Uredba o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave

NN 65/2012 (13.6.2012.), Uredba o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1526

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 83/2009, 49/2011 i 34/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 2012. godine donijela

UREDBU

O VRIJEDNOSTI KOEFICIJENATA SLOŽENOSTI POSLOVA RADNIH MJESTA, DODATKU NA UVJETE RADA, TE KRITERIJIMA I NAJVIŠEM MOGUĆEM IZNOSU DODATKA ZA NATPROSJEČNE REZULTATE U RADU ZA SLUŽBENIKE CARINSKE UPRAVE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatak na uvjete rada, te kriteriji i najviši mogući iznos dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi.

Članak 2.

Nazivi radnih mjesta u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. zamjenik ravnatelja Carinske uprave                           3,50

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

2. pomoćnik ravnatelja Carinske uprave                          3,10

3. pročelnik carinarnice I.                                              2,90

Stručni uvjeti za točke 2. – 3.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

4. pročelnik carinarnice II.                                            2,60

Stručni uvjeti za točku 4.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

5. pomoćnik pročelnika carinarnice I.                             2,35

Stručni uvjeti za točku 5.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

6. pročelnik carinarnice III.                                            2,25

Stručni uvjeti za točku 6.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

7. pomoćnik pročelnika carinarnice II.                            2,30

8. pomoćnik pročelnika carinarnice III.                           2,15

Stručni uvjeti za točke 7. – 8.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

9. voditelj službe u Središnjem uredu Carinske uprave         2,20

10. voditelj službe u carinarnici I.                                     2,10

11. voditelj službe u carinarnici II.                                    2,05

12. voditelj službe u carinarnici III.                                   2,00

Stručni uvjeti za točke 9. – 12.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

13. predstojnik carinske ispostave I.                                 2,15

Stručni uvjeti za točku 13.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

14. voditelj odjela u Središnjem uredu                               1,90

15. voditelj odjela u carinarnici                                        1,80

Stručni uvjeti za točke 14. – 15.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

16. predstojnik carinske ispostave II.                              1,95

Stručni uvjeti za točku 16.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

17. pomoćnik predstojnika carinske ispostave I.               1,80

Stručni uvjeti za točku 17.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

b) Radna mjesta I. vrste

1. glavni savjetnik                                                          3,30

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu. Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi, i to samo s jednim izvršiteljem.

2. viši savjetnik-specijalist                                              2,20

3. viši inspektor-specijalist                                             2,20

Stručni uvjeti za točke 2. – 3.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, istaknuti rezultati u području značajnom za rad državnog tijela, prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

4. viši inspektor                                                           1,70

5. viši informatički savjetnik                                          1,70

6. viši upravni savjetnik                                                1,70

7. viši stručni savjetnik                                                 1,70

Stručni uvjeti za točke 4. – 7.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

8. inspektor                                                                1,50

Stručni uvjeti za točku 8.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

9. carinik I. vrste                                                       1,45

Stručni uvjeti za točku 9.: kao za informatičkog suradnika, samostalnog upravnog referenta ili stručnog suradnika, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

10. informatički savjetnik                                           1,32

11. upravni savjetnik                                                  1,32

12. stručni savjetnik                                                  1,32

Stručni uvjeti za točke 10. – 12.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

13. informatički suradnik                                           1,28

14. samostalni upravni referent                                   1,28

15. stručni suradnik                                                  1,28

Stručni uvjeti za točke 13. – 15.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

c) Položaji II. vrste

1. predstojnik carinske ispostave III.                          1,20

2. voditelj carinskog odjeljka I.                                  1,20

3. voditelj carinskog odjeljka II.                                 1,15

4. voditelj smjene carinske ispostave I. i II.                 1,12

Stručni uvjeti za točke 1. – 4.: kao za inspektora II. vrste, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

5. voditelj smjene carinske ispostave III.                    1,10

Stručni uvjeti za točku 5.: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

d) Radna mjesta II. vrste

1. inspektor II. vrste                                                1,20

2. inspektor II. vrste – voditelj službene brodice          1,20

Stručni uvjeti za točke 1. – 2.: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine odgovarajuće struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

3. viši informatički referent                                      1,12

4. viši upravni referent                                            1,12

5. viši stručni referent                                             1,12

6. carinik II. vrste                                                  1,12

7. carinik II. vrste – mornar                                    1,12

8. carinik II. vrste – vodič službenog psa                 1,12

Stručni uvjeti za točke 3. – 8.: kao za višeg informatičkog referenta, višeg upravnog referenta ili višeg stručnog referenta, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

e) Položaj III. vrste

1. voditelj smjene carinskog odjeljka                       1,00

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

f) Radna mjesta III. vrste

1. carinik III. vrste                                                0,90

2. carinik III. vrste – mornar                                 0,90

3. carinik III. vrste – vodič službenog psa               0,90

4. carinik III. vrste – voditelj službene brodice         0,90

Stručni uvjeti za točke 1. – 4.: srednja stručna sprema odgovarajuće struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

5. administrativni tajnik ravnatelja Carinske uprave    1,00

Stručni uvjeti za točku 5.: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

6. upravni referent                                                 0,88

7. informatički referent                                           0,88

8. stručni referent                                                  0,88

9. računovodstveni referent-financijski knjigovođa     0,88

10. administrativni referent                                      0,85

11. administrativni tajnik                                          0,85

12. računovodstveni referent                                    0,85

13. ekonom                                                            0,85

Stručni uvjeti za točke 6. – 13.: srednja stručna sprema odgovarajuće struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.

