Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja" psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan" Zagreb

NN 64/2012 (8.6.2012.), Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja" psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan" Zagreb

64 08.06.2012 Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja" psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan" Zagreb

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1524

Ministar zdravlja na temelju članka 112. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12 i 35/12) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravlja temeljem odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku »Narodne novine« broj 47/09), donosi

RJEŠENJE

1. Psihijatrijskoj bolnici »Sveti Ivan«, Zagreb, verificira se i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja« na vrijeme od pet godina.

2. Psihijatrijska bolnica »Sveti Ivan«, Zagreb, dužna je do isteka pet godina podnijeti zahtjev za obnovu naziva za »Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja«.

3. »Referentni centar Ministarstva zdravlja za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja« Psihijatrijske bolnice »Sveti Ivan«, Zagreb, obvezna je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/11-01/35

Urbroj: 534-07-1-2/5-12-13

Zagreb, 31. svibnja 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.