Ispravak Pravilnika o razvrstavanju građevina i skupine po zahtijevanosti mjera zaštite od požara

NN 61/2012 (1.6.2012.), Ispravak Pravilnika o razvrstavanju građevina i skupine po zahtijevanosti mjera zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1494

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevanosti mjera zaštite od požara, koji je objavljen u »Narodnim novinama« br. 56/12 od 17. svibnja 2012. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU GRAĐEVINA U SKUPINE PO ZAHTIJEVANOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

U Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevanosti mjera zaštite od požara (»Narodne novine« br. 56/12) u članku 4. točki 4. alinejama 4., 5. i 6. umjesto riječi: »ne zahtijevaju« treba stajati riječ: »zahtijevaju«.

Broj: 511-01-152-43360/8-2011

Zagreb, 22. svibnja 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.