Članak 3.

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu financija – Carinskoj upravi i visina dodataka, i to:

a) Položaji I. vrste

1. voditelj službe

(mobilne jedinice, istrage i suzbijanje krijumčarenja)        5%

2. predstojnik carinske ispostave I.                               5%

3. voditelj odjela

(mobilne jedinice, istrage i suzbijanje krijumčarenja –

nošenje i uporaba vatrenog oružja)                             10%

4. predstojnik carinske ispostave II.                            5%

5. pomoćnik predstojnika carinske ispostave I.            5%

6. voditelj odjela

(poslovi naknadne kontrole, istrage i trošarinskog

nadzora)                                                                  10%

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši inspektor                                                          5%

2. viši inspektor

(mobilne jedinice, istrage i suzbijanje krijumčarenja

– nošenje i uporaba vatrenog oružja)                           10%

3. inspektor

(mobilne jedinice, istrage i suzbijanje krijumčarenja

– nošenje i uporaba vatrenog oružja)                           10%

4. inspektor                                                               5%

5. carinik I. vrste

(unutarnja ispostava – robna)                                     10%

6. stručni suradnik

(mobilne jedinice, istrage i suzbijanje krijumčarenja

– nošenje i uporaba vatrenog oružja)                           5%

7. stručni suradnik

(unutarnja ispostava – robna)                                     5%

c) Položaji II. vrste

1. predstojnik carinske ispostave III.                         15%

2. voditelj carinskog odjeljka I.                                  15%

3. voditelj carinskog odjeljka II.                                 15%

4. voditelj smjene carinske ispostave I. i II.                 15%

5. voditelj smjene carinske ispostave III.                     15%

d) Radna mjesta II. vrste

1. inspektor II. vrste

(mobilne jedinice, istrage i suzbijanje krijumčarenja

– nošenje i uporaba vatrenog oružja)                           10%

2. inspektor II. vrste                                                  5%

3. inspektor II. vrste – voditelj službene brodice           10%

4. carinik II. vrste                                                    15%

5. carinik II. vrste – mornar                                      15%

6. carinik II. vrste – vodič službenog psa                    15%

e) Položaj III. vrste

1. voditelj smjene carinskog odjeljka

(nadzor na graničnom prijelazu)                                  15%

f) Radna mjesta III. vrste

1. carinik III. vrste – voditelj službene brodice, mornar  20%

2. carinik III. vrste – vodič službenog psa                    20%

3. carinik III. vrste

(nadzor na graničnom prijelazu, provozni postupak,

mobilne jedinice, istrage i suzbijanje krijumčarenja

– nošenje i uporaba vatrenog oružja)                            20%

4. carinik III. vrste (trošarinski nadzor)                        15%

5. carinik III. vrste (unutarnja ispostava – robna)          15%.

Članak 4.

Utvrđuju se kriteriji i najviši mogući iznos dodatka za natprosječne rezultate u radu i to: iznimno zalaganje i stručnost, te posebna dostignuća, ostvareni natprosječni rezultati u obavljanju službene dužnosti, doprinos porastu ugleda službe koja je iskazana pri obavljanju poslova, otkrivanje prekršaja značajnih vrijednosti i kaznenih djela.

Ovlašteni carinski službenik može svake godine ostvariti najviši mogući iznos dodatka na plaću koji može iznositi najviše do tri osnovice za obračun plaće za državne službenike.

Odluku o isplati dodatka na plaće iz stavka 2. ovoga članka donosi ministar financija na prijedlog ravnatelja na temelju kriterija iz stavka 1. ovoga članka i ocjene o radu.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaju važiti odredbe članaka 2., 3., 4. i 14. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012 i 60/2012) u dijelu koji se odnosi na službenike Ministarstva financija, Carinske uprave.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaju važiti odredbe članaka 5. i 6. Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 74/2002, 58/2008 i 119/2011) u dijelu koji se odnosi na službenike Ministarstva financija, Carinske uprave.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/12-01/09

Urbroj: 5030116-12-1

Zagreb, 6. lipnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

65 13.06.2012 Uredba o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave 65 13.06.2012 Uredba o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave 65 13.06.2012 Uredba o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave 65 13.06.2012 Uredba o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave 65 13.06.2012 Uredba o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave