Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obvez­nog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

NN 61/2012 (1.6.2012.), Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obvez­nog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1495

U Odluci o izmjeni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora objavljenoj u »Narodnim novinama« broj 38/12., uočena je pogreška pa se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU ODNOSNO PROFESIONALNE BOLESTI S OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA

U Odluci o izmjeni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora u članku 1. u Tablici 1. pod rednim brojevima 52., 53. i 54. u stupcu »Cijena u kn« broj: »256,00« zamjenjuje se brojem: »288,00«.

Klasa: 025-04/12-01/37

Urbroj: 338-01-01-12-2

Zagreb, 29. svibnja 2012.

Ravnatelj
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.