500

26

8457

OŠ TRNOVITIČKI POPOVAC

TRNOVITIČKI POPOVAC 80

43233 GAREŠNICA

03035620

18432995340

27

8465

OŠ BEREK

BEREK 73

43232 BEREK

03035581

91391075446

28

8473

OŠ IVANA NEPOMUKA, GRUBIŠNO POLJE

HRVATSKIH BRANITELJA 20

43290 GRUB. POLJE

03082148

93951642889

29

8481

OŠ MATE LOVRAKA, VELIKI GRĐEVAC

TRG MATE LOVRAKA 11

43270 VEL. GRĐEVAC

03082130

45392174822

30

15593

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG, DARUVAR

TRG PRESVETOG TROJSTVA 8

43500 DARUVAR

01732501

90475862088

31

8264

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG, BJELOVAR

VATROSLAVA LISINSKOG 1

43000 BJELOVAR

03414183

28007399783

32

18856

SREDNJA ŠKOLA ČAZMA

LIVADARSKA 30

43240 ČAZMA

03031152

42333744441

33

18864

TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR

GUNDULIĆEVA 14

43500 DARUVAR

00133817

64104704225

34

18872

SREDNJA ŠKOLA AUGUST ŠENOA

KOLODVORSKA 6

43280 GAREŠNICA

03035638

42705283746

35

18889

SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, GRUBIŠNO POLJE

BARTOLA KAŠIĆA 1

43290 GRUBIŠNO POLJE

03082156

35152442882

36

18969

GIMNAZIJA DARUVAR

GUNDULIĆEVA 14

43500 DARUVAR

00133825

40615753325

37

18977

EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA, DARUVAR

GUNDULIĆEVA 14

43500 DARUVAR

00133809

76999123208

38

18993

GIMNAZIJA BJELOVAR

MATICE HRVATSKE 17

43000 BJELOVAR

00383953

26992578465

39

19003

MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR

POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 8

43000 BJELOVAR

00383988

00916951686

40

19011

EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 9

43000 BJELOVAR

00383961

28752247653

41

19020

TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

DR. ANTE STARČEVIĆA 24

43000 BJELOVAR

00383996

07643478175

42

19038

OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

DR. ANTE STARČEVIĆA 24

43000 BJELOVAR

00384011

49440198469

43

19046

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR

POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 10

43000 BJELOVAR

00383970

39027871727

44

19054

KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR

POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 9

43000 BJELOVAR

00384003

65398086491

45

19732

DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA BJELOVAR

VLADIMIRA NAZORA 2

43000 BJELOVAR

00384020

91176688972

46

7552

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BJELOVAR

VLAHE PALJETKA 1

43000 BJELOVAR

03438511

85517262565

47

34049

GRAD BJELOVAR

TRG EUGENA KVATERNIKA 2

43000 BJELOVAR

02562154

18970641692

48

34188

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BJELOVARA

OTONA KUČERE 1

43000 BJELOVAR

01499238

79991880130

49

34145

GRADSKI MUZEJ

TRG EUGENA KVATERNIKA 1

43000 BJELOVAR

03308863

68449780251

50

34161

NARODNA KNJIŽNICA PETAR PRERADOVIĆ

TRG EUGENA KVATERNIKA 11

43000 BJELOVAR

03316726

47706780642

51

9634

I. OŠ BJELOVAR

ŽELJKA SABOLA 14

43000 BJELOVAR

03316602

20465040737

52

8176

II. OŠ BJELOVAR

IVANA VITEZA TRNSKOG 19

43000 BJELOVAR

03316556

68503362068

53

8184

III. OŠ BJELOVAR

TOME BAKAČA 11D

43000 BJELOVAR

03308405

58696091002

54

8192

IV. OŠ BJELOVAR

POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 1

43000 BJELOVAR

03316645

78982433597

55

8256

V. OŠ BJELOVAR

ŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIĆA 1

43000 BJELOVAR

03308413

83946659706

56

34112

DJEČJI VRTIĆ

MATOŠEV TRG BB

43000 BJELOVAR

03308472

44266675601

57

34231

GRAD ČAZMA

TRG ČAZMANSKOG KAPTOLA 13

43240 ČAZMA

00559989

93076231713

58

42170

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ALOJZA VULINCA 1

43240 ČAZMA

01843524

38718996735

59

42161

CENTAR ZA KULTURU ČAZMA

TRG ČAZMANSKOG KAPTOLA 13

43240 ČAZMA

00136328

77577225503

60

42274

GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARA

ALOJZA VULINCA 3

43240 ČAZMA

02153700

09555862985

61

34274

DJEČJI VRTIĆ PČELICA

BRAĆE RADIĆA BB

43240 ČAZMA

01351486

01499180314

62

34506

GRAD DARUVAR

TRG KRALJA TOMISLAVA 14

43500 DARUVAR

02555280

35688993528

63

34619

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GAJEVA BB

43500 DARUVAR

03099695

51858375300

64

34635

PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

STJEPANA RADIĆA 5

43500 DARUVAR

01448056

32758520727

65

34563

DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR

JOSIPA JELAČIĆA 24

43500 DARUVAR

01500848

98829863707

66

34598

ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENECA

TRG KRALJA TOMISLAVA 7A

43500 DARUVAR

00225703

09901662337

67

34678

GRAD GAREŠNICA

VLADIMIRA NAZORA 22

43280 GAREŠNICA

02555000

58382750026

68

34709

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

MATIJE GUPCA 136

43280 GAREŠNICA

01502174

60627949200

69

34686

HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

VLADIMIRA NAZORA 3

43280 GAREŠNICA

03430847

94334823201

70

34694

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

PETRA SVAČIĆA 11 D

43280 GAREŠNICA

03393950

09187949879

71

34792

GRAD GRUBIŠNO POLJE

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1

43290 GR.POLJE

02563525

13918656679

72

34856

CENTAR ZA KULTURU

IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1

43290 GRUB.POLJE

03291227

13211184887

73

41968

GRADSKA KNJIŽNICA MATO LOVRAK

IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1

43290 GRUBIŠNO POLJE

02092212

37076752996

74

34830

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 10A

43290 GRUB.POLJE

03078850

15783880733

75

29293

OPĆINA BEREK

BEREK 77

43232 BEREK

02539578

40344315219

76

34651

OPĆINA DEŽANOVAC

DEŽANOVAC 308 A

43506 DEŽANOVEC

02591065

47232557632

77

37943

OPĆINA ĐULOVAC

ĐURINA 92

43532 ĐULOVAC

02554666

83207178681

78

37951

DJEČJI VRTIĆ SUNCE

ĐULOVAC BB

43532 ĐULOVAC

01339133

54014416638

79

34872

OPĆINA HERCEGOVAC

MOSLAVAČKA 147

43284 HERCEGOVAC

02539543

77012001014

80

34901

OPĆINA IVANSKA

SLAVKA KOLARA 1

43231 IVANSKA

02785412

56158521730

81

34928

DJEČJI VRTIĆ IVANČICA

PETRA PRERADOVIĆA 2

43231 IVANSKA

01377906

01283033359

82

34969

OPĆINA KAPELA

BILOGORSKA ULICA 90

43203 KAPELA

02554488

39819228656

83

35046

OPĆINA KONČANICA

KONČANICA 260

43505 KONAČNICA

02581728

93666098369

84

44851

ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA

KONČANICA 260

43505 KONČANICA

02504022

05195395256

85

35062

OPĆINA NOVA RAČA

TRG STJEPANA RADIĆA 56

43272 N. RAČA

02554631

63151588084

86

35100

OPĆINA ROVIŠĆE

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 2

43212 ROVIŠĆE

02551870

02335455291

87

35126

OPĆINA SEVERIN

SEVERIN 137

43274 SEVERIN

02546183

08666646178

88

35159

OPĆINA SIRAČ

STJEPANA RADIĆA 120/I

43541 SIRAČ

02591073

93565930259

89

35183

OPĆINA ŠANDROVAC

BJELOVARSKA 6

43227 ŠANDROVEC

02580551

35024150994

90

47342

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ŠANDROVAC

BJELOVARSKA BB

43227 ŠANDROVAC

02615088

22795935829

91

35191

OPĆINA ŠTEFANJE

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

43246 ŠTEFANJE

00393967

25228535159

92

35271

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

VELIKA TRNOVITICA

43285 VEL. TRNOVITICA

02539586

87993861361

93

35628

OPĆINA VELIKI GRĐEVAC

TRG MATE LOVRAKA 3

43270 VEL. GRĐ.

02541696

17144240786

94

35644

DJEČJI VRTIĆ SLATKI POTOK

TRG MATE LOVRAKA 11

43270 VEL. GRĐ.

01480154

23204174236

95

35206

OPĆINA VELIKA PISANICA

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 3

43271 VELIKA PISANICA

02575477

18872765530

96

35669

OPĆINA VELIKO TROJSTVO

BRAĆE RADIĆA 28

43226 VELIKO TROJSTVO

02544776

85823514889

97

35757

OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC

ZRINSKI TOPOLOVAC 274

43202 ZRINSKI TOPOLOVAC

02580454

70479631665

R. BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

8

1

29429

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

ADAMIĆEVA 10

51000 RIJEKA

02637731

32420472134

2

29453

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KREŠIMIROVA 52/A

51000 RIJEKA

03393585

45613787772

3

29445

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

KREŠIMIROVA 52/A

51000 RIJEKA

01797620

20043484292

4

29461

USTANOVA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ RIJEKA

BRANKA BLEČIĆA BB

51000 RIJEKA

03393577

55700291940

5

29437

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB

KAMPOR 224

51280 RAB

03088952

91616680822

6

42240

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA

OBALA KRALJA TOMISLAVA 1

51262 KRALJEVICA

03321215

21365484017

7

43513

THALASSOTERAPIJA – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA

MARŠALA TITA 188/1

51410 OPATIJA

03090337

35372335047

8

43521

THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA – SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

GAJEVO ŠETALIŠTE 21

51260 CRIKVENICA

03127273

16038790456

9

43530

LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ

PODJAVORI 27

51551 VELI LOŠINJ

03028968

19513242937

10

29791

USTANOVA IVAN MATETIĆ RONJGOV

SPOMEN DOM RONJGI

51216 VIŠKOVO

00809772

38492113059

11

29767

PRIRODOSLOVNI MUZEJ

LORENZOV PROLAZ 1

51000 RIJEKA

03321053

38904876318

12

42258

JAVNA USTANOVA PRIRODA

GRIVICA 4

51000 RIJEKA

01574825

82785517509

13

43159

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

SPLITSKA 2

51000 RIJEKA

02317133

08444936466

14

29775

POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOGA PRIMORJA

MUZEJSKI TRG 1

51000 RIJEKA

03321061

06230677933

15

9950

OŠ ČAVLE

ČAVLE 212

51219 ČAVLE

03328490

85168360573

16

10436

OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKI

LOKVICA 2

51250 N.VINODOLSKI

03144399

61950691961

17

10444

OŠ DR. J.PANČIĆA, BRIBIR

KIČERI BB

51253 BRIBIR

03150186

42987580097

18

10452

OŠ JURJA KLOVIĆA, TRIBALJ

TRIBALJ 21

51243 OPĆINA VINODOLSKA

03144402

81895958023

19

10477

OŠ PETAR ZRINSKI, ČABAR

NARODNOG OSLOBOĐENJA 5

51306 ČABAR

03034976

45593319959

20

10485

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, DELNICE

ŠETALIŠTE IVANA GORANA KOVAČIĆA 2

51300 DELNICE

03391531

96800230324

21

10493

OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINE

BREG 124 A

51322 FUŽINE

03391574

37637831098

22

10508

OŠ SKRAD

ŠKOLSKA 2

51311 SKRAD

03391558

86170393146

23

10516

OŠ BROD MORAVICE

ŠKOLSKA 3

51312 BROD MORAVICE

03391566

17803046872

24

10524

OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORA

IVANA MAŽURANIĆA 22

51314 R.GORA

03391540

32298102556

25

10532

OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROD NA KUPI

KRALJA TOMISLAVA 12A

51301 BROD NA KUPI

03391515

83538215345

26

10549

OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVE

ŠKOLSKA 22

51316 LOKVE

03391507

33425092556

27

10557

OŠ MRKOPALJ

ŠKOLSKA 2

51315 MRKOPALJ

03391582

67795112932

28

10573

OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK

FRANKOPANSKA 40

51500 KRK

03033376

23640080861

29

10653

OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ

ZAGREBAČKA 18

51550 M.LOŠINJ

03053865

77458057468

30

10661

OŠ FRANE PETRIĆA-CRES

ŠETALIŠTE XX. TRAVNJA 56

51557 CRES

03028917

24626211602

31

10731

OŠ DR.ANDRIJA MOHOROVIČIĆ, MATULJI

ŠETALIŠTE DRAGE GERVAISA 2

51211 MATULJI

01170686

86016211479

32

10758

OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN

9. RUJNA 4

51415 LOVRAN

03090213

21940297306

33

11105

OŠ IVANA RABLJANINA, RAB

BANJOL 10

51280 RAB

03088910

73842048789

34

11113

OŠ BAKAR

LOKAJ 196

51222 BAKAR

03328503

48127009867

35

11228

OŠ JELENJE-DRAŽICE

ŠKOLSKA 52

51218 JELENJE

03328457

13646812962

36

11244

OŠ MILAN BROZOVIĆ, KASTAV

KASTAV 177

51215 KASTAV

03328449

67082765211

37

11269

OŠ KRALJEVICA

STROSSMAYEROVA 35

51262 KRALJEVICA

03328465

59629446020

38

11308

OŠ KLANA

ZATREP 5

51217 KLANA

03328473

28519941534

39

11316

OŠ SV. MATEJ-VIŠKOVO

VOZIŠĆE 13

51216 VIŠKOVO

03320871

70898358963

40

11507

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOSKO

KRALJA TOMISLAVA 18

51326 VRBOVSKO

03075648

66174125524

41

12044

OŠ HRELJIN

HRELJIN 217

51226 BAKAR

03328481

62891430050

42

21203

OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠCA

BREŠCA 1

51213 JURDANI

01170678

92771837870

43

40754

OŠ KOSTRENA

ŽUKNICA 1

51221 KOSTRENA

02037246

78979031610

44

10565

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVE TIJARDOVIĆA, DELNICE

ŠKOLSKA 25

51300 DELNICE

03391523

25862469667

45

10670

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA J.KAŠMANA, MALI LOŠINJ

VLADIMIRA GORTANA 35

51550 M.LOŠINJ

03028925

95593401257

46

11437

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATEČTIĆA RONJGOVA, RIJEKA

LAGINJINA 1

51000 RIJEKA

03981959

22340177199

47

23376

ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST RIJEKA

ŠETALIŠTE XIII. DIVIZIJE 75

51000 RIJEKA

01477277

15441622812

48

17072

POMORSKA ŠKOLA BAKAR

NAUTIČKA 14

51222 BAKAR

03320928

78476125725

49

17110

SREDNJA ŠKOLA DR.ANTUNA BARCA, CRIKVENICA

ZIDARSKA 4

51260 CRIKVENICA

03127206

96174960484

50

17128

SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABAR

NARODNOG OSLOBOĐENJA 5

51306 ČABAR

03055876

50797527316

51

17136

SREDNJA ŠKOLA DELNICE

LUIZINSKA CESTA 42

51300 DELNICE

03035042

91951813458

52

17144

SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK

VINOGRADSKA 3

51500 KRK

03046494

52251744471

53

17169

SREDNJA ŠKOLA AMBROUA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ

OMLADINSKA 10

51550 M.LOŠINJ

03040186

36425980597

54

17185

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

KUMIČIĆEVA 14

51410 OPATIJA

03839770

82328508097

55

17265

SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA

BANJOL 11

51280 RAB

03088928

47027067052

56

17273

STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA

JOŽE VLAHOVĆA 10

51000 RIJEKA

00137529

41071946210

57

17281

SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA

ERAZMA BARČIĆA 6

51000 RIJEKA

03320901

15888761247

58

17290

TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA

STANKA VONČINE 1A

51000 RIJEKA

01477269

98164820743

59

17304

SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO, RIJEKA

ZVONIMIROVA 12

51000 RIJEKA

00165182

58289508253

60

17312

EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA

IVANA FILIPOVIĆA 2

51000 RIJEKA

03358747

06158722232

61

17329

PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA

FRANA KURELCA 1

51000 RIJEKA

03981932

38205788341

62

17337

KEMIJSKO-GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA

VUKOVARSKA 58

51000 RIJEKA

00190152

43047317885

63

17345

GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA

PODHUMSKIH ŽRTAVA 4

51000 RIJEKA

00147559

09922829861

64

17353

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA, RIJEKA

GAJEVA 1

51000 RIJEKA

00146650

27164733728

65

17415

GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA

DRAGE GERVAISA 2

51410 OPATIJA

03839796

75308689914

66

17423

OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJA

BOŽE MILANOVIĆA 3

51410 OPATIJA

03839761

77745900540

67

17431

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA

DRAGE GERVAISA 2

51410 OPATIJA

03839788

88785560957

68

17458

GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKA

FRANA KURELCA 1

51000 RIJEKA

03987493

28402125763

69

17503

STROJARSKO-BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA

BRAĆE BRANCHETTA 11A

51000 RIJEKA

00137545

20153049465

70

17511

TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU

VUKOVARSKA 58

51000 RIJEKA

00137537

67100119298

71

17520

ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

ZVONIMIROVA 12

51000 RIJEKA

00165174

05083051103

72

17538

GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTIJU I OBRT RIJEKA

PODHUMSKIH ŽRTAVA 4

51000 RIJEKA

00153478

75816475900

73

17546

MEDICINSKA ŠKOLA RIJEKA

GAJEVA 1

51000 RIJEKA

00155055

82749236466

74

17554

PROMETNA ŠKOLA RIJEKA

JOŽE VLAHOVIĆA 10

51000 RIJEKA

00190144

35882302855

75

18112

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE

ŠKOLSKA 2A

51325 MORAVICE

03737438

56622635798

76

19572

UČENIČKI DOM PODMURVICE

BRANKA BLEČIĆA 3

51000 RIJEKA

03321231

38741998657

77

19597

DOM UČENIKA SUŠAK

DRAGE GERVAISA 34

51000 RIJEKA

03320995

61340298613

78

19610

UČENIČKI DOM KVARNER

VUKOVARSKA 12

51000 RIJEKA

03321240

36283333138

79

19628

UČENIČKI DOM LOVRAN

43. ISTARSKE DIVIZIJE 3

51415 LOVRAN

03839753

20778874359

80

7657

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MALI KARTEC, KRK

LINA BOLMARČIĆA 1

51500 KRK

03514757

65066517957

81

7737

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VOLOSKO

ANDRIJE ŠTANGERA 34

51410 OPATIJA

03090361

25924713456

82

7796

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KANTRIDA

ĐURO CATTI 6

51000 RIJEKA

01472151

08875443522

83

7899

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE M.A.STUPARIĆ VELI LOŠINJ

VLADIMIRA NAZORA 40

51551 VELI LOŠINJ

03028976

58340389849

84

30074

GRAD BAKAR

PRIMORJE 39

51222 BAKAR

02562235

31708325678

85

42635

GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR

PRIMORJE 45 a

51222 BAKAR

02207788

27717479092

86

30082

DJEČJI VRTIĆ BAKAR

LOKAS BB

51222 BAKAR

01455869

76468064333

87

30146

GRAD CRES

CRESKOG STATUTA 12

51557 CRES

02575256

88617357699

88

42571

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA FRANE PETRIĆA

TRG SV. FRANE 8

51557 CRES

02164043

03415683262

89

30154

DJEČJI VRTIĆ GIRICE

ŠETALIŠTE XX TRAVNJA 58

51557 CRES

01211846

70706691485

90

30162

GRAD CRIKVENICA

KRALJA TOMISLAVA 85

51260 CRIKVENICA

02584093

81687755716

91

30226

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA CRIKVENICE

VINODOLSKA BB

51260 CRIKVENICA

01477048

61928944178

92

30179

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA CRIKVENICA

STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE 22

51260 CRIKVENICA

01478958

34636013813

93

38526

USTANOVA U KULTURI DR I. KOSTRENČIĆ

TRG STJEPANA RADIĆA 3

51260 CRIKVENICA

01240471

14287213855

94

43724

MUZEJ GRADA CRIKVENICE

ULICA PETRA PRERADOVIĆA 1

51260 CRIKVENICA

02413043

36923039692

95

10428

OŠ VLADIMIRA NAZORA, CRIKVENICA

VINODOLSKA BB

51260 CRIKVENICA

03144429

58231670271

96

10469

OŠ ZVONKA CARA, CRIKVENICA

KOTORSKA BB

51260 CRIKVENICA

03870081

49368786672

97

8168

DJEČJI VRTIĆ RADOST

ŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA 2A

51260 CRIKVENICA

01133268

15482136140

98

30242

GRAD ČABAR

NARODNOG OSLOBOĐENJA 2

51306 ČABAR

02565579

04026778166

99

40922

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

NARODNOG OSLOBOĐENJA 2

51306 ČABAR

01454161

36544516563

100

30275

GRAD DELNICE

ANTE STARČEVIĆA 4

51300 DELNICE

02638207

03944325629

101

30355

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DELNICA

SUPILOVA 78

51300 DELNICE

01477030

26884052705

102

30322

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DELNICE

ANTE STARČEVIĆA 10

51300 DELNICE

01443798

29061318702

103

30291

DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA

ŠETALIŠTE IVANA GORANA KOVAČIĆA 1

51300 DELNICE

01428195

27292864929

104

30494

GRAD KASTAV

ZAKONA KATAFSKEGA 3

51215 KASTAV

02581566

54394236461

105

37582

DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR

ŠKOLSKA ULICA 34

51215 KASTAV

01478354

85461853135

106

30697

GRAD KRALJEVICA

FRANKOPANSKA 1A

51262 KRALJEVICA

02741903

41878841251

107

30752

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KRALJEVICA

FRANKOPANSKA 1A

51262 KRALJEVICA

01622781

62129580825

108

30736

DJEČJI VRTIĆ OREPČIĆ

FARANSKI PROGON 12

51262 KRALJEVICA

01461842

64839659801

109

30777

GRAD KRK

TRG JOSIPA BANA JELAČIĆA 2

51000 KRK

02543095

12405095116

110

30824

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA

STJEPANA RADIĆA 11

51500 KRK

01476726

52724996023

111

30808

CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA

TRG SV. KVIRINA 1

51500 KRK

01309528

68387206426

112

30816

NARODNA KNJIŽNICA KRK

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 24

51500 KRK

01692631

87487073570

113

30793

DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN

FRANKOPANSKA 40

51500 KRK

03033384

18452601525

114

30857

GRAD MALI LOŠINJ

RIVA LOŠINJSKIH KAPETANA 7

51550 MALI LOŠINJ

02556570

72167903884

115

37978

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA MALI LOŠINJ

LOŠINJSKIH BRODOGRADITELJA 48

51550 MALI LOŠINJ

01477161

26896065175

116

42338

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ

ZAGREBAČKA 2

51550 MALI LOŠINJ

02111756

90670664265

117

43433

LOŠINJSKI MUZEJ

VLADIMIRA GORTANA 35

51550 MALI LOŠINJ

02274540

86167517061

118

37960

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

KALVARIJA BB

51550 MALI LOŠINJ

01216317

42421036525

119

30937

GRAD NOVI VINODOLSKI

TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1

51250 N. VINODOLSKI

02558696

40046437733

120

31114

NARODNA ČITAONICA I KNJIŽNICA NOVI VINODOLSKI

TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1

51250 N. VINODOLSKI

03157814

26178168805

121

31122

NARODNI MUZEJ I GALERIJA NOVI VINODOLSKI

TRG VINODOLSKOG ZAKONA 1

51250 N. VINODOLSKI

01392514

08440241658

122

46036

CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVOG VINODOLSKOG

KORZO HRVATSKIH BRANITELJA 2

51250 N. VINODOLSKI

02076357

14859872348

123

30945

DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA

LOKVICA BB

51250 N. VINODOLSKI

01129988

24974049154

124

30961

GRAD OPATIJA

MARŠALA TITA 3

51410 OPATIJA

02544334

99455464348

125

30970

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OPATIJE

SV.FLORIJANA 6

51410 OPATIJA

01475819

77008559622

126

30988

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIKTOR CAR EMIN

NIKOLE TESLE 2

51410 OPATIJA

03195406

80659915613

127

10740

OŠ RIKARD KATALINIĆ JERETOV, OPATIJA

NOVA CESTA 53

51410 OPATIJA

03090230

32955252416

128

30996

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

STUBIŠTE MIROSLAVA KRLEŽE 1

51410 OPATIJA

01125346

48948564754

129

31018

GRAD RAB

TRG MUNICIPIUM ARBA 2

51280 RAB

02599309

09555102027

130

31034

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB

BOROTINE BB

51280 RAB

03088936

30539824321

131

42660

GRADSKA KNJIŽNICA RAB

GORNJA ULICA 21

51280 RAB

02200449

30992312179

132

31026

DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA

GORNJA ULICA 3

51280 RAB

01482459

89428752184

133

31059

GRAD RIJEKA

KORZO 16

51000 RIJEKA

02664763

54382731928

134

31139

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

KREŠIMIROVA 38

51000 RIJEKA

01475967

50346288691

135

31067

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA

ULJARSKA 1

51000 RIJEKA

03321126

73674241432

136

31106

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA

BLAŽA POLIĆA 6

51000 RIJEKA

03321185

56734962764

137

31075

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

MATIJE GUPCA 23

51000 RIJEKA

03321070

53791148489

138

31083

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

DOLAC1/2

51000 RIJEKA

03328678

88830908152

139

31091

MUZEJ GRADA RIJEKE

MUZEJSKI TRG 1/1

51000 RIJEKA

03328660

54866235165

140

38534

DOM MLADIH RIJEKA

LAGINJINA 15

51000 RIJEKA

03350258

62799759990

141

11121

OŠ BELVEDERE-SCUOLA ELEMENTARE

KOZALA 41

51000 RIJEKA

03328341

86030737606

142

11130

OŠ BRAJDA

IVANA RENDIĆA 6

51000 RIJEKA

03328406

16806293400

143

11148

OŠ CENTAR

POTHUMSKIH ŽRTAVA 5

51000 RIJEKA

03328422

00614456513

144

11164

OŠ ZAMET

BOŽE VIDASA 12

51000 RIJEKA

03328317

46825635709

145

11172

OŠ DOLAC

DOLAC 12

51000 RIJEKA

03320855

68946194694

146

11189

OŠ GELSI -SCUOLA ELEMENTARE

VUKOVARSKA 27

51000 RIJEKA

03320847

82548292432

147

11197

OŠ SAN NICOLO-SCUOLA ELEMENTARE

MIRKA ČURBEGA 18

51000 RIJEKA

03320863

33654186717

148

11201

OŠ VLADIMIR GORTAN, RIJEKA

PRILAZ VLADIMIRA GORTANA 2

51000 RIJEKA

03328295

34084651796

149

11236

OŠ KANTRIDA

IZVIĐAČKA 9

51000 RIJEKA

03328392

78720471651

150

11252

OŠ KOZALA

ANTE KOVAČIĆA 21

51000 RIJEKA

03328325

78692164069

151

11277

OŠ EUGEN KUMIČIĆ, RIJEKA

FRANJE ČANDEKA 40

51000 RIJEKA

03328414

08877510898

152

11285

OŠ PEĆINE

ŠETALIŠTE XIII. DIVIZIJE 25

51000 RIJEKA

03320880

10479992169

153

11293

OŠ PODMURVICE

PODMURVICE 6

51000 RIJEKA

03328287

84549430488

154

11324

OŠ NIKOLA TESLA, RIJEKA

TRGA IVANA KLOBUČARIĆA 1

51000 RIJEKA

03332012

90552017368

155

11332

OŠ ŠKURINJE

MIHAČEVA DRAGA 13

51000 RIJEKA

03328368

91882392561

156

11349

OŠ TRSAT

SLAVKA KRAUTZEKA 23

51000 RIJEKA

03328350

42726970728

157

11357

OŠ TURNIĆ

FRANJE ČANDEKA 20

51000 RIJEKA

03328333

05694325239

158

11365

OŠ VEŽICA

KVATERNIKOVA 49

51000 RIJEKA

03332004

80745485182

159

11373

OŠ GORNJA VEŽICA

GORNJA VEŽICA 31

51000 RIJEKA

03328376

64749130322

160

11381

OŠ IVANA ZAJCA, RIJEKA

ŠKURINJSKA CESTA 7A

51000 RIJEKA

03397157

74823702199

161

11390

OŠ SRDOČI

ANTE MODRUŠANA 33

51000 RIJEKA

03425568

38366490894

162

11404

OŠ FRAN FRANKOVIĆ, RIJEKA

IVANA ŽORŽA 17A

51000 RIJEKA

03432866

34781598880

163

11412

OŠ PEHLIN

PEHLIN 34

51000 RIJEKA

03433340

88681209899

164

11429

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

SENJSKIH USKOKA 2

51000 RIJEKA

03321274

17991485113

165

8133

DJEČJI VRTIĆ RIJEKA

DOLAC 3

51000 RIJEKA

01155369

30123739908

166

42602

DJEČJI DOM TIĆ, RIJEKA

BELI KAMNIK 11

51000 RIJEKA

02161001

89237349497

167

31219

GRAD VRBOVSKO

GORANSKA 1

51326 VRBOVSKO

02529904

83766788311

168

44305

GRADSKA KNJIŽNICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO

IVANA GORANA KOVAČIĆA 20A

51326 VRBOVSKO

02327619

49627863242

169

44039

DJEČJI VRTIĆ BAMBI

KRALJA TOMISLAVA 18/A

51326 VRBOVSKO

01468022

78490805964

170

30111

OPĆINA BAŠKA

PALADA 88

51523 BAŠKA

02546299

24078212554

171

30138

OPĆINA BROD MORAVICE

STJEPANA RADIĆA 2

51312 BROD MORAVICE

02564149

05181328356

172

30259

OPĆINA ČAVLE

ČAVLE 206

51219 ČAVLE

02554941

27613220645

173

42145

DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ

ČAVLE BB

51219 ČAVLE

02146428

97592473882

174

30371

OPĆINA DOBRINJ

DOBRINJ 103

51514 DOBRINJ

02541360

97003983043

175

30402

OPĆINA FUŽINE

DR. FRANJE RAČKOG 19

51322 FUŽINE

02698773

50371966761

176

30451

OPĆINA JELENJE

DRAŽIČKIH BORACA 64

51218 JELENJE

02689596

37666833094

177

30525

OPĆINA KLANA

KLANA 33

51217 KLANA

02585243

41925068368

178

30568

OPĆINA KOSTRENA

SV.LUCIJA 38

51221 KOSTRENA

02634465

32131316182

179

30605

NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA

SVETA LUCIJA 14

51221 KOSTRENA

01437097

05681559244

180

30648

DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA

ŽUKNICA 1A

51221 KOSTRENA

01398431

26249271570

181

30832

OPĆINA LOKVE

ŠETALIŠTE GOLUBINJAK 6

51316 LOKVE

02665255

28587364712

182

42741

OPĆINA LOPAR

LOPAR 289A

51281 LOPAR

02705605

55776600209

183

47318

CENTAR ZA KULTURU LOPAR

LOPAR BB

51281 LOPAR

02769239

40433737745

184

30849

OPĆINA LOVRAN

ŠETALIŠTE MARŠALA TITA 41

51415 LOVRAN

02548992

38513636075

185

30865

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

LINA BOMARČIĆA 22

51511 MALINSKA-DUBAŠNICA

02575523

36462926568

186

30890

OPĆINA MATULJI

TRG MARŠALA TITA 11

51211 MATULJI

02542579

23730024333

187

30904

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

ŠETALIŠTE DRAGE GERVAISA 4

51211 MATULJI

01125338

30864335607

188

30912

OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

TRG SLOBODE 7

51417 MOŠĆENIČKA DRAGA

02554682

29826029812

189

30929

OPĆINA MRKOPALJ

STARI KRAJ 3

51315 MRKOPALJ

02703041

48574138806

190

30953

OPĆINA OMIŠALJ

PRIKEŠTE 13

51513 OMIŠALJ

02686473

72908368249

191

43378

CENTAR ZA KULTURU OPĆINE OMIŠALJ

PRIKEŠTE 13

51513 OMIŠALJ

02355167

83941718371

192

31000

OPĆINA PUNAT

NOVI PUT 2

51521 PUNAT

02554640

59398328383

193

46116

DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA, PUNAT

IVANA GORANA KOVAČIĆA 81

51521 PUNAT

02627833

87586960539

194

31042

OPĆINA RAVNA GORA

IVANA GORANA KOVAČIĆA 177

51314 RAVNA GORA

02700913

97383672316

195

31147

OPĆINA SKRAD

JOSIPA BLAŽEVIĆA-BLAŽA 8

51311 SKRAD

02555514

37326349433

196

31155

OPĆINA VINODOLSKA

BRIBIR 34

51253 OPĆINA VINODOLSKA

02582937

98133635529

197

31163

JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA BRIBIR

BRIBIR 34

51253 OPĆINA VINODOLSKA

01479016

85582834074

198

43011

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK I MRAV – TRIBALJ

TRIBALJ BB

51253 OPĆINA VINODOLSKA

02201682

65986510223

199

31171

OPĆINA VIŠKOVO

VOŽIŠĆE 3

51216 VIŠKOVO

02540550

28350474809

200

31180

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA HALUBAJSKA ZORA

MARINIĆI 9

51216 VIŠKOVO

01478001

67359697064

201

31198

DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO

VOŽIŠĆE 13

51216 VIŠKOVO

01248685

80461906553

202

31202

OPĆINA VRBNIK

TRG ŠKUJICA 7

51516 VRBNIK

02547422

80254949848

R. BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

8

1

26580

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

DR. FRANJE TUĐMANA 4

53000 GOSPIĆ

00474401

54065854866

2

44135

JAVNA USTANOVA – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

DR. FRANJE TUĐMANA 4

53000 GOSPIĆ

02444739

19157126714

3

47414

RAZVOJNA AGENCIJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE – LIRA

ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 4

53000 GOSPIĆ

01439065

21189792035

4

26635

OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

KANIŠKA 111

53000 GOSPIĆ

00734985

75672221336

5

27749

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE LIČKO-SENJSKE

SENJSKIH ŽRTAVA 2

53000 GOSPIĆ

01219308

96210828522

6

26598

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

BILAJSKA 5

53000 GOSPIĆ

00734977

04154250204

7

43492

DOM ZDRAVLJA NOVALJA

BRAĆE RADIĆ 9

53291 NOVALJA

02271753

41639129563

8

26602

DOM ZDRAVLJA OTOČAC

VLADIMIRA NAZORA 14

52220 OTOČAC

03116913

90225883971

9

26619

DOM ZDRAVLJA SENJ

STARA CESTA 43

53270 SENJ

03089037

01803976773

10

26627

DOM ZDRAVLJA KORENICA

ZAGREBAČKA 41

53230 KORENICA

03310973

99178771267

11

8738

OŠ DR.JURE TURIĆA, GOSPIĆ

MIROSLAVA KRALJEVIĆA 15

53000 GOSPIĆ

03315550

81152039635

12

8746

OŠ PERUŠIĆ

HRVATSKE MLADEŽI 2

53202 PERUŠIĆ

03315576

66972856501

13

8754

OŠ DR. ANTE STARČEVIĆ, KLANAC

KLANAC 3

53212 KLANAC

03315606

75285292144

14

8762

OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, LIČKI OSIK

RIJEČKA 2

53201 LIČKI OSIK

03315584

38708310614

15

8779

OŠ ANŽ FRANKOPAN, PERUŠIĆ

GORNJI KOSINJ 49

53203 PERUŠIĆ

03315592

45145128760

16

8787

OŠ KARLOBAG

VLADIMIRA NAZORA 11

53288 KARLOBAG

03318818

40367998243

17

8795

OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA, OTOČAC

KRALJA ZVONIMIRA 15

53220 OTOČAC

03116743

08312236531

18

8800

OŠ LUKE PERKOVIĆA, BRINJE

FRANKOPANSKA 44

53000 BRINJE

03116824

90663450050

19

8826

OŠ PLITVIČKA JEZERA

MUKINJE 19

53231 PLITVIČKA JEZERA

03310922

81497267075

20

10766

OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, NOVALJA

SLATINSKA BB

53291 NOVALJA

03088561

17491836449

21

11496

OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, SENJ

SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 1

53270 SENJ

03047105

63722828625

22

21246

OŠ DONJI LAPAC

STOJANA MATIĆA 18

53250 DONJI LAPAC

03024636

34496174953

23

21262

OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, KORENICA

RIJEČKA 2

53230 KORENICA

03310906

22853999037

24

21287

OŠ LOVINAC

DOMOVINSKI TRG 2

53244 LOVINAC

03312208

74955336788

25

21295

OŠ KRALJA TOMISLAVA, UDBINA

KATEDRALSKA 5

53234 UDBINA

03310914

30334844961

26

17388

SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA, SENJ

VJENCESLAVA NOVAKA 2

53270 SENJ

03091708

42238770846

27

19079

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC

ĆIRILA I METODA 2

53220 OTOČAC

01192671

92358552068

28

19804

STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ

BUDAČKA 24

53000 GOSPIĆ

00273503

19583077416

29

19812

GIMNAZIJA GOSPIĆ

BUDAČKA 24

53000 GOSPIĆ

00273490

06519356648

30

21551

SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA

ZAGREBAČKA 2

53230 KORENICA

03342123

67749942551

31

46680

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

VRTLARSKA 46/48

53000 GOSPIĆ

02780186

29577971491

32

26660

GRAD GOSPIĆ

BUDAČKA 55

53000 GOSPIĆ

02540754

22538763965

33

26709

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

TRG ALOJZIJA STEPINCA 2

53000 GOSPIĆ

01495291

98961542819

34

26717

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DR. ANTE STARČEVIĆ

DR. FRANJE TUĐMANA 5

53000 GOSPIĆ

03364496

42383149470

35

26686

MUZEJ LIKE GOSPIĆ

DR. FRANJE TUĐMANA 3

53000 GOSPIĆ

03431657

72024433755

36

26694

SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA GOSPIĆ

DR. FRANJE TUĐMANA 5

53000 GOSPIĆ

01504037

46031413012

37

46331

KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ-JAVNA USTANOVA ZA KULTURU

BUDAČKA 12

53000 GOSPIĆ

02656078

64933307172

38

47383

JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA

TRG POPA MARKA MESIĆA 2

53202 PERUŠIĆ

02052156

30025799843

39

26678

DJEČJI CENTAR GOSPIĆ

ŽABIČKA ULICA 30

53000 GOSPIĆ

03345963

90191608332

40

28508

GRAD NOVALJA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

53291 NOVALJA

02575906

85290822507

41

28516

GRADSKA KNJIŽNICA NOVALJA

VODOVODNA 3

53291 NOVALJA

01704974

87948657896

42

46157

GRADSKI MUZEJ NOVALJA

ZVONIMIROVA 27

53291 NOVALJA

02574063

84607376024

43

43360

CENTAR ZA KULTURU GRADA NOVALJE

DALMATINSKA 16

53291 NOVALJA

02249278

50607245751

44

26741

DJEČJI VRTIĆ CARIĆ

ZELENI PUT BB

53291 NOVALJA

01404172

11299602560

45

26750

GRAD OTOČAC

KRALJA ZVONIMIRA 10

53220 OTOČAC

02553651

14180718952

46

26768

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GACKO

KRALJA ZVONIMIRA 37

53220 OTOČAC

03116875

89510026782

47

26784

NARODNA KNJIŽNICA

KRALJA ZVONIMIRA 17

53220 OTOČAC

01487850

69142954032

48

26776

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN

IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ 3

53220 OTOČAC

03187721

45594021101

49

26856

GRAD SENJ

OBALA DR.FRANJE TUĐMANA 2

53270 SENJ

02598957

61106276570

50

42459 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

STARA CESTA 23

53270 SENJ

02158698

04232640063

51

26864

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MARIN CIHLAR NEHAJEV

JURIŠE ORLOVIĆA 2

53270 SENJ

03089029

15323931827

52

26889

GRADSKI MUZEJ

OGRIZOVIĆEVA 5

53270 SENJ

03692418

17310747046

53

42207

GRADSKA KNJIŽNICA SENJ

JURIŠE ORLOVIĆA 2

53270 SENJ

02092476

43290797770

54

26872

DJEČJI VRTIĆ TRAVICA

NEHAJEVA BB

53270 SENJ

01326937

22354840734

55

26643

OPĆINA BRINJE

FRANKOPANSKA 33

53260 BRINJE

02780879

37242293454

56

26651

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

POPA MARKA MESIĆA BB

53260 BRINJE

01341111

08142967946

57

27732

OPĆINA DONJI LAPAC

TRG NIKOLE TESLE 1

53250 DONJI LAPAC

02741644

37630141655

58

40955

NARODNA KNJIŽNICA PETAR PRERADOVIĆ

S. MATIĆA 10

53250 DONJI LAPAC

01668013

99404150174

59

26725

OPĆINA KARLOBAG

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2

53288 KARLOBAG

02727129

24872552514

60

26733

OPĆINA LOVINAC

CENTAR 34

53244 LOVINAC

02621401

42430050707

61

27724

OPĆINA PERUŠIĆ

TRG POPA MARKA MESIĆA 2

53202 PERUŠIĆ

02581086

29305600567

62

26792

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

TRG SV. JURJA 6

53230 KORENICA

02530929

58932233075

63

26821

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLITVIČKA JEZERA

TRG SV. JURJA 4

53230 KORENICA

01508814

28339712752

64

26805

NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

TRG SV.JURJA BB

53230 KORENICA

01712489

39346081786

65

26813

DJEČJI VRTIĆ SLAPIĆ

HRVATSKE MLADEŽI 3

53230 KORENICA

03331644

11704599195

66

26897

OPĆINA UDBINA

STJEPANA RADIĆA 6

53234 UDBINA

02589826

17826406163

67

27757

DJEČJI VRTIĆ MEDO

TRG.SV. LUCIJE 4

53234 UDBINA

01362496

34565146361

68

26901

OPĆINA VRHOVINE

SENJSKA 48

53223 VRHOVINE

02575680

07738949649

69

46559

NARODNA KNJIŽNICA SILVIJE STRAHIMIR KRANČEVIĆ,VRHOVINE

SENJSKA 60

53223 VRHOVINE

02647672

93568855835

R. BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

8

1

33072

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 1

33000 VIROVITICA

02585324

93362201007

2

33185

OPĆA BOLNICA VIROVITICA

LJUDEVITA GAJA 21

33000 VIROVITICA

00648191

82844035780

3

33177

DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

LJUDEVITA GAJA 21

33000 VIROVITICA

01737856

02929760936

4

33208

SVETI ROK – ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

LJUDEVITA GAJA 21

33000 VIROVITICA

01080300

76860791838

5

47326

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

LJUDEVITA GAJA 21

33000 VIROVITICA

02774739

90762432681

6

43118

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 1

33000 VIROVITICA

01777203

82943640239

7

43896

VIDRA – AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

T. MASARYKA 6

33000 VIROVITICA

02446774

62056168103

8

44006

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

MATIJE GUPCA 53

33000 VIROVITICA

02464853

21833428705

9

8377

OŠ PETRA PRERADOVIĆA, PITOMAĆA

TRG KRALJA TOMISLAVA 9

33405 PITOMAČA

03066339

77541067624

10

8674

OŠ AUGUSTA CESARCA, ŠPIŠIĆ BUKOVICA

VLADIMIRA NAZORA 1

33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA

03104761

39657433014

11

8682

OŠ SUHOPOLJE

KRALJA TOMISLAVA 26

33410 SUHOPOLJE

03104788

03043617557

12

8699

OŠ GRADINA

TRG KRALJA ZVONIMIRA 9

33411 GRADINA

03104753

06602257174

13

9353

OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ČAČINCI

TRG KARDINALA FRANJE KUHARIĆA 3

33514 ČAČINCI

03018148

26206678669

14

9361

OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ORAHOVICA

TRG TINA UJEVIĆA 1

33515 ORAHOVICA

03018156

41708105351

15

9370

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, ZDENCI

ŠKOLSKA 2

33513 ZDENCI

03018164

77330615924

16

9626

OŠ EUGENA KUMIČIĆA, SLATINA

DOBRIŠE CESARIĆA 24

33520 SLATINA

03100146

77224465704

17

9642

OŠ MIKLEUŠ

ŠKOLSKA 13

33517 MIKLEUŠ

03106691

36738916791

18

9659

OŠ VOĆIN

TRG GOSPE VOĆINSKE 2

33522 VOĆIN

03113094

48802201353

19

9667

OŠ DAVORINA TRSTENJAKA, ČAĐAVICA

KOLODVORSKA 1

33523 ČAĐAVICA

03100162

14423503839

20

16205

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, GORNJE BAZJE

GORNJE BAZJE 131

33407 LUKAČ

03104770

01764637621

21

16264

OŠ VLADIMIRA NAZORA, NOVA BUKOVICA

ZAGREBAČKA 28

33518 NOVA BUKOVICA

00989967

11192058378

22

22912

OŠ JOSIPA KOZARCA, SLATINA

NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 2

33520 SLATINA

01339494

33429685246

23

24125

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA SLATINA

BRAĆE RADIĆA 4

33520 SLATINA

01858076

24848181080

24

17626

SREDNJA ŠKOLA STJEPAN IVŠIĆ, ORAHOVICA

TRG TINA UJEVIĆA 1

33515 ORAHOVICA

03018172

38434972997

25

44047

SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA, SLATINA

TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 16

33520 SLATINA

02469430

71837781429

26

44055

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLATINA

TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 5A

33520 SLATINA

02469448

55251175813

27

18928

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

ZBORA NARODNE GARDE 29

33000 VIROVITICA

03792234

11365885529

28

18936

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

ZBORA NARODNE GARDE 29

33000 VIROVITICA

03792269

64647839312

29

18944

STRUKOVNA ŠKOLA VIROVITICA

TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 3

33000 VIROVITICA

03792277

48072191152

30

18952

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA, VIROVITICA

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 16

33000 VIROVITICA

03792242

98535659256

31

23882

SREDNJA ŠKOLA PITOMAČA

TRG KRALJA TOMISLAVA 6

33405 PITOMAČA

01746260

42015638190

32

19724

UČENIČKI DOM VIROVITICA

TOMAŠA MASARYKA 25

33000 VIROVITICA

03105393

93291485939

33

32906

GRAD ORAHOVICA

FRANJE GAVRANČIĆA 6

33515 ORAHOVICA

02726459

99870159112

34

32914

GRADSKA KNJIŽNICA

TRG PLEMENITOG MIHALOVIĆA 1

33515 ORAHOVICA

03803503

71773778967

35

32939

PUČKO SVEUČILIŠTE ORAHOVICA

KRALJA ZVONIMIRA 28

33515 ORAHOVICA

03018202

92404126178

36

32922

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ

FRANJE GAVRANČIĆA 18

33515 ORAHOVICA

01595121

80546631540

37

32947

GRAD SLATINA

TRG SVETOG JOSIPA 10

33520 SLATINA

02679299

68254459599

38

32963

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SLATINA

ŠETALIŠTE JULIJA BURGERA 1

33520 SLATINA

03815722

36035881467

39

32971

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SLATINE

ANTE KOVAČIĆA 2

33520 SLATINA

01507869

10377471518

40

40779

ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA

ŠETALIŠTE JULIJA BURGERA 1

33520 SLATINA

02083078

06437157769

41

40787

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

ŠETALIŠTE JULIJA BURGERA 1

33520 SLATINA

02041251

96060105940

42

32955

DJEČJI VRTIĆ ZEKO

TRG ZBORA NARODNE GARDE BB

33520 SLATINA

03100260

60666818958

43

32682

GRAD VIROVITICA

TRG KRALJA TOMISLAVA 6

33000 VIROVITICA

02541238

89075064271

44

32826

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VIROVITICE

ZVONIMIROV TRG 2

33000 VIROVITICA

01498614

72139518512

45

32779

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 5

33000 VIROVITICA

03646904

17414117306

46

32787

GRADSKI MUZEJ VIROVITICA

DVORAC PEJAČEVIĆ

33000 VIROVITICA

03646912

73812960337

47

32795

KAZALIŠTE VIROVITICA

TRG LJUDEVITA PATAČIĆA 2

33000 VIROVITICA

03646882

30553087113

48

8703

OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, VIROVITICA

TINA UJEVIĆA 18

33000 VIROVITICA

03104737

51899360471

49

8711

OŠ VLADIMIR NAZOR, VIROVITICA

TOMAŠA MASARYKA 21

33000 VIROVITICA

03104745

78808295716

50

16168

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA

LJUDEVITA GAJA 42

33000 VIROVITICA

00562394

53683470290

51

8720

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY, VIROVITICA

ANTUNA MIHANOVIĆA 21

33000 VIROVITICA

03631222

37319147128

52

32762

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

PEJAČEVIĆEVA 1

33000 VIROVITICA

03105385

09271529963

53

33048

OPĆINA CRNAC

ZRINSKA 2

33507 CRNAC

02729202

33857361165

54

33030

OPĆINA ČAČINCI

TRG KARDINALA FRANJE KUHARIĆA 2

33514 ČAČINCI

02738937

02807547937

55

33021

OPĆINA ČAĐAVICA

KOLODVORSKA 18

33523 ČAĐAVICA

02663139

94900102502

56

33013

OPĆINA GRADINA

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1

33411 GRADINA

02574527

81945501309

57

33005

OPĆINA LUKAČ

LUKAČ 50

33406 LUKAČ

02563347

72831393291

58

32998

OPĆINA MIKLEUŠ

NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 93

33517 MIKLEUŠ

02554747

86852314680

59

32980

OPĆINA NOVA BUKOVICA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2

33518 NOVA BUKOVICA

02580624

72006805985

60

32883

OPĆINA PITOMAČA

LJUDEVITA GAJA 26/I

33405 PITOMAČA

02581256

80888897427

61

40512

KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA

TRG KRALJA TOMISLAVA 2

33405 PITOMAČA

02073595

31930875182

62

33064

DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

TRG KRALJA TOMISLAVA

33405 PITOMAČA

00829439

90369856365

63

32875

OPĆINA SOPJE

KRALJA TOMISLAVA 9

33525 SOPJE

02728524

14591526070

64

32842

OPĆINA SUHOPOLJE

TRG SV. TEREZIJE 10

33410 SUHOPOLJE

02574756

56986677718

65

32859

DJEČJI VRTIĆ SUHOPOLJE

KRALJA TOMISLAVA 28

33410 SUHOPOLJE

01275534

03916958193

66

32615

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

VINOGRADSKA 4

33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA

02580616

45994280888

67

32631

OPĆINA VOĆIN

TRG GOSPE VOĆINSKE BB

33522 VOĆIN

02722615

02755972251

68

32640

DJEČJI VRTIĆ JELENKO

TRG GOSPE VOĆINSKE 2

33522 VOĆIN

00875767

73958738324

69

32553

OPĆINA ZDENCI

BRAĆE RADIĆA 5

33513 ZDENCI

02707900

40420358048

R. BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

8

1

32416

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA 7

34000 POŽEGA

02781140

48744373701

2

44217

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA 7

34000 POŽEGA

02463776

49693572834

3

44397

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA 7

34000 POŽEGA

02493209

83287538636

4

32457

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

OSJEČKA 107

34000 POŽEGA

00541109

40589450667

5

32481

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC

BOLNIČKA 68

34550 PAKRAC

01229761

64856282015

6

42065

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

MARIJE TEREZIJE 13

34551 LIPIK

03084973

88202838360

7

32424

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE POŽEŠKO-SLAVONSKE

ŽUPANIJSKA 9

34000 POŽEGA

01217348

39778555639

8

46833

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

MATIJE GUPCA 10

34000 POŽEGA

02794691

38110021935

9

32449

DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

MATIJE GUPCA 10

34000 POŽEGA

01726854

81205466903

10

8631

OŠ BRAĆE RADIĆA, PAKRAC

BOLNIČKA 55

34550 PAKRAC

03084850

44040115188

11

8640

OŠ LIPIK

ŠKOLSKA 25

34543 LIPIK

03084876

10071462797

12

8658

OŠ GRIGOR VITEZ, LIPIK

POLJANA ANTUNOVAČKA 29

35543 LIPIK

03084841

83083170949

13

9675

OŠ STJEPANA RADIĆA, ČAGLIN

VLADIMIRA NAZORA 3

34350 ČAGLIN

03310094

18173968246

14

9683

OŠ FRA KAJE ADŽIĆA, PLETERNICA

ŠKOLSKA BB

34310 PLETERNICA

03310167

76806869298

15

9691

OŠ MLADOST, JAKŠIĆ

KOLODVORSKA 12

34308 JAKŠIĆ

03310124

81180976131

16

9706

OŠ ZDENKA TURKOVIĆA, KUTJEVO

REPUBLIKE HRVATSKE 26

34340 KUTJEVO

03310159

15192899753

17

9714

OŠ DRAGUTINA LERMANA, BRESTOVAC

POŽEŠKA 45

34322 BRESTOVEC

03310078

69829774655

18

9722

OŠ V. KORAJCA KAPTOL

ŠKOSLAK 12

34334 KAPTOL

03310132

80542343720

19

9739

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VELIKA

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 7

34330 VELIKA

03310086

72856456629

20

9747

OŠ VLADIMIRA NAZORA, TRENKOVO

MLINSKA 3, TRENKOVO

34330 VELIKA

03310116

75243596115

21

15608

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PAKRAC

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA

34550 PAKRAC

01664654

70290820705

22

9780

GLAZBENA ŠKOLA POŽEGA

STJEPANA RADIĆA 3

34000 POŽEGA

03310191

66126349205

23

17798

GIMNAZIJA POŽEGA

DR.FRANJE TUĐMANA 4/A

34000 POŽEGA

03806189

11447004517

24

17860

EKONOMSKA ŠKOLA POŽEGA

OSJEČKA 33

34000 POŽEGA

03806146

07821897325

25

17878

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA POŽEGA

RATARNIČKA 3

34000 POŽEGA

03806154

70972855411

26

17886

TEHNIČKA ŠKOLA POŽEGA

RATARNIČKA 1

34000 POŽEGA

03806162

96829354172

27

17894

OBRTNIČKA ŠKOLA POŽEGA

OSJEČKA 33

34000 POŽEGA

03806138

38534579623

28

18910

SREDNJA ŠKOLA PAKRAC

BOLNIČKA 59

34550 PAKRAC

03086518

23293484516

29

19652

ĐAČKI DOM POŽEGA

RATARNIČKA 2

34000 POŽEGA

03806120

70935605220

30

7903

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VELIKA

LUKE IBRIŠIMOVIĆA 7

34330 VELIKA L.

03324966

38318755981

31

8078

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE POŽEGA

ISTARSKA 2A

34000 POŽEGA

03630013

59383765770

32

32537

GRAD KUTJEVO

REPUBLIKE HRVATSKE 77

34340 KUTJEVO

02738961

51418894400

33

38542

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA KUTJEVO

TRG GRAŠEVINE 1

34340 KUTJEVO

01540513

72966270594

34

43298

DJEČJI VRTIĆ KUTJEVO

REPUBLIKE HRVATSKE 109

34340 KUTJEVO

02202891

72572442568

35

32545

GRAD LIPIK

MAJKE TEREZIJE 27

34551 LIPIK

02580977

26289199529

36

32561

DJEČJI VRTIĆ KOCKICA

SLAVONSKA BB

34551 LIPIK

01215965

16562161811

37

32570

GRAD PAKRAC

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 18

34550 PAKRAC

02723565

79689915301

38

32588

SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

34550 PAKRAC

01496425

85255604019

39

32596

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAKRAC

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 1

34550 PAKRAC

03084884

42075373845

40

44356

MUZEJ GRADA PAKRACA

ULICA HRVATSKIH VELIKANA 2

34550 PAKRAC

02380455

19006194551

41

32607

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

MATICE HRVATSKE BB

34550 PAKRAC

03245667

97072515843

42

32623

GRAD PLETERNICA

IVANA ŠVEARA 2

34310 PLETERNICA

02761068

40247645244

43

32666

HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

IVANA ŠVEARA 4

34310 PLETERNICA

01084518

35243832225

44

32658

DJEČJI VRTIĆ TRANTINČICA

PRILAZ BB

34310 PLETERNICA

01353594

39352652914

45

32674

GRAD POŽEGA

TRG SV. TROJSTVA 1

34000 POŽEGA

02575957

95699596710

46

32720

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEGA

VJEKOSLAVA BABUKIĆA 27

34000 POŽEGA

01507141

83816714601

47

32703

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

ANTUNA KANIŽLIĆA 1

34000 POŽEGA

03662063

99361425113

48

32699

GRADSKI MUZEJ

MATICE HRVATSKE 1

34000 POŽEGA

03662055

46708631522

49

32711

GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA

TRG SV. TROJSTVA 20

34000 POŽEGA

00959448

79173679205

50

32738

DJEČJI VRTIĆI POŽEGA

KRALJA KREŠIMIRA 32A

34000 POŽEGA

03310299

30492723401

51

9755

OŠ DOBRIŠE CESARIĆA, POŽEGA

SLAVONSKA 8

34000 POŽEGA

03310183

58790090389

52

9771

OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA, POŽEGA

ANTUNA KANIŽLIĆA 2

34000 POŽEGA

03310108

03089519494

53

9763

OŠ JULIJA KEMPFA, POŽEGA

DR. FRANJA TUĐMANA 2

34000 POŽEGA

03351092

66604281111

54

32490

OPĆINA BRESTOVAC

POŽEŠKA 76

34322 BRESTOVEC

02580390

53610608235

55

32504

OPĆINA ČAGLIN

KRALJA TOMISLAVA 56E

34350 ČAGLIN

02584395

29083729254

56

32512

OPĆINA JAKŠIĆ

OSJEČKA 39

34308 JAKŠIĆ

02546477

16625508803

57

32529

OPĆINA KAPTOL

ŠKOLSKA 3

34334 KAPTOL

02580365

09863157252

58

32746

OPĆINA VELIKA

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 34

34330 VELIKA

02547562

30966980172

59

32754

DJEČJI VRTIĆ VELIKA

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 36

34330 VELIKA

01375806

08427407308

R. BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

8

1

32297

BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA

PETRA KREŠIMIRA IV 1

35000 SLAVONSKI BROD

02681129

27400987949

2

32336

OPĆA BOLNICA DR. JOSIP BENČEVIĆ, SLAVONSKI BROD

ANDRIJE ŠTAMPARA 42

35000 SLAVONSKI BORD

00623849

91554844265

3

32352

OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA

STROSSMAYEROVA 17

35400 NOVA GRADIŠKA

00602094

70836320814

4

32369

DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKA

RELKOVIĆEVA 7

35400 NOVA GRADIŠKA

00602108

00777993329

5

32408

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

BOROVSKA 7

35000 SLAVONSKI BROD

00623865

28346588217

6

36444

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE BRODSKO-
-POSAVSKE

VLADIMIRA NAZORA 6B

35000 SLAVONSKI BROD

00623857

14861822643

7

46892

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

BOROVSKA 7

35000 SLAVONSKI BROD

02738112

90937164884

8

32301

MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA

STARČEVIĆEVA 40

35000 SLAVONSKI BROD

03071138

61626371471

9

32310

SPOMEN GALERIJA IVAN MEŠTROVIĆ, VRPOLJE

TRG IVANA MEŠTROVIĆA 1

35210 VRPOLJE

01229907

62056292089

10

42491

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

TRG POBJEDE BB

35000 SLAVONSKI BROD

02148285

58615312132

11

43853

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

TRG POBJEDE BB

35000 SLAVONSKI BROD

02421151

29772586152

12

9152

OŠ IVANA MEŠTROVIĆA, VRPOLJE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 50

35210 VRPOLJE

03070883

19647346815

13

9257

OŠ VLADIMIRA NAZORA, ADŽAMOVCI

STJEPANA RADIĆ 3

35422 ZAPOLJE

03000320

61859307014

14

9265

OŠ MATIJE GUPCA, CERNIK

ŠKOLSKA 20

35404 CERNIK

03000311

35438941018

15

9273

OŠ MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, DAVOR

IGNJATA BRLIĆ 1

35425 DAVOR

03000338

49483450672

16

9281

OŠ LJUDEVITA GAJA, NOVA GRADIŠKA

LJUDEVITA GAJA 24

35400 NOVA GRADIŠKA

03000354

58247661305

17

9290

OŠ MATE LOVRAKA, NOVA GRADIŠKA

BENKOVIĆEVA 39

35400 NOVA GRADIŠKA

03000362

42775638157

18

9304

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, NOVA KAPELA

STJEPANA RADIĆA 156

35410 NOVA KAPELA

03000389

31694869861

19

9312

OŠ OKUČANI

BLAŽENOG KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 5

35430 OKUČANI

03000397

05479459274

20

9329

OŠ ANTE STARČEVIĆA, REŠETARI

VLADIMIRA NAZORA 23

35403 REŠETARI

03000419

73244859334

21

9337

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, STARO PETROVO SELO

MATIJE GUPCA 29

35420 STARO PETROVO SELO

03000427

90001186038

22

9878

OŠ VJEKOSLAVA KLAIĆA, GARČIN

KRALJA TOMISLAVA 75

35212 GARČIN

03070948

21408284207

23

9886

OŠ IVAN MAŽURANIĆ, SIBINJ

108. BRIGADE ZNG 4

35252 SIBINJ

03070905

46036264063

24

9894

OŠ VIKTORA CARA EMINA, DONJI ANDRIJEVCI

TRG KRALJA TOMISLAVA 8

35214 DONJI ANDRIJEVCI

03070964

43358386991

25

9917

OŠ JOSIPA KOZARCA, SLAVONSKI ŠAMAC

TRG STJEPANA RADIĆA 3

35220 SLAVONSKI ŠAMAC

03071642

00385441365

26

9925

OŠ AUGUSTA ŠENOE, GUNDINCI

STJEPANA RADIĆA 3

35222 GUNDINCI

03070930

59107785711

27

9933

OŠ IVANA FILIPOVIĆA, VELIKA KOPANICA

TRG PRESVETOG TROJSTVA 15

35221 VELIKA KOPANICA

03071634

69438425850

28

9941

OŠ ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA, BEBRINA

BEBRINA BB

35254 BEBRINA

03070972

26168568184

29

9968

OŠ DR. STJEPANA ILIJAŠEVIĆA, ORIOVAC

FRANKOPANSKA 97

35250 ORIOVAC

03070891

96605723078

30

10983

OŠ LJUDEVIT GAJ, LUŽANI

VLADIMIRA NAZORA 59

35257 LUŽANI

03070867

32090774893

31

11880

OŠ MARKOVAC, VRBOVA

VRBOVA 256

35414 VRBOVA

03000435

18420588822

32

16272

OŠ SIKIREVCI

LJUDEVITA GAJA 11

35224 SIKIREVCI

01005405

92767596951

33

16289

OŠ OPRISAVCI

OPRISAVCI BB

35213 OPISAROVCI

01005391

87557630088

34

21220

OŠ DRAGALIĆ

TRG SV. IVANA KRSTITELJA 3

35428 DRAGALIĆ

03000346

73085186710

35

17618

GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA

TRG KRALJA TOMISLAVA 9

35400 NOVA GRADIŠKA

03957039

06601909457

36

17747

SREDNJA ŠKOLA MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ, SLAVONSKI BROD

IVANA CANKARA 76

35000 SLAVONSKI BROD

03071618

57524657360

37

17755

OBRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

VLADIMIRA NAZORA 9

35000 SLAVONSKI BROD

03776450

78582673638

38

17763

GIMNAZIJA MATIJA MESIĆ, SLAVONSKI BROD

SLAVONIJA I. 8

35000 SLAVONSKI BROD

03776433

45966285848

39

17771

INDRUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

KUMIČIĆEVA 55

35000 SLAVONSKI BROD

03782808

17534119664

40

17835

TEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

EUGENA KUMIČIĆA 55

35000 SLAVONSKI BROD

03782794

38494301642

41

17843

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

NASELJE ANDRIJE HEBRANGA 13/1

35000 SLAVONSKI BROD

03776468

53389458394

42

17851

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

GUNDULIĆEVA 20

35000 SLAVONSKI BROD

03776441

33786360839

43

17909

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA

LJUDEVITA GAJA BB

35400 NOVA GRADIŠKA

03957012

64838086978

44

17917

ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA

GAJEVA BB

35400 NOVA GRADIŠKA

03957004

22674231881

45

19907

KLASIČNA GIMNAZIJA SLAVONSKI BROD

PETRA KREŠIMIRA IV. BB

35000 SLAVONSKI BROD

01080954

81836350151

46

7823

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAVONSKI BROD

KRALJICE JELENE 26

35000 SLAVONSKI BROD

03402789

07158584587

47

36918

GRAD NOVA GRADIŠKA

TRG KRALJA TOMISLAVA 1

35400 NOVA GRADIŠKA

02664712

08658615403

48

47262

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NOVA GRADIŠKA

MAKSIMILIJANA BENKOVIĆA 11

35400 NOVA GRADIŠKA

02809443

04400977827

49

36959

GRADSKA KNJIŽNICA

RELKOVIĆEVA 4

35400 NOVA GRADIŠKA

01484591

54986197832

50

36934

GRADSKI MUZEJ

TRG KRALJA TOMISLAVA 7

35400 NOVA GRADIŠKA

01484559

68965672667

51

9345

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ NOVA GRADIŠKA

RELKOVIĆEVA 4

35400 NOVA GRADIŠKA

03000460

94807866827

52

36983

DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA

DR. FRANJE TUĐMANA 2

35400 NOVA GRADIŠKA

03001326

05865059021

53

37228

GRAD SLAVONSKI BROD

PETRA KREŠIMIRA IV 1

35000 SLAVONSKI BROD

02546086

84313674199

54

37285

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SLAVONSKOG BRODA

KAJE ADŽIĆ BB

35000 SLAVONSKI BROD

01485415

68482278640

55

37269

GRADSKA KNJIŽNICA SLAVONSKI BROD

TRG STJEPANA MILETIĆA 12

35000 SLAVONSKI BROD

03071154

95609415987

56

37252

GALERIJA UMJETNINA GRADA SLAVONSKOGA BRODA

ANTE STARČEVIĆA 8

35000 SLAVONSKI BROD

01276247

16773073261

57

37277

KAZALIŠNO-KONCERTNA DVORANA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ

TRG STJEPANA MILETIĆA 12

35000 SLAVONSKI BROD

03838099

50360608281

58

9798

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, SLAVONSKI BROD

BADALIĆEVA 8

35000 SLAVONSKI BROD

03070824

14983338813

59

9802

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, SLAVONSKI BROD

ANTUNA MIHANOVIĆA 35

35000 SLAVONSKI BROD

03070859

83875834457

60

9819

OŠ HUGE BADALIĆA, SLAVONSKI BROD

BOROVSKA 3

35000 SLAVONSKI BROD

03070832

55766165731

61

9827

OŠ ĐURE PILARA, SLAVONSKI BROD

VINOGORSKA 1

35000 SLAVONSKI BROD

03071669

61259090087

62

9835

OŠ BOGOSLAVA ŠULEKA, SLAVONSKI BROD

ALEJA MIROSLAVA KRLEŽE 2

35000 SLAVONSKI BROD

03070875

48931293683

63

9843

OŠ VLADIMIRA NAZORA, SLAVONSKI BROD

FRANJE MARINIĆA 9

35000 SLAVONSKI BROD

03070913

04275998510

64

9851

OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, SLAVONSKI BROD

ZAGREBAČKA 78

35000 SLAVONSKI BROD

03070956

12882114211

65

9860

OŠ BLAŽA TADIJANOVIĆA, SLAVONSKI BROD

PODVINJSKA 25

35000 SLAVONSKI BROD

03070921

46917309709

66

9976

OŠ MILANA AMRUŠA, SLAVONSKI BROD

NIKOLE ZRINSKOG 100

35000 SLAVONSKI BROD

03070999

46753125414

67

23796

OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ, SLAVONSKI BROD

NASELJE ANDRIJE HEBRANGA 12/1

35000 SLAVONSKI BROD

01676288

44691688491

68

9984

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

ANTE STARČEVIĆA 43

35000 SLAVONSKI BROD

03071006

17859932627

69

37244

DJEČIJI VRTIĆ

NASELJE ANDRIJE HEBRANGA BB

35000 SLAVONSKI BROD

03071324

47300397868

70

46438

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

VRAZOVA BB

35000 SLAVONSKI BROD

01507982

83097767588

71

36645

OPĆINA BEBRINA

BEBRINA BB

35254 BEBRINA

02575574

23116723416

72

36653

OPĆINA BRODSKI STUPNIK

STJEPANA RADIĆA 117

35253 BRODSKI STUPNIK

02558343

92052545477

73

36688

OPĆINA BUKOVLJE

JOSIPA KOZARCA 20

35209 BUKOVLJE

01289608

66568058098

74

36707

OPĆINA CERNIK

FRANKOPANSKA 117

35404 CERNIK

02713217

74837079406

75

36731

OPĆINA DAVOR

IVANA GUNDULIĆA 35

35425 DAVOR

02707861

99199887898

76

36766

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

TRG KRALJA ZVONIMIRA 5

35214 DONJI ANDRIJEVCI

02635046

28037558650

77

36782

OPĆINA DRAGALIĆ

TRG SV. IVANA KRSTITELJA 2

35428 DRAGALIĆ

02699168

19465604393

78

36811

OPĆINA GARČIN

KRALJA TOMISLAVA 92

35212 GARČIN

02604051

71476380427

79

36838

OPĆINA GORNJA VRBA

BRAĆE RADIĆ 1

35207 GORNJA VRBA

02541084

57288773562

80

36854

OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1

35429 G.BOGIĆEVCI

02704609

89414039518

81

43425

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GRIGOR VITEZ

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1

35429 GORNJI BOGIČEVCI

02292483

21253409065

82

36879

OPĆINA GUNDINCI

STJEPANA RADIĆA 4

35222 GUNDINCI

02574977

15032925247

83

36895

OPĆINA KLAKAR

KLAKAR BB

35208 KLAKAR

02585723

61145614093

84

37084

OPĆINA NOVA KAPELA

TRG KRALJA TOMISLAVA 13

35410 NOVA KAPELA

02667517

18112377872

85

37113

OPĆINA OKUČANI

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

35430 OKUČANI

02666421

06139165681

86

43597

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA OKUČANI

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

35430 OKUČANI

02308509

66912410079

87

37130

OPĆINA OPRISAVCI

OPRISAVCI 68

35213 OPRISAVCI

02598159

52262354242

88

37148

OPĆINA ORIOVAC

TRG HRVATSKOG PREPORODA 1

35250 ORIOVAC

02599317

67632922243

89

37164

OPĆINA PODCRKAVLJE

TRG 108. BRIGADE ZNG 11

35201 PODCRKAVLJE

02586975

39613161208

90

37172

OPĆINA REŠETARI

VLADIMIRA NAZORA 30

35403 REŠETARI

02699176

38998689292

91

46702

DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI SVIJET U REŠETARIMA

MATIJE GUPCA 29

35403 REŠETARI

02786648

54441694272

92

37197

OPĆINA SIBINJ

UL. 108. BRIGADE ZNG 6

35252 SIBINJ

02585677

84310475838

93

37201

OPĆINA SIKIREVCI

LJUDEVITA GAJA 12

35224 SIKIREVCI

02562243

58216299647

94

37293

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

KRALJA ZVONIMIRA 63

35220 SLAVONSKI ŠAMAC

02587521

99375444553

95

37316

OPĆINA STARA GRADIŠKA

TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1

35435 STARA GRADIŠKA

02707284

33364136650

96

37308

OPĆINA STARO PETROVO SELO

TRG KRALJA TOMISLAVA BB

35420 STARO PETROVO SELO

02702410

96159475831

97

37324

OPĆINA VELIKA KOPANICA

VLADIMIRA NAZORA 1

35221 VELIKA KOPANICA

02602326

75466648116

98

37332

OPĆINA VRBJE

KRALJA TOMISLAVA 4

35423 VRBJE

02544695

81954799280

99

37349

OPĆINA VRPOLJE

TRG DR. FRANJE TUĐMANA BB

35210 VRPOLJE

02554615

23975357666

R. BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

8

1

33273

ZADARSKA ŽUPANIJA

BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8

23000 ZADAR

02585588

56204655363

2

34024

OPĆA BOLNICA ZADAR

BOŽE PERIČIĆA 5

23000 ZADAR

00712990

11854878552

3

34073

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

KOLOVARE 2

23000 ZADAR

03402002

30765863795

4

46735

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE

IVANA MAŽURANIĆA 28

23000 ZADAR

02766248

75046990930

5

33976

DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE

IVANA MAŽURANIĆA 32

23000 ZADAR

00713007

82455745471

6

34057

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN

VAROŠ 25

23275 UGLJAN

03142132

43171567819

7

41056

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU

ZADARSKA 62

23210 BIOGRAD NA MORU

03312003

10704055828

8

33909

NARODNI MUZEJ ZADAR

POLJANA PAPE ALEKSANDRA III

23000 ZADAR

03112845

63221615535

9

33917

KAZALIŠTE LUTAKA

SOKOLSKA 1

23000 ZADAR

03142060

05876658632

10

41169

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE ZADARSKE ŽUPANIJE

BRAĆE VRANJANINA 11

23000 ZADAR

01646192

09660701704

11

43861

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE

ULICA BRAĆE VRANJANA 11

23000 ZADAR

02395118

77249572135

12

10774

OŠ JURJA DALMATINCA, PAG

ANTE STARČEVIĆA 6

23250 PAG

03088553

61936378099

13

11742

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, LIŠANE OSTROVIČKE

LIŠANE OSTROVIČKE BB

23420 LIŠANE OSTROVIČKE

03045374

15048338648

14

11759

OŠ POLAČA

POLAČA BB

3423 POLAČA

03027104

31143806057

15

11767

OŠ PETRA ZORANIĆA, STANKOVCI

STANKOVCI BB

23422 STANKOVCI

03039153

40422455432

16

11775

OŠ BIOGRAD

DR. FRANJE TUĐMANA 27

23210 BIOGRAD

03311961

99431312138

17

11783

OŠ SV. FILIP I JAKOV

MALA ULICA BB

23207 SV. FILIP I JAKOV

03334350

61900257105

18

11791

OŠ VLADIMIRA NAZORA, NEVIĐANE

NEVIĐANE

23264 NEVIĐANE

03311970

94747704458

19

11806

OŠ PAKOŠTANE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 1

23211 PAKOŠTANE

03342409

76851252891

20

12420

OŠ OBROVAC

BANA JOSIPA JELAČIĆA 13

23450 OBROVAC

03064409

82708194970

21

12438

OŠ PETRA ZORANIĆA, JASENICE

MASLENICA

23450 JASENICE

03056481

59938770173

22

12850

OŠ GALOVAC

GALOVAC 175

23222 GALOVAC

03132056

72923787403

23

12868

OŠ STJEPANA RADIĆA, BIBINJE

BIBINJE

23205 BIBINJE

03132064

83532496687

24

12876

OŠ NOVIGRAD

 

23312 NOVIGRAD

03141764

08993869784

25

12884

OŠ PETRA ZORANIĆA, NIN

JURJA BARAKOVIĆA 24

23233 NIN

03137562

03918739947

26

12892

OŠ POLIČNIK

POLIČNIK

23241 POLIČNIK

03112764

86167692008

27

12905

OŠ VALENTINA KLARINA, PREKO

PUT SV. MIHOVILA 1

23273 PREKO

03141870

78161528926

28

12913

OŠ BRAĆE RIBAR, POSEDARJE

ŠPORTSKA 3

23242 POSEDARJE

03137554

63359283065

29

12921

OŠ STARIGRAD

FRANJE TUĐMANA 30

23244 STARIGRAD-PAKLENICA

03112829

40160577948

30

12930

OŠ JURJA BARAKOVIĆA, RAŽANAC

RAŽANAC 9

23248 RAŽANAC

03112802

68672002011

31

12948

OŠ PETRA LORINIA, SALI

SALI

23281 SALI

03141772

13569479772

32

12956

OŠ PRIVLAKA

PRIVLAKA

23233 PRIVLAKA

03126137

63233501548

33

12964

OŠ VLADIMIRA NAZORA, ŠKABRNJA

ŠKABRNJA BB

23223 ŠKABRNJA

03141829

68128979291

34

12972

OŠ SUKOŠAN

SUKOŠAN 37

23206 SUKOŠAN

03132072

32491945778

35

12989

OŠ ZEMUNIK, ZEMUNIK DONJI

ZEMUNIK DONJI

23222 ZEMUNIK DONJI

03112799

94912243744

36

21238

OŠ BENKOVAC

ANTUNA MIHANOVIĆA 21 B

23420 BENKOVAC

03045382

73294343358

37

21254

OŠ NIKOLE TESLE, GRAČAC

ŠKOLSKA 12

23440 GRAČAC

03312194

22252625411

38

21279

OŠ BRAĆE RADIĆ, PRIDRAGA

PRIDRAGA

23226 NOVIGRAD DALMATINSKI

03141756

96547311014

39

17193

SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA, PAG

ANTE STARČEVIĆA 9

23250 PAG

03088570

45554793301

40

18065

SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD NA MORU

AUGUSTA ŠENOE 29

23210 BIOGRAD NA MORU

03361403

34800685899

41

18170

SREDNJA ŠKOLA OBROVAC

OBALA HRVATSKOG ČASNIKA SENADA ŽUPANA BB

23450 OBROVAC

03096548

98806653369

42

18362

GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA, ZADAR

OBALA KNEZA TRPIMIRA 26

23000 ZADAR

03424634

13708733714

43

18379

POMORSKA ŠKOLA, ZADAR

ANTE KUZMANIĆA 1

23000 ZADAR

03141900

69095950408

44

18717

MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA, ZADAR

DR. FRANJE TUĐMANA BB

23000 ZADAR

00367176

00579855113

45

18725

OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKO MATULINA, ZADAR

IVANA MAŽURANIĆA 32

23000 ZADAR

00367168

85736442227

46

18733

TEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

ŠIME VITASOVIĆA 1

23000 ZADAR

00395412

93183551637

47

18741

STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆ, ZADAR

NIKOLE TESLE BB

23000 ZADAR

00395404

10328928376

48

18750

GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA, ZADAR

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/2

23000 ZADAR

00385751

62026911972

49

18768

GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA, ZADAR

PERIVOJ VALDIMIRA NAZORA 3

23000 ZADAR

00385743

65755532423

50

18776

PRIRODOSLOVNO GRAFIČKA ŠKOLA ZADAR

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/3

23000 ZADAR

00385786

87945705905

51

18784

POLJOPRIVREDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA, ZADAR

DR. FRANJE TUĐMANA BB

23000 ZADAR

00396613

61683945214

52

18792

ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA, ZADAR

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/3

23000 ZADAR

00385778

79847047685

53

18848

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ZADAR

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 40

23000 ZADAR

00390151

04405149472

54

19693

SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR

OBALA KNEZA BRANIMIRA 10 A

23000 ZADAR

03142230

90897134511

55

19773

HOTELJERSKO TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA ZADAR

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 40

23000 ZADAR

00390160

91757782000

56

21543

SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA, BENKOVAC

ANTUNA MIHANOVIĆA 19

23420 BENKOVAC

03045412

33967641304

57

23510

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

ŠKOLSKA 8

23440 GRAČAC

03312224

03363221827

58

7946

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR

OBALA KNEZA TRPIMIRA 21

23000 ZADAR

03181545

89849122810

59

34104

GRAD BENKOVAC

ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 12

23420 BENKOVAC

02546116

83821313660

60

34137

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

DOMOBRANSKA 2

23420 BENKOVAC

01486861

06187997364

61

43812

ZAVIČAJNI MUZEJ BENKOVAC

OBITELJI BENKOVIĆ 6

23420 BENKOVAC

02424509

10865233946

62

34153

GRADSKA KNJIŽNICA

ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 12

23420 BENKOVAC

01493523

26884498810

63

34129

DJEČJI VRTIĆ BUBA MARA

VELEBITSKA 1

23420 BENKOVAC

03521273

51409102236

64

46411

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU SVETI ANTE BENKOVAC

STJEPANA RADIĆA 3

23420 BENKOVAC

02657058

70489830943

65

34215

GRAD BIOGRAD NA MORU

TRG KRALJA TOMISLAVA 5

23210 BIOGRAD NA MORU

02660474

95603491861

66

34311

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BIOGRADA NA MORU

SPLITSKA BB

23210 BIOGRAD NA MORU

01486888

37042135183

67

34362

ZAVIČAJNI MUZEJ BIOGRAD NA MORU

OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 22

23210 BIOGRAD NA MORU

03334368

62434481716

68

42936

GRADSKA KNJIŽNICA BIOGRAD NA MORU

ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 52

23210 BIOGRAD NA MORU

02237857

76911726015

69

34258

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BIOGRAD NA MORU

ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 52

23210 BIOGRAD NA MORU

03334376

22420797964

70

34320

DJEČIJI VRTIĆ BIOGRAD

MARINA DRŽIĆA 1

23210 BIOGRAD NA MORU

03311996

60175705264

71

34733

GRAD NIN

TRG HRVATSKIH BRANITELJA1

23232 NIN

02569574

55065959531

72

34741

DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILA

OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA 2

23232 NIN

01272144

52231121132

73

34768

GRAD OBROVAC

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

23450 OBROVAC

02599775

65496793357

74

34784

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC

OBROVAC BB

23450 OBROVAC

03043673

88831514137

75

34776

DJEČJI VRTIĆ OBROVAC

IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ 4

23450 OBROVAC

01440136

18158505448

76

34805

GRAD PAG

BRANIMIROVA OBALA 1

23250 PAG

02576104

32150762596

77

42196

GRADSKA KNJIŽNICA GRAD PAG

OD ŠPITALA

23250 PAG

01961829

45288967647

78

34864

CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE

ULICA OD ŠPITALA

23250 PAG

00608173

24796583603

79

34821

DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI

VELEBITSKA 6

23250 PAG

01493353

44254682177

80

35724

GRAD ZADAR

NARODNI TRG 1

23000 ZADAR

02546558

09933651854

81

36022

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZADRA

PUT MURVICE 24

23000 ZADAR

01483994

36978292106

82

2532

ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR

ANTE KUZMANIĆA BB

23000 ZADAR

03141993

94403503942

83

35915

GRADSKA KNJIŽNICA

STJEPANA RADIĆA 11 B

23000 ZADAR

03141985

59559512621

84

36055

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE ZADAR

ŠIROKA ULICA 8

23000 ZADAR

03142078

27003745858

85

12997

OŠ STANOVI, ZADAR

RINE ARAS 3

23000 ZADAR

03134032

61092070644

86

13004

OŠ KRUNA KRSTIĆA, ZADAR

TRG GOSPE LORETSKE 3

23000 ZADAR

03141853

11741048889

87

13012

OŠ PETRA PRERADOVIĆA, ZADAR

TRHG PETRA PRERADOVIĆA 1

23000 ZADAR

03141802

17978274512

88

13029

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE, ZADAR

ASJE PETRIČIĆ 7

23000 ZADAR

03112756

54155328400

89

13037

OŠ ŠIME BUDINIĆA, ZADAR

PUT ŠIMUNOVA 4

23000 ZADAR

03141799

83934515407

90

13045

OŠ SMILJEVAC

IVANA LUCIĆA 47

23000 ZADAR

03184838

08119272607

91

13053

OŠ BARTULA KAŠIĆA, ZADAR

BRIBIRSKI PRILAZ 2

23000 ZADAR

03417476

07457010076

92

13061

OŠ VOŠTARNICA

IVANA MEŠTROVIĆA 3

23000 ZADAR

03151450

21802665625

93

13070

OŠ ZADARSKI OTOCI, ZADAR

ŠIBENSKA ULICA 12

23000 ZADAR

03441890

31690679863

94

13088

GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSA, ZADAR

DR. FRANJE TUĐMANA BB

23000 ZADAR

00385760

50242228492

95

35966

LATICA – DJEČJI VRTIĆ ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

KOLOVARE 10

23000 ZADAR

01652982

99067364360

96

36006

DJEČJI VRTIĆ RADOST

BARTULA KAŠIĆA 3/I

23000 ZADAR

03132218

76173111449

97

40998

DJEČJI VRTIĆ SUNCE

VESLAČKA 1

23000 ZADAR

02056704

30375710658

98

34170

OPĆINA BIBINJE

TRG TOME BULIĆA 2

23205 BIBINJE

02575701

91415045585

99

40971

DJEČJI VRTIĆ LEPTIRIĆI

BIBINJE BB

23205 BIBINJE

01456172

03436201427

100

38374

OPĆINA GALOVAC

GALOVAC BB

23222 GALOVAC

02668017

02309002175

101

34483

OPĆINA GRAČAC

PARK SV. JURJA 1

23440 GRAČAC

02543656

46944306133

102

34514

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRAČAC

OBROVAČKA 9

23440 GRAČAC

01486438

92318570583

103

34539

KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC

DR. MILE BUDAKA

23440 GRAČAC

01614738

56878200095

104

34475

DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR

ŠKOLSKA 4

23440 GRAČAC

01416081

08218410574

105

34434

OPĆINA JASENICE

PETRA ZORANIĆA 61

23243 JASENICE

02657333

67018780392

106

34580

OPĆINA KALI

TRG MARNJIVRA 23

23272 KALI

02625105

33591752539

107

34602

NARODNA KNJIŽNICA KALI

TRG MARNJIVE 23

23272 KALI

01616382

60387407026

108

34627

DJEČJI VRTIĆ SRDELICA

ULICA SVETOG LOVRE 16

23272 KALI

01457195

78479957565

109

34643

OPĆINA KOLAN

TRG KRALJA TOMISLAVA 6

23251 KOLAN

02799251

63577538914

110

44194

OPĆINSKA KNJIŽNICA ŠIME ŠUGAROV IVANOV

BARTULA KAŠIĆA 10

23251 KOLAN

02318865

83709461682

111

34660

OPĆINA KUKLJICA

KUKLJICA

23271 KUKLJICA

02627370

17171908335

112

38403

DJEČJI VRTIĆ MANULICA

KUKLJICA BB

23271 KUKLJICA

01924915

20259399787

113

34725

OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE

LIŠANE OSTROVIČKE

23420 LIŠANE OSTROVIČKE

02544342

85070536153

114

34750

OPĆINA NOVIGRAD

OBALA KRALJICE ELIZABETE KOTROMANIĆ 70

23312 NOVIGRAD

02569671

09817183355

115

43610

KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVIGRAD

STJEPANA RADIĆA BB

23312 NOVIGRAD

02271745

42870289618

116

34897

OPĆINA PAKOŠTANE

KRALJICE JELENE 78

23211 PAKOŠTANE

02653303

06113331578

117

34910

DJEĆJI VRTIĆ GRDELIN

PETRA ZRINSKOG

23211 PAKOŠTANE

01472208

64999434468

118

34944

OPĆINA PAŠMAN

PAŠMAN

23262 PAŠMAN

02712245

91458878864

119

34993

OPĆINA POLAČA

POLAČA 48

23423 POLAČA

02631792

48200439807

120

35003

OPĆINA POLIČNIK

POLIČNIK

23241 POLIČNIK

02743345

87120007882

121

41030

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ

POLIČNIK BB

23241 POLIČNIK

02046687

40019538925

122

35038

OPĆINA POSEDARJE

TRG MARTINA POSEDARSKOG 1

23242 POSEDARJE

02547520

26599619939

123

47070

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

TRG MARTINA POSEDARSKOG 1

23242 POSEDARJE

02792583

22197529807

124

35054

OPĆINA POVLJANA

STJEPANA RADIĆA 20

23249 POVLJANA

02683504

47207249296

125

43468

DJEČJI VRTIĆ POVLJANKSI TIĆI

TRG JOSIPA BANA JELAČIĆA 19

23249 POVLJANA

01922483

31498212793

126

35079

OPĆINA PREKO

TRG HRVATSKE NEZAVISNOSTI 2

23273 PREKO

02544296

13458425443

127

35095

DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA

PREKO BB

23273 PREKO

01445952

23497347037

128

35118

OPĆINA PRIVLAKA

PRIVLAKA

23233 PRIVLAKA

01318217

75512978295

129

35134

DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ PRIVLAKA

PRIVLAKA

23233 PRIVLAKA

01514873

94669636167

130

35167

OPĆINA RAŽANAC

RAŽANAC

23248 RAŽANAC

02705206

08842442553

131

46181

KNJIŽNICA JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

RAŽANAC

23248 RAŽANAC

02335301

04227603811

132

35222

OPĆINA SALI

OBALA PETRA LORINA BB

23281 SALI

02690560

72285291723

133

35239

HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SALI

OBALA PETRA LORINA BB

23281 SALI

01583387

68404358413

134

35255

DJEČJI VRTIĆ ORKULICE

SALI BB

23281 SALI

01677594

96636983434

135

35280

OPĆINA STANKOVCI

STANKOVCI BB

23422 STANKOVCI

02628317

13734771602

136

42555

DJEČJI VRTIĆ STANKOVCI

STANKOVCI BB

23422 STANKOVCI

01815920

82267870996

137

35335

OPĆINA STARIGRAD

TOME MARASOVIĆA 1

23244 STARIGRAD

02544300

52749374195

138

46403

DJEČJI VRTIĆ OSMJEH

JURJA BARAKOVIĆA BB

23244 STARIGRAD PAKLENICA

02702347

13557716238

139

35492

OPĆINA SUKOŠAN

SUKOŠAN

23206 SUKOŠAN

02681676

05968747240

140

41013

DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA

M.GRDOVIĆA 6

23206 SUKOŠAN

01663518

24046905505

141

35513

OPĆINA SV. FILIP I JAKOV

OBALA KRALJA TOMISLAVA

23207 SV. FILIP I JAKOV

02797291

57113796391

142

35556

DJEČJI VRTIĆ CVIT

IVANA DANILA BB

23207 SV. FILIP I JAKOV

01176471

67308832193

143

35564

OPĆINA ŠKABRNJA

TRG DR FRANJE TUĐMANA 6

23223 ŠKABRNJA

02631369

39446016095

144

35601

OPĆINA TKON

TKON

23212 TKON

02547350

71211305734

145

35610

DJEČJI VRTIĆ ČOK

TKON BB

23212 TKON

01739972

84145507936

146

35652

OPĆINA VIR

TRG SV. JURJA 1

23234 VIR

02580373

95169016556

147

42522

DJEČJI VRTIĆ SMJEŠKO

BORISA KRNČEVIĆA 56

23234 VIR

02058952

54168186648

148

42506

OPĆINA VRSI

DR. FRANJE TUĐMANA 6

23235 VRSI

02633060

75575288881

149

43020

DJEČJI VRTIĆ VRŠKA VILA

DR. FRANJE TUĐMANA 6

23235 VRSI

02248590

71109536578

150

36071

OPĆINA ZEMUNIK DONJI

ZEMUNIK DONJI

23222 ZEMUNIK DONJI

02669323

82242641755

151

46340

JAVNA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ ZVJEZDICE

ZEMUNIK DONJI

23222 ZEMUNIK DONJI

02491346

49674080394

R. BR

RKP

NAZIV PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

ADRESA PRORAČUNSKOGA KORISNIKA

POŠTANSKI BROJ I NAZIV GRADA/OPĆINE

MATIČNI BROJ

OIB

1

2

3

4

5

6

8

1

33626

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

TRG ANTE STARČEVIĆA 2

31000 OSIJEK

02759489

10383308860

2

33683

POLIKLINIKA SUVAG OSIJEK

JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 6

31000 OSIJEK

03367606

54533385819

3

33714

HITNA MEDICINSKA POMOĆ OSIJEK

JOSIPA HUTTLERA 2

31000 OSIJEK

03361799

45235833809

4

33722

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

FRANJE KREŽME 1

31000 OSIJEK

03018792

46854859465

5

33739

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 6

31500 NAŠICE

00627291

93759115921

6

33747

DOM ZDRAVLJA NAŠICE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 6

31500 NAŠICE

00627305

03460102126

7

33755

DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR

ŠKOLSKA 5

31300 BELI MANASTIR

03340783

04778716086

8

33763

DOM ZDRAVLJA VALPOVO

KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 4

31550 VALPOVO

03030458

36831778100

9

33780

DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC

TRG ANTE STARČEVIĆA 25

31540 DONJI MIHOLJAC

03034780

60366154897

10

33802

DOM ZDRAVLJA OSIJEK

PARK KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 6

31000 OSIJEK

03018784

17004513580

11

33819

DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO

PETRA PRERADOVIĆA 2

31400 ĐAKOVO

03011496

31484005281

12

33634

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

TADIJE SMIČIKLASA 2

31000 OSIJEK

03021866

57200304958

13

34467

GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI OSIJEK

EUROPSKA AVENIJA 9

31000 OSIJEK

03014215

19872442344

14

42311

JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

KAPUCINSKA 40

31000 OSIJEK

02106604

79276999206

15

43829

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

EUROPSKE AVENIJE 11

31000 OSIJEK

02427320

20431997982

16

42651

ZAVOD ZA INFORMATIKU, OSIJEK

STJEPANA RADIĆA 4

31000 OSIJEK

01157302

43413546068

17

8818

OŠ POPOVAC

VLADIMIRA NAZORA 26

31303 POPOVAC

03305694

30383685427

18

9030

OŠ MATIJE GUPCA, MAGADENOVAC

ŠKOLSKA 3

31542 MAGADENOVAC

03034704

28356694292

19

9048

OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA, DONJI MIHOLJAC

PRILAZ STADIONU 1

31540 DONJI MIHOLJAC

01504673

33940620446

20

9056

OŠ BUDROVCI

GUPČEV TRG 8

31400 ĐAKOVO

03011232

75789295679

21

9064

OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, ĐAKOVO

KRALJA TOMISLAVA 26

31400 ĐAKOVO

03011143

31582799502

22

9072

OŠ VLADIMIRA NAZORA, ĐAKOVO

KRALJA TOMISLAVA 18

31400 ĐAKOVO

03011151

77091772312

23

9089

OŠ JOSIPA ANTUNA ČOLNIĆA, ĐAKOVO

TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 4

31400 ĐAKOVO

03386180

18161215581

24

9097

OŠ ĐAKOVAČKI SELCI

BANA JOSIPA JELAČIĆA 9

31415 SELCI ĐAKOVAČKI

03011135

35015122830

25

9101

OŠ GORJANI

BOLOKAN 20

31422 GORJANI

03011208

38909870307

26

9128

OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, LEVANJSKA VAROŠ

GLAVNA 62

31416 LEVANJSKA VAROŠ

03011224

84240970996

27

9136

OŠ MATIJE GUBECA, SELCI ĐAKOVAČKI

PREOBRAŽENSKI TRG 11

31417 PIŠKOREVCI

03011194

27562505121

28

9144

OŠ JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI

ŠKOLSKA 21

31402 SEMELJCI

03011259

77433474733

29

9169

OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, TRNAVA

BRAĆE RADIĆA 1

31411 TRNAVA

03011216

13757174616

30

9177

OŠ LUKE BOTIĆA, VIŠKOVCI

OMLADINSKA 4

31401 VIŠKOVCI

03011160

39352404477

31

9185

OŠ DRENJE

LJUDEVITA GAJA 28

31418 DRENJE

03011178

88357338997

32

9193

OŠ DORE PEJAČEVIĆ, NAŠICE

AUGUSTA CESARCA 18

31500 NAŠICE

03120457

18630179468

33

9208

OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, KOŠKA

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 5

31224 KOŠKA

03103927

39053661935

34

9216

OŠ JSSIPA JURJA STROSSMAYERA, ĐURĐENOVAC

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA BB

31511 ĐURĐENOVAC

03103889

10402434431

35

9224

OŠ HINKA JUHNA, PODGORAČ

HINKA JUHNA 8

31433 PODGORAČ

03103935

10613555021

36

9232

OŠ VLADIMIRA NAZORA, FERIČANCI

TRG MATIJE GUPCA 9

31512 FERIČANCI

03103897

24990581580

37

9249

OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA, JELISAVAC

IVANA BRNJIKA SLOVAKA 37

31225 JELISAVAC

03103919

94839545339

38

9503

OŠ ANTUNOVAC

ŠKOLSKA 15

31216 ANTUNOVAC

03013847

85288244934

39

9579

OŠ VLADIMIRA NAZORA, ČEPIN

KALNIČKA 17

31431 ČEPIN

03013723

19124230169

40

9587

OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI

KRALJA TOMISLAVA 75

31404 VLADISLAVCI

03021530

11166315733

41

9595

OŠ MILKA CEPELIĆA, VUKA

MILKA CEPELIĆA 1

31403 VUKA

03013740

12465487394

42

9600

OŠ MIROSLAVA KRLEŽE, ČEPIN

KRALJA ZVONIMIRA 100

31431 ČEPIN

03013758

99061834293

43

9909

OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, STRZIVOJNA

BRAĆE RADIĆA 166

31410 STRIZIVOJNA

03053601

45628801299

44

9992

OŠ IVANA KUKULJEVIĆA, BELIŠĆE

KRALJA TOMISLAVA 196

31551 BELIŠĆE

03029972

22935346080

45

10006

OŠ BRATOLJUBA KLAIĆA, BIZOVAC

BRAĆE RADIĆ 41

31222 BIZOVAC

03030008

50138600501

46

10014

OŠ PETRIJEVCI

REPUBLIKE 110 A

31208 PETRIJEVCI

03030016

02643029195

47

10022

OŠ MATIJE PETRA KATANČIĆA, VALPOVO

IVE LOLE RIBARA 3

31350 VALPOVO

03029999

04102082761

48

11210

OŠ JOSIPA KOZARCA, JOSIPOVAC PUNITOVAČKI

BRAĆE BANAS 2

31424 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI

03011186

32872583218

49

16221

OŠ LADIMIREVCI

ĐUKE MARIČIĆA 21

31550 VALPOVO

01089978

35057368189

50

21300

OŠ ŠEĆERANA, BELI MANASTIR

ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 27

31300 BELI MANASTIR

03357368

70655877361

51

21326

OŠ JAGODNJAK

BORISA KIDRIČA 57

31324 JAGODNJAK

03305708

75291303108

52

21334

OŠ ZMAJEVAC

SPORTSKA 2A

31307 ZMAJEVAC

00801674

38824495088

53

21342

OŠ BILJE

ŠKOLSKA 8

31327 BILJE

03305651

77805945007

54

21359

OŠ ERNESTINOVO

ŠKOLSKA 1

31215 ERNESTINOVO

03013707

52963245603

55

21367

OŠ ANTE STARČEVIĆA, VILJEVO

KRALJA TOMISLAVA 1

31531 VILJEVO

01138766

80641417214

56

22970

OŠ DR. FRANJE TUĐMANA, BELI MANASTIR

SV.MARTINA 16

31300 BELI MANASTIR

03305724

99262709388

57

22988

OŠ ČEMINAC

KOLODVORSKA 48

31325 ČEMINAC

03305635

87347858365

58

22996

OŠ KNEŽEVI VINOGRADI

GLAVNA 44

31309 KN.VINOGRADI

03305686

38585506065

59

23000

OŠ LUG

ŠKOLSKA 6

31328 LUG

01383531

12846967938

60

23018

OŠ DRAŽ

IVE LOLE RIBARA 1

31305 DRAŽ

03305732

34365247679

61

23026

OŠ DARDA

ŠKOLSKA 9

31326 DARDA

03305678

45135358340

62

23034

OŠ LASLOVO

ŠKOLSKA 1

31214 LASLOVO

03013812

72014518093

63

23042

OŠ DALJ

ZAGREBAČKA BB

31226 DALJ

03013766

16580377908

64

23059

OŠ BIJELO BRDO

NIKOLE TESLE 71

31204 BIJELO BRDO

03021521

78598666443

65

23501

OŠ HRVATSKI SOKOL, PODGAJCI PODRAVSKI

VLADIMIRA NAZORA 185

31552 PODGAJCI PODRAVSKI

01504371

21384082201

66

23761

OŠ KRALJA TOMISLAVA, NAŠICE

MATICE HRVATSKE 1

31500 NAŠICE

01672525

86358961388

67

43134

OŠ KONTESA DORA

DORE PEJAČEVIĆ 2

31500 NAŠICE

02308169

63790869358

68

9618

GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA, OSIJEK

TRG.SV.TROJSTVA 1

31000 OSIJEK

03415635

30022528489

69

43837

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BELI MANASTIR

KRALJA TOMISLAVA 2

31300 BELI MANASTIR

02403030

64871322497

70

17579

GIMNAZIJA BELI MANASTIR

ŠKOLSKA 3

31300 BELI MANASTIR

01379933

20431997982

71

17587

SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC

VUKOVARSKA 84

31540 DONJI MIHOLJAC

03034739

04017904699

72

17595

SREDNJA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, ĐURĐENOVAC

TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 4

31511 ĐURĐENOVAC

03103943

03533701885

73

17600

SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOG, NAŠICE

AUGUSTA CESARCA 20

31500 NAŠICE

03103951

86631087007

74

17634

ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK

ISTARSKA 3

31000 OSIJEK

00338770

28015293209

75

17642

PRVA GIMNAZIJA OSIJEK

ŽUPANIJSKA 4

31000 OSIJEK

00240648

75221523236

76

17659

POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA ŠKOLA OSIJEK

JADROVSKA 20

31000 OSIJEK

03383482

96404672486

77

17667

GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK

DRINSKA 16A

31000 OSIJEK

03021599

41034009234

78

17675

TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA, OSIJEK

VUKOVARSKA 209

31000 OSIJEK

00302708

43890802516

79

17683

EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEK

TRG SV.TROJSTVA 4

31000 OSIJEK

03374246

90357123431

80

17691

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OSIJEK

MATIJE GUPCA 61

31000 OSIJEK

03021564

67104212471

81

17714

OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 24

31000 OSIJEK

03014126

75952201278

82

17722

TRGOVAČKA ŠKOLA OSIJEK

GUNDULIĆEVA 38

31000 OSIJEK

03014045

89468411110

83

17739

ŠKOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMJENJENE UMJETNOSTI OSIJEK

KRBAVSKA BB

31000 OSIJEK

03014169

09179210440

84

17780

SREDNJA ŠKOLA VALPOVO

DR. FRANJE TUĐMANA 2

31550 VALPOVO

03030024

53770467834

85

17925

STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEK

ISTARSKA 3

31000 OSIJEK

00338761

34175550062

86

17933

DRUGA GIMNAZIJA OSIJEK

KAMILA FIRINGERA 5

31000 OSIJEK

00240656

32298466963

87

17941

TREĆA GIMNAZIJA OSIJEK

KAMILA FIRINGERA 14

31000 OSIJEK

00240664

68874747390

88

17950

MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK

VUKOVARSKA 209

31000 OSIJEK

00302716

56450222821

89

17968

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA, ĐAKOVO

VIJENAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 11

31400 ĐAKOVO

00265837

21515721357

90

17976

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ĐAKOVO

VIJENAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 11

31400 ĐAKOVO

00265829

85517973926

91

17984

OBRTNIČKA ŠKOLA ANTUNA HORVATA, ĐAKOVO

VIJENAC KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 11

31400 ĐAKOVO

00265802

30462645032

92

19425

SREDNJA ŠKOLA VINKO BEK, OSIJEK

VINKOVAČKA 3

31000 OSIJEK

03014436

34141287444

93

22664

PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR

ŠKOLSKA 3

31300 BELI MANASTIR

01379941

04249161856

94

22672

DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR

ŠKOLSKA 3

31300 BELI MANASTIR

01379968

45569423495

95

22697

SREDNJA ŠKOLA DALJ

BRAĆE RADIĆA 7

31226 DALJ

01379950

42749097677

96

19636

UČENIČKI DOM HRVATSKOG RADIŠE, OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A

31000 OSIJEK

03014401

73013894513

97

19644

SREDNJOŠKOSLI ĐAČKI DOM OSIJEK

STJEPANA RADIĆA 6

31000 OSIJEK

03021629

18244023115

98

7608

DOM ZA STARIJE I NEMOČNE OSOBE ĐAKOVO

PETRA PRERADOVIĆA 2A

31400 ĐAKOVO

03363686

28884778522

99

7753

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK

DRINSKA 10

31000 OSIJEK

03014444

24185131317

100

22306

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR

BANA JELAČIĆA 108

31300 BELI MANASTIR

03431312

34580944535

101

35247

GRAD BELI MANASTIR

KRALJA TOMISLAVA 53

31300 BELI MANASTIR

02663155

39912056947

102

35302

JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BELOG MANASTIRA

VLADANA DESNICE 2

31300 BELI MANASTIR

01489488

62231201707

103

35263

GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR

KRALJA TOMISLAVA 2

31300 BELI MANASTIR

01584618

10422409778

104

38735

CENTAR ZA KULTURU GRADA BELOG MANASTITA

KRALJA TOMISLAVA 2

31300 BELI MANASTIR

01969234

30861820867

105

35327

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

VLADIMIRA NAZORA 34A

31300 BELI MANASTIR

03306364

48247794389

106

35378

GRAD BELIŠĆE

VIJENAC S.H.GUTMANNA 1

31551 BELIŠĆE

02745640

70663673307

107

35351

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE

RADNIČKA 4

31551 BELIŠĆE

03030474

85363070032

108

44469

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA BELIŠĆE

KRALJA TOMISLAVA 206

31511 BELIŠĆE

02463504

19806508838

109

35677

GRAD DONJI MIHOLJAC

VUKOVARSKA 1

31540 DONJI MIHOLJAC

02581612

49744793900

110

43222

NARODNA KNJIŽNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA

TRG ANTE STARČEVIĆA 22

31540 DONJI MIHOLJAC

02299941

78158720785

111

35685

DJEČJI VRTIĆ PINOKIO

PRILAZ STADIONU 3

31540 DONJI MIHOLJAC

03744752

81136454456

112

35732

GRAD ĐAKOVO

TRG DR. FRANJE TUĐMANA 4

31400 ĐAKOVO

02720841

23632093169

113

35781

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐAKOVO

KRALJA TOMISLAVA 13

31400 ĐAKOVO

00850896

29981422793

114

35749

MUZEJ ĐAKOVŠTINE

ANTE STARČEVIĆA 34

31400 ĐAKOVO

03011275

38898509968

115

35773

CENTAR ZA KULTURU

KRALJA TOMISLAVA 13

31400 ĐAKOVO

00850888

99543603636

116

35765

DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO

LUKE BOTIĆA 7/A

31400 ĐAKOVO

03011518

57259710858

117

36135

GRAD NAŠICE

PEJAČEVIĆEV TRG 7

31500 NAŠICE

02548577

01775928940

118

46727

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA NAŠICE

BRAĆE RADIĆA 26

31500 NAŠICE

02781948

49974852103

119

36151

HRVATSKA NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

PEJAČEVIĆEV TRG 5

31500 NAŠICE

01615874

64227896306

120

36178

ZAVIČAJNI MUZEJ NAŠICE

PEJAČEVIĆEV TRG 5

31500 NAŠICE

03140890

34412806744

121

36143

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ NAŠICE

DORE PEJAČEVIĆ 4

31500 NAŠICE

03104192

03314739851

122

36186

GRAD OSIJEK

KUHAČEVA 9

31000 OSIJEK

02640651

30050049642

123

36557

JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA

IVANA GORANA KOVAČIĆA 2

31000 OSIJEK

01482165

04579316822

124

23260

PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U REPUBLICI HRVATSKOJ

KRBAVSKA BB

31000 OSIJEK

01462440

44552139436

125

36573

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU

ŽUPANIJSKA 9

31000 OSIJEK

03014355

16275571737

126

36581

DJEČJE KAZALIŠTE U OSIJEKU

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 19

31000 OSIJEK

03021700

48579298783

127

42282

GRADSKE GALERIJE OSIJEK

FAKULTETSKA 7

31000 OSIJEK

02117509

16870613484

128

9388

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE IVAN ŠTARK, OSIJEK

DRINSKA 12B

31000 OSIJEK

03014088

57781751749

129

9396

OŠ SVETE ANE, OSIJEK

SVETE ANE 2

31000 OSIJEK

03013871

17131919457

130

9407

OŠ FRANJE KREŽME, OSIJEK

ŠKOLSKA 3

31000 OSIJEK

03013715

60583546374

131

9415

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK

IVANA GUNDULIĆA 5A

31000 OSIJEK

03013898

47811615655

132

9423

OŠ VLADIMIRA BECIĆA, OSIJEK

VIJENAC AUGUSTA CESARCA 36

31000 OSIJEK

03013839

81418806612

133

9431

OŠ MLADOST, OSIJEK

SJENJAK 7

31000 OSIJEK

03392295

19998137302

134

9440

OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, OSIJEK

FRANKOPANSKA 64

31000 OSIJEK

03013863

80690300278

135

9458

OŠ VIJENAC

VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 36

31000 OSIJEK

03013774

43460422989

136

9466

OŠ LJUDEVITA GAJA, OSIJEK

KRSTOVA 99

31000 OSIJEK

03013880

02588959133

137

9474

OŠ JAGODE TRUHELKE, OSIJEK

CRKVENA 23

31000 OSIJEK

03013928

28935261786

138

9482

OŠ GRIGOR VITEZ, OSIJEK

KORČULANSKA 1

31000 OSIJEK

03013979

32653957029

139

9499

OŠ TIN UJEVIĆ, OSIJEK

OPATIJSKA 46

31000 OSIJEK

03013952

73858344489

140

9511

OŠ DOBRIŠE CESARIĆA, OSIJEK

NERETVANSKA 10

31000 OSIJEK

03013855

34313454879

141

9520

OŠ AUGUSTA ŠENOE, OSIJEK

DRINSKA 14

31000 OSIJEK

03013944

51819889227

142

9538

OŠ JOSIPOVAC

OSJEČKA 77A

31221 JOSIPOVAC

03013731

53839214038

143

9546

OŠ VIŠNJEVAC

CRNI PUT 41

31220 VIŠNJEVAC

03013782

56882426675

144

9554

OŠ IVANA FILIPOVIĆA, OSIJEK

KALNIČKA 48

31000 OSIJEK

03013936

62987558119

145

9562

OŠ RETFALA

KAPELSKA 51 A

31000 OSIJEK

03013901

69433479721

146

21318

OŠ TENJA

SVETE ANE 2

31207 TENJA

03013804

20627918657

147

36670

CENTAR ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ OSIJEK

VIJENAC IVANA MEŠTROVIĆA 7

31000 OSIJEK

03021793

06828481465

148

36942

GRAD VALPOVO

MATIJE GUPCA 32

31550 VALPOVO

02736284

84382730327

149

38591

USTANOVA ZA KULTURNE DJELATNOSTI ANTE EVETOVIĆ MIROLJUB, VALPOVO

DVORAC NORMAN-PRANDAU 1

31550 VALPOVO

01188160

89807635022

150

36967

DJEČJI VRTIĆ MAZA

PRILAZ CRVENOM KRIŽU 3

31550 VALPOVO

01389670

53312771401

151

44436

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VALPOVO

JOSIPA JURJA STROSSMYERA 36

31550 VALPOVO

02469944

68614292634

152

35214

OPĆINA ANTUNOVAC

BRAĆE RADIĆA 4

31216 ANTUNOVAC

02568047

30812410980 

153

35394

OPĆINA BILJE

KRALJA ZVONIMIRA 1B

31327 BILJE

02554933

23962939458

154

35417

DJEČJI VRTIĆ GRLICA

KRALJA ZVONIMIRA 1B

31327 BILJE

01456750

33072995139

155

35433

OPĆINA BIZOVAC

KRALJA TOMISLAVA 89

31222 BIZOVAC

02576848

31800017596

156

35450

OPĆINA ČEMINAC

NOVA 5

31325 ČEMINAC

02541394

94724152559

157

44313

DJEČJI VRTIĆ IVANČICA

LJUDEVITA GAJA 2

31325 ČEMINAC

02462583

68199230486

158

35468

OPĆINA ČEPIN

KRALJA ZVONIMIRA 105

31431 ČEPIN

02547708

64176613943

159

41101

CENTAR ZA KULTURU ČEPIN

KRALJA ZVONIMIRA 96

31431 ČEPIN

03014258

21779657170

160

35505

OPĆINA DARDA

SV. IVANA KRSTITELJA 101

31326 DARDA

02546175

34375615619

161

35530

DJEČJI VRTIĆ RADOST

ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 77A

31326 DARDA

03341984

27376719435

162

35548

OPĆINA DONJA MOTIČINA

MATIJE GUPCA BB

31513 DONJA MOTIČINA

02552388

05744763826

163

35708

OPĆINA DRAŽ

BRAĆE RADIĆA 58

31305 DRAŽ

02595745

49476502319

164

35716

OPĆINA DRENJE

GAJEVA 25

31418 DRENJE

02548941

18619713818

165

35804

OPĆINA ĐURĐENOVAC

TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOGA 6

31511 ĐURĐENOVAC

02611759

95424461424

166

35829

HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐURĐENOVAC

TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOGA 3