Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2012. godinu

NN 64/2012 (8.6.2012.), Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2012. godinu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1522

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine« broj 57/12), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz suglasnost ministra financija donosi

ODLUKU

O NAJNIŽEM DNEVNOM IZNOSU PLAĆE SEZONSKOG RADNIKA U POLJOPRIVREDI ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Najniži dnevni iznos plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2012. godinu ne može biti niži od 70,40 kuna.

Članak 2.

Na iznos plaće odnosno iz iznosa plaće iz članka 1. ove Odluke ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su ista uplaćena unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/67

Urbroj: 524-08-01-01/1-12-1

Zagreb, 6. lipnja 2012.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.