Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe

NN 61/2012 (1.6.2012.), Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1487

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012 i 35/2012), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i nadležnih komora, ministar zdravlja donosi

IZMJENE I DOPUNU

MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

I.

U Mreži javne zdravstvene službe (»Narodne novine« br. 98/2009 i 14/2010 – ispr., 81/2010, 64/2011, 103/2011, 110/2011 i 141/2011) u točki VIII. Tablici III.1. MREŽA BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU redni broj IV GRAD ZAGREB mijenja se i glasi:

IV

GRAD ZAGREB

1

Klinički bolnički centar Zagreb

2

 

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

3

 

Klinička bolnica Dubrava Zagreb

4

 

Klinička bolnica Merkur

5

Klinika za dječje bolesti Zagreb

6

 

Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević

7

 

Klinička bolnica Sveti Duh

8

 

Klinika za psihijatriju Vrapče

Tablica III.5.2. mijenja se i glasi:

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Interna medicina

204

Neurologija

70

Pedijatrija

60

Psihijatrija

57

Dermatologija i venerologija

31

Fizikalna medicina i rehabilitacija

30

Ginekologija i opstetricija

108

Opća kirurgija

278

Neurokirurgija

33

Urologija

28

Klinička onkologija

197

Oftalmologija

45

Otorinolaringologija

66

Ukupno

1207

Iza Tablice III. 5.4. dodaje se Tablica III. 5.5. koja glasi:

Klinika za dječje bolesti Zagreb

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Pedijatrija

90

Dječja kirurgija

105

Ortopedija

10

Ukupno

205

II.

Ove Izmjene i dopuna Mreže javne zdravstvene službe stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/18

Urbroj: 534-07-1-1/1-12-1

Zagreb, 22. svibnja 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.