Dopuna Popisa stručnih naziva i njihovih kratica

NN 61/2012 (1.6.2012.), Dopuna Popisa stručnih naziva i njihovih kratica

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA I REKTORSKI ZBOR

1490

Na temelju članka 11. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« br. 107/07) Vijeće veleučilišta i visokih škola i Rektorski zbor donosi

DOPUNU POPISA

STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA

NAZIV VISOKOG UČILIŠTA

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

RAZINA
STUDIJA

BROJ
ECTS

TRAJANJE

STRUČNI NAZIV

KRATICA

2. TEHNIČKE ZNANOSTI

2.08. Metalurgija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – METALURŠKI FAKULTET

LJEVARSTVO

stručni studij

150

2,5

stručni/a pristupnik/ pristupnica ljevarstva

pristup. met.

2.11. Strojarstvo

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

MEHATRONIKA

stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/inženjerka mehatronike

bacc. ing. mech.

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU

MEHATRONIKA

stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/inženjerka mehatronike

bacc. ing. mech.

2.15. Druge temeljne tehničke znanosti

VISOKA POLITEHNIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

TEHNIČKI MENADŽMENT

stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/inženjerka tehničkog menadžmenta

bacc. ing. techn.

POLITEHNIKA PULA Visoka tehničko poslovna škola u Puli s pravom javnosti

KREATIVNI MENADŽMENT U PROCESIMA

specijalistički diplomski stručni studij

120

2

stručni/a specijalist/ specijalistica upravljanja procesima

struč. spec. techn.

SVEUČILIŠTE U SPLITU – SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STRUČNE STUDIJE

POLITEHNIKA, Smjerovi: Elektrotehnika, Informacijske tehnologije, Strojarstvo

specijalistički diplomski stručni studij

120

2

stručni/a specijalist/ specijalistica inženjer/inženjerka politehnike

struč. spec. ing. politech.

3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

3.02. Kliničke medicinske znanosti

SVEUČILIŠTE U RIJECI – MEDICINSKI FAKULTET

PRIMALJSTVO (u dijelu radnog vremena)

stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) primaljstva

bacc. med. techn.

5. DRUŠTVENE ZNANOSTI

5.01. Ekonomija

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU – ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE

FINANCIJSKI MENADŽMENT

stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea)

ekonomije

bacc. oec.

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI

MENADŽMENT; Smjerovi: Informatički menadžment, Menadžment ruralnog turizma

stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI

PODUZETNIŠTVO; Smjerovi: Poduzetništvo usluga, Ruralno poduzetništvo

stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

VISOKO UČILIŠTE EFFECTUS – VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJE I PRAVO

STRUČNI STUDIJ FINANCIJA I PRAVA

stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – EKONOMSKI FAKULTET

POSLOVNA EKONOMIJA

stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE I MANAGEMENTA

EKONOMIJA

specijalistički diplomski stručni studij

120

2

stručni/a specijalist/ specijalistica ekonomije

struč. spec. oec.

ZAGREBAČKA ŠKOLA EKONOMIJE I MANAGEMENTA

MBA program

specijalistički diplomski stručni studij

60

1

stručni/a specijalist/ specijalistica poslovne administracije

struč. spec. oec.

VELEUČILIŠTE U POŽEGI

TRGOVINSKO POSLOVANJE

specijalistički diplomski stručni studij

120

2

stručni/a specijalist/ specijalistica ekonomije

struč. spec. oec.

5.02. Pravo

SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – PRAVNI FAKULTET OSIJEK

JAVNA UPRAVA

specijalistički diplomski stručni studij

60

1

stručni/a specijalist/ specijalistica javne uprave

spec. admin. publ.

SVEUČILIŠTE U RIJECI – PRAVNI FAKULTET

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE

specijalistički diplomski stručni studij

60

1

stručni/a specijalist/ specijalistica javne uprave

spec. admin. publ.

5.03. Politologija

VISOKA ŠKOLA MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMACIJA

stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) međunarodnih odnosa i diplomacije

bacc. rel. int.

VISOKA ŠKOLA MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMACIJA

specijalistički diplomski stručni studij

120

2

stručni/a specijalist/ specijalistica međunarodnih odnosa i diplomacije

struč. spec. rel. int.

5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti

VISOKA ŠKOLA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I STUDIJ MEDIJA KAIROS

ODNOSI S JAVNOŠĆU I STUDIJ MEDIJA

stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) odnosa s javnošću

bacc. rel. publ.

5.10. Kineziologija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET

IZOBRAZBA TRENERA

stručni studij

150

2,5

stručni/a pristupnik/ pristupnica trenerske struke

pristup. cin.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET

IZOBRAZBA TRENERA

stručni studij

180

3

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) trenerske struke

bacc. cin.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET

IZOBRAZBA TRENERA

specijalistički diplomski stručni studij

90

1,5

stručni/a specijalist/ specijalistica trenerske struke

struč. spec. cin.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET

IZOBRAZBA TRENERA

specijalistički diplomski stručni studij

60

1

stručni/a specijalist/ specijalistica trenerske struke

struč. spec. cin.

9. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA UMJETNOSTI

VISOKA ŠKOLA TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA AGORA

KREATIVNO UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM KOMUNIKACIJAMA

specijalistički diplomski stručni studij

120

2

stručni/a specijalist/ specijalistica kreativnog upravljanja tržišnim komunikacijama

struč. spec. art.

Klasa: 602-04/11-01/37

Urbroj: R Z/12-35

Zadar, 9. svibnja 2012.

Predsjednik
Rektorskog zbora Republike Hrvatske

Predsjednica
Vijeća veleučilišta i visokih škola

prof. dr. sc. Ante Uglešić, v. r.

prof. dr. Slavica Ćosović Bajić, v. r